Tientallen mensen laten zich (spontaan) dopen bij DoorBrekers na indringende preek van Peter Paauwe

Voorganger Peter Paauwe van DoorBrekers hield zondag een indringende boodschap over het nemen van je verantwoordelijkheid als christen. Hij vertelde dat een genade-boodschap zonder oproep tot verantwoordelijkheid nemen eenzijdig is. “Als je een geestvervulde christen bent, dan is het normaal om Gods Woord te lezen, naar mensen uit te reiken of je te laten dopen.” Na een radicaal woord en een oproep, besloten naast de 16 dopeling nog flink wat mensen om zich spontaan te laten dopen.

Paauwe begint zijn boodschap door te vertellen hoe de kerk DoorBrekers veel nadruk legt op de liefde, de vergeving en de genade van God. Maar als je het daarbij laat, is het eenzijdig, vertelt hij. “Want dan ontbreekt de opdracht en de verantwoordelijkheid. Die onderdelen zijn ook belangrijk. Zonder verantwoordelijkheid durven we geen risico’s meer te nemen, zoals David, Gideon en Paulus dat deden. We zijn niet geroepen om op onze lauweren te rusten.”

Als je wel een comfortabel christenleven leidt, ben je volgens Paauwe nog altijd een kind van God, maar je mist wel veel. Je gaat namelijk niet in op het leven waarbij goud, zilver of edelstenen overblijven, door vuur gezuiverd (1 Korinthe 3:11-15). “Als je vervuld bent met de Heilige Geest, dan zit je niet passief in de kerk. 

“Denk niet aan wie naast je staat, maar pak de kans om op Jezus’ woorden te reageren”

Nee, dan brandt het vuur en dan neem je je verantwoordelijkheid. Je reikt uit naar anderen, je gaat evangeliseren, je gaat woorden van leven spreken, je gaat in de Bijbel lezen, je begint te profeteren. Je hebt een gebedsleven waarbij je continue meer wilt van de Heer.”

Opropen
Aan het einde van de boodschap doet Paauwe een radicale oproep aan mensen om zich te dopen. “De Moorman zei tegen Filippus: ‘Daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden?’ Wat weerhoudt jou? We hebben droge reservekleren genoeg, ga jij erop in?”

Terwijl Peter Paauwe ook benadrukt dat we bij Jezus bij Zijn terugkomst rekenschap moeten afleggen wat we met Zijn woorden hebben gedaan – waaronder de woorden: ‘Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal het eeuwige leven hebben’ – komen mensen in beweging.

“Denk niet aan wie naast je staat, maar pak de kans om op deze woorden te reageren. Of zeg je: Ik leg deze woorden van Jezus naast me neer? Geen keuze is ook een keuze.” Deze boodschap kwam bij diverse mensen binnen en uiteindelijk besloten nog een goede hand vol mensen om zich alsnog te laten dopen.

Bekijk hier de beelden:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen