Troostende woorden voor jou als Vaderdag pijnlijk voor je is

Mensen kopen cadeaus voor Vaderdag. Sommigen zullen hun uiterste best doen om een prachtig kaartje te kopen en er een mooie tekst op te zetten.

Maar niet iedereen kijkt uit naar Vaderdag. Sommigen zullen die dag als zeer pijnlijk ervaren. Sommigen hebben geen vader meer, anderen hebben nooit een goede vader gehad. Hier zijn enkele woorden voor degenen die pijn hebben op Vaderdag:

Als je je vader bent kwijtgeraakt
Voor degenen die hun vaders hebben verloren en sterke armen om hun heen missen, het spijt me zeer! Je had iemand in je leven waardoor je je speciaal voelde. Iemand waardoor je je veilig en belangrijk voelde. Iemand die je kunt bellen wanneer je hulp nodig had. Je wist dat hij je graag een handje zou helpen, een lift zou geven of wat je maar nodig had.

Ik hoop dat je op Vaderdag troost haalt uit de herinneringen die je misschien had weggestopt.

Maar misschien ben je je vader verloren voordat je de kans kreeg om die dingen te zeggen die gezegd moesten worden. Je was van plan het hem te vertellen, maar het is er niet meer van gekomen. Misschien heb je niet eens afscheid kunnen nemen.

“Een les die ik heb geleerd van een ‘counselor’, is om de woorden op te schrijven waarvan je zou willen dat je ze had verteld aan je geliefde.”

Sorry, dat je het gevoel had dat hij te snel werd weggerukt. Alleen God weet hoeveel dagen we op deze aarde hebben (Psalm 139: 16). Alleen God weet wanneer we de eeuwigheid ingaan. Een les die ik heb geleerd van een ‘counselor’, is om de woorden op te schrijven waarvan je zou willen dat je ze had verteld aan je geliefde. Ga zitten en laat je woorden op het papier vloeien. Ik heb dit een paar keer gedaan voor mijn dierbaren en het heeft me geholpen. Ik wist dat ze het niet zouden lezen, maar dat deed er niet toe. Ik moest schrijven wat er in mijn hart zat.

Als u uw kind bent kwijtgeraakt
Misschien heb je een kind verloren en is Vaderdag moeilijk omdat je deze kostbare dag nu niet kan vieren. Wanneer we over een geliefde treuren, gaat ons verdriet door tijdens vakanties of andere evenementen. Het verlies wordt juist vergroot. We denken terug aan de tijd dat onze geliefde er nog was. Toen ze speciale dagen met ons deelden, van aangezicht tot aangezicht. Toen ze stierven, werd de leegte ondraaglijk.

Als je een vader bent die je kind moest begraven, dan breekt mijn hart met jou. En ik weet dat God dichtbij degenen is die hun kinderen moesten begraven, omdat hij nabij de gebrokenen is (Psalm 34:18). Kinderen zijn een geschenk van God (Psalm 127: 3). We zijn vaak trots en kijken naar de prestaties van onze kinderen. We komen op voor hen wanneer ze ons nodig hebben.
Maar we verwachten nooit dat we ooit aan hun graf zullen staan. God treurt met ons, net zoals Jezus treurde toen zijn vriend Lazarus stierf (Johannes 11:35).

Als je je een vader niet herinnert
Sommigen zijn er misschien aan gewend om Vaderdag zonder feest door te komen. Je kunt niet iemand vieren die je nooit hebt gekend. Sommigen hebben geen herinnering aan een vaderfiguur. Misschien kwamen er wel andere mannen tussenbeide om te helpen, maar er was niemand die je ‘papa’ riep.

“In sommige opzichten voelen degenen zonder vaders zich anders dan alle anderen.”

In sommige opzichten voelen degenen zonder vaders zich anders dan alle anderen. Alsof er iets vreselijk mis is. Als jij dit bent, spijt het me dat je geen vader in je leven had. Het spijt me heel erg. Maar ik wil wel dat je weet dat God je hemelse Vader is. Hij houdt meer van je dan je ooit zou kunnen doorgronden.

Hij houdt zelfs zoveel van je dat Hij zijn Zoon heeft gegeven als een offer voor je zonden (Johannes 3:16). We zijn allemaal geboren zondaars (Romeinen 3:23). Maar God bewees ons zijn liefde door ons Jezus te geven (Romeinen 5: 8).

Als je vader je misbruikte
Sommigen van jullie hebben herinneringen aan je vader, waarvan je zou willen dat ze vervagen. Je vader heeft je misbruikt en je littekens achtergelaten die nooit lijken te genezen. Toen het Vaderdag was, kreeg je vooral pijnlijke gedachten. Gedachten die alleen God kan genezen.

Ik herinner me de dag dat mijn zus, Peggy, me belde. ‘Je moet bij papa komen. Hij heeft kanker.’ Ik had mijn vader al jaren niet meer gezien. Ik zag hem niet meer sinds het moment dat hij mij de schuld had gegeven van de dood van mijn moeder.

‘Ik kan niet gaan’, stamelde ik in de telefoon. Waarom zou ze in hemelsnaam denken dat ik zou gaan? En toen zei ze: ‘Anne, je hebt er spijt van dat je niet naar moeder ging, doe het niet nog een keer.’

Toen onze moeder ziek werd, kwam ik thuis van ons familiebedrijf, sprak een paar woorden tegen haar en ging op de bank liggen. Toen mijn broer, Gus, langsliep, vertelde hij me dat mijn moeder me had gebeld. Omdat hij de neiging had om te liegen, koos ik ervoor om hem niet te geloven en viel weer in slaap. De volgende ochtend zag ik hoe de ambulancebedienden haar het huis uitreden.

Twee dagen later stierf ze. Het was een beroerte. Een maand later vertelde Gus mijn vader over die avond. Met stalen koude ogen wees mijn vader naar me en zei: ‘Het is jouw schuld dat je moeder dood is.’

“op diezelfde dag bood hij zijn excuses aan omdat hij geen goede vader was.”

Maar God werkte in mijn hart en ik ging naar mijn vader. En op diezelfde dag bood hij zijn excuses aan omdat hij geen goede vader was. Het was de eerste verontschuldiging die hij ooit gaf. Toen ik naar mijn vader keek, verzachtte God mijn hart en hoorde ik mezelf antwoorden: ‘Je hebt je best gedaan.’

Ik vergaf mijn vader, kuste zijn wang en de volgende dag stierf hij. We kunnen niet veel van de omstandigheden in ons leven kiezen, maar we beslissen wel hoe we reageren.

Als je vader beledigend was, spijt het me dat het je is overkomen. Ik bid dat je hem op een dag kunt vergeven. Zoals Joseph, die zijn broers vergaf voor hun misbruik (Genesis 50: 15-21). Zoals Jezus, die hen vergaf die hem aan het kruis hingen (Lucas 23:34).
Als we iemand vergeven, is dat niet omdat we goedkeuren wat er is gedaan. We vergeven omdat we vergeven zijn (Kolossenzen 3:13).

God geneest onze pijn
Ik ben zo blij dat God me, hoewel mijn beeld van een Vader scheefstond, liet zien wat een liefhebbende Vader Hij is. God genas mijn pijn en hij heeft me altijd met tederheid behandeld. God geeft me poëzie, en toch noemt Hij ons zijn meesterwerk, en dat woord in het Grieks betekent gedicht (Efeziërs 2:10). Een van de meest bijzondere verzen die God me gaf, was: wanneer je vader en moeder je verlaten, zal ik je adopteren (Psalm 27:10).

Ik weet dat als Vaderdag moeilijk voor je is, God je die dag zal helpen, net zoals hij mij heeft geholpen. Dat is het soort vader dat hij is.

Een gebed voor Vaderdag
Heer, ik bid voor degenen op die deze Vaderdag pijn voelen. Als ze hun aardse vaders zijn kwijtgeraakt, bid ik dat uw Heilige Geest hen zal troosten, want u bent de God van alle troost (1 Korintiërs 1: 3-5). Als ze een kind hebben verloren, bid ik dat u uw armen om hen heen slaat en ze vasthoudt.

“Heer, als ze geen vader hadden, wilt u dan in hun leven blijven werken en die leegte opvullen?”

Heer, als ze geen vader hadden, wilt u dan in hun leven blijven werken en die leegte opvullen? U waakt over hen en begrijpt hun verlies. U geeft om alles waar we om geven (1Petr 5: 7).

Heer, als ze door hun vader zijn misbruikt, bid ik dat u hun pijn geneest, want u bent de God die geneest. Ik bid ook dat U hen helpt, zodat ze geen bitterheid koesteren. En dat ze op een dag hun vaders kunnen vergeven. God, U bent liefdevol en vriendelijk en U belooft dat U alle dingen ten goede zult keren voor hen die geloven (Romeinen 8:28).

Bedankt dat je onze Vader bent. In Jezus ‘naam, Amen.

Deze blog is geschreven door Anne Peterson van Crosswalk.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen