Van der Staaij vergelijkt Kabinet-Rutte IV met vervellende slang: “Wat we echt nodig hebben is geen nieuw vel, maar nieuw hart”

Tijdens zijn bijdrage aan het debat over de regeringsverklaring van Kabinet-Rutte IV, vergeleek Kees van der Staaij (SGP) het Kabinet-Rutte IV met een vervellende slang. Rutte zelf had vlak voor kerst gezegd: “Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in”. Dat beeld was bij Van der Staaij blijven hangen. “Anders dan hij met dit citaat doet vermoeden, is premier Rutte juist heel goed in vervellen. Na Rutte I, II en III was vorige week immers het vierde glanzende velletje zichtbaar op het bordes”, zei Van der Staaij.

Vervolgens ging hij in op financiële uitgaven, medische ethiek, zoals het beschermen van kwetsbaar leven, en de pandemie. Over financiën zei hij onder andere: “Je zou kunnen zeggen: het nieuwe slangenvel glanst van de eurotekens. Nieuw probleem, nieuw fonds. Maar wij zijn wel bezorgd over het prijskaartje dat aan deze plannen hangt.

De onpartijdige rekenmeesters legden in de doorrekening, waarvoor dank, al eerlijk de vinger op de zere plek: door de kabinetsplannen stijgen de financiële lasten voor de jongeren van nu en morgen fors. De jongeren van nu en van morgen moeten ook die goede zorg en die veiligheid kunnen krijgen die nodig is, zonder dat dit tot torenhoge lasten leidt.

… Geld moet niet de smeerolie zijn om een haperende coalitiemotor te laten draaien. Wij pleiten daarom voor een strakker financieel kader en een goede bewaking van het budgetrecht van de Kamer.”

Vertrouwensdeuk
Toen hij over de coronacrisis verderging, herinnerde Van der Staaij Rutte eraan dat die beloofd had met een langetermijnvisie te komen. “Ik vroeg me af hoe het komt dat er zo weinig over het onderwerp corona is afgesproken, terwijl de keuzes rond corona zo’n vertrouwensdeuk hebben opgeleverd en ongekend ingrijpend zijn. Het gaat om de vraag of je winkel open mag blijven, of je als student naar college mag, en of je zelf mag kiezen voor prikken, ja of nee. Waar blijft de langetermijnvisie die al eerder beloofd was?”

Aan het einde van zijn bijdrage kwam Van der Staaij weer terug op het voorbeeld van de vervellende slang. Daarbij haalde hij ook de Bijbel aan. “Wat gaat en moet er echt veranderen? In de taal van de Bijbel is er een mooie uitdrukking voor wezenlijke verandering die verdergaat dan een nieuw vel, namelijk een nieuw hart, de oude mens afleggen en een nieuw mens aandoen.

Dat is een innerlijke vernieuwing, een gezindheid om God en de naasten lief te hebben, goede leefregels van de Schepper na te leven. Dat is wat we nodig hebben: niet een nieuw vel, maar een nieuw hart; niet alleen omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst, maar ook omhoog zien.”

Bescherming kwetsbaar leven
“In dit licht zullen we als SGP kabinetsplannen zeker steunen, maar zullen er ook plannen zijn waar we niet mee kunnen leven. Zo missen we ook plannen voor betere wettelijke bescherming van kwetsbaar leven en voor het indringender tegengaan van abortus en euthanasie. Op die terreinen zullen wij ook zelf met initiatieven blijven komen.

De SGP wenst het kabinet van harte wijsheid toe in de verantwoordelijke taak. De slang is in de Bijbel vaak een negatief symbool, verbonden met kwaad en zonde. Daartegenover wordt Jezus Christus juist als het medicijn tegen het gif van de slang genoemd, maar Hijzelf nam de slang ook als voorbeeld toen hij zijn volgelingen zei niet alleen oprecht te zijn als de duiven, maar ook voorzichtig als de slang. Die oprechtheid én voorzichtigheid wens ik ook alle kabinetsleden van harte toe.”

Bekijk hier de volledige bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen