VEZ doopt 19 mensen in openluchtdienst: “Ik wil mijn oude leven achterlaten en opstaan met Jezus”

Afgelopen zondag lieten 19 mensen zich dopen bij Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ). De dienst vond buiten plaats en de doopkandidaten werden gedoopt in recreatiemeer de Wijthmenerplas. In verschillende getuigenissen kwam naar voren hoe mensen, juist in moeilijke tijden, God hadden gevonden. Het gevolg daarvan: een bewust keuze om Jezus te volgen en zich te laten dopen.

Zo vertelt de twintigjare Iris bijvoorbeeld dat ze op haar twaalfde uit huis ging. Door gebeurtenissen besloot ze op haar zestiende God buiten te sluiten. Ze maakte donkere jaren mee waarin ze slechte keuzes maakte. Op een gegeven moment voelde ze zich zo wanhopig dat ze besloot weer te bidden. Daarna volgde een Alpha cursus en raakte ze bij de nazorg van Opwekking in gesprek over de doop. “Ik dacht dat ik daarvoor van alles bereikt moest hebben. Maar ze zeiden dat het juist het begin was van een leven met God. Nu wil ik mijn oude leven in het water achterlaten en opstaan met Jezus.”

Geliefd
Ina vertelt: “God zei tegen mij: laat je dopen. Dat ontregelde mij, want ik was als kind gedoopt en had op mijn achttiende belijdenis gedaan.” Ze ging op onderzoek uit. “Ik leerde God kennen op een diepere en intensere manier dan ik ooit voor mogelijk had gehouden.” Daardoor liet Ina zich steeds minder beïnvloeden door mensen en leerde meer leven vanuit de bevestiging van God. “Ik wil leven vanuit de wetenschap dat ik geliefd ben door God. Een leven geleid door de Geest. Vandaag wil ik het voorbeeld van Jezus volgen door mij te laten dopen.”

Nieuw leven
Het echtpaar Erik en Martine vertellen over de moeilijke tijd van het overlijden van hun dochtertje bij de geboorte. Martine: “Vorig jaar na een voldragen zwangerschap overleed ons dochtertje. Het is de zwartste bladzijde uit ons leven. Maar juist daar was God als nooit tevoren. Plotseling begreep ik veel meer van hoe groot Zijn genade is. Ik leerde ik Jezus kennen als Redder en als Trooster. Door Sara haar dood bracht God ons op die manier nieuw leven. Dankzij Hem, dankzij het kruis zullen we haar straks weer zien en samen het eeuwige leven hebben. Vanuit die dank en dat ontzag wil ik Hem in vertrouwen verder volgen en wil ik me laten dopen.”

Na het dopen werden door verschillende gemeenteleden gebeden uitgesproken over de dopelingen. Voorganger Olaf ten Napel sloot af met een zegen: “Ontvang nieuw leven en ontvang het vandaag in de naam van Jezus Christus.”

Bekijk hier de video van de doopdienst:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen