Vier dingen om te onthouden in deze onzekere tijd

In deze interactieve uitzending geeft Ben Kroeske, voorganger van The River Amsterdam, een boodschap met de titel: “Zeven dingen om te onthouden in deze tijd.” Hieronder staan een aantal van de hoogtepunten uit zijn boodschap op een rijtje. Laat deze punten tot je doordringen, het zal je bemoedigen!

1. Je bent niet alleen
Psalm 46:1 – God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.

In elke situatie mag je weten dat de Heer met je is. Dat Hij je nooit in de steek laat en je nooit verlaat. We kunnen daarom kiezen om onze ogen op Jezus te richten, in plaats van onze omstandigheden. Hij zal ons eruit leiden als Voleinder van het geloof.

“In elke situatie mag je weten dat de Heer met je is. Dat Hij je nooit in de steek laat en je nooit verlaAt.”

Hebreeën 12:1-2 – En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.

2. Gods woord staat vast
2 petrus 1:19 – En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Al het andere is in continue verandering, maar zijn woord staat voor eeuwig vast.

Zijn woord over jou staat vast:
– De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets. (Psalm 23:1) – Hij is altijd met je en verlaat je nooit. (Zie Jozua 1)
– Hij beschermt je. (Zie Psalm 91)

3. God is goed en geeft goede dingen
Exodus 34:6,7 – Here, Here God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw. Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden (generaties), Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

Je mag weten dat je leven in goede handen is. God is een goede Vader, die goede dingen schenkt aan Zijn kinderen. Met alles wat er in de wereld gaande is, is het belangrijk te onthouden dat God nog steeds goed is, en dat Hij goede plannen heeft voor jou!

Psalm 23:6 – Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen AL DE DAGEN van mijn leven!

“God is een goede Vader, die goede dingen schenkt aan Zijn kinderen.”

 4. Je hebt hemelse hulp
1 Johannes 2:27 – En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen, en die zalving is waar en is geen leugen, en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven.

Jezus had ons al verteld dat Hij ons niet in de steek zou laten, en een Helper en Trooster naar ons toe zou sturen. Hij sprak over de Heilige Geest. De Heilige Geest is altijd met ons en onderwijst ons in alle dingen. Hij wil je graag helpen, je bijstaan, je versterken en de wijsheid geven die je nodig hebt voor iedere situatie. Je hoeft het enkel te vragen!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen