Vijf Bijbelteksten om te overdenken wanneer je je overweldigd voelt door het nieuws

Social media kan geweldig zijn; het vormt een brug naar mensen met wie we anders zelden of nooit contact zouden hebben. Als gelovigen kan het ons ook toegang geven tot specifieke details. Dat kan ons helpen om onze gebeden beter af te stemmen op de talloze behoeften die in de wereld bestaan. Maar als er ooit een tweesnijdend zwaard was, dan is dit het wel.

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat het gebruik van social media onlosmakelijk verbonden is met een toename van depressie en angst. Geen wonder: we proberen een ronde pin in een vierkant gat te forceren.

Als beelddragers van God zijn we ontworpen om medescheppers te zijn door middel van communicatie. Social media is daar echter niet het beste instrument voor. In plaats van ruimte te scheppen om te creëren, doet social media een beroep op onze ergste instincten. We reageren, onderdrukken en trekken ons terug.

Stroom van social media
We worden onophoudelijk overspoeld door de stroom van social media en voortdurend gebombardeerd met ontmoedigende, complexe en soms angstaanjagende informatie. Daarbij hebben we slechts een klein arsenaal aan vaak nutteloze opties. Reageren in plaats van handelen en onderdrukken in plaats van uiten en verwerken. Ook trekken we ons terug of isoleren onszelf in plaats van dat we doordrukken en ons aanpassen.

Mensen zijn er niet op gemaakt om zoveel informatie op te nemen, vooral als we weinig directe actie kunnen ondernemen om iets aan te pakken. Er is geen twijfel over het nut van social media. We moeten echter leren om het gebruik ervan te beheersen, zodat het ons niet overheerst.

Dat begint met het stellen van grenzen. Zo kunnen we tijd vrijmaken om overal even afstand van te nemen en beperken wie we volgen. Ook mogen we onthouden dat we ons niet altijd ergens in hoeven te mengen.

Diepe waarheid
Wat wel belangrijk is, is om ons altijd bezig te houden met en ons te richten op ons doel. Laten we God in alle dingen verheerlijken. Laten we gewoon het volgende goede ding te doen dat op ons pad komt, en onze lasten in gebed bij de Heer te brengen.

De 20e-eeuwse predikant en auteur A.W. Tozer schreef ooit: “Soms, als we overweldigd worden, vergeten we hoe groot God is.” Wat een diepe waarheid, vooral in het tijdperk van social media.

Hieronder staan ​​vijf Bijbelteksten om in gedachten te houden bij het gebruik van social media:

1. FILIPPENZEN 4:6-7
‘Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.’

Het belangrijkste punt
We hoeven onze zorgen en angsten niet alleen te dragen. De apostel Paulus zei dat we in elke omstandigheid God kunnen vertellen wat we voelen. Als resultaat zal de Heer ons hart en verstand beschermen tegen het gewicht van deze wereld.

2. ROMEINEN 8:26
‘En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.’

Het belangrijkste punt
Het lijkt erop dat de problemen die voor ons liggen vaker wel dan niet te complex en te verontrustend zijn om te begrijpen. In dit Bijbelvers maakt Paulus duidelijk dat de Heilige Geest ons helpt onze gebedsverzoeken aan God te vertellen. We mogen zeker weten dat Hij voor ons pleit waar wij ons verward voelen en het ons aan woorden ontbreekt.

3. KOLOSSENZEN 3:1-2
‘Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn…’

Het belangrijkste punt
Hoewel we zeker geïnformeerd en betrokken moeten zijn, moeten we niet wanhopen alsof we geen hoop hebben. Uiteindelijk, zoals Paulus schreef, wordt ons leven niet bepaald of beheerst door krachten op deze aarde. Onze zekerheid is in Jezus, en dat zou ons denken moeten leiden.

4. MATTHEUS 6:30
‘Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?’

Het belangrijkste punt
Zelfs als Zijn voorziening er niet uitziet zoals we denken dat het zou moeten, kunnen we God vertrouwen dat Hij in onze grootste behoeften voorziet. Hij geeft genoeg om de aarde om haar te bedekken met schitterende kleuren die snel vervagen. Hoeveel te meer geeft God dan om jou? Voor jou stuurde Hij zelfs Zijn Zoon Jezus om te sterven.

5. ROMEINEN 12:2
‘En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’

Het belangrijkste punt
Hoewel we ons zeker met de wereld zouden moeten bezighouden, waarschuwde Paulus ervoor om niet zo opgeslokt te worden door de verleidingen dat we de wereld beginnen te weerspiegelen. In plaats daarvan zouden we grenzen moeten stellen. De tijdelijke omstandigheden om ons heen zouden we moeten zien door de lens van onze vernieuwde geest. We ontvangen die door heiliging als resultaat van redding door Jezus.

De Heer wil ons graag ontmoeten in elke situatie en omstandigheid. Dat geldt ook wanneer we ons overweldigd voelen door de constante stroom van informatie die op ons afkomt door onze newsfeeds. Neem vandaag de tijd om je telefoon uit te zetten en je te richten op je eerste prioriteit: Jezus.

Zolang Petrus zijn ogen op Hem gericht hield, kon hij op het water lopen.

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen