Vijf redenen dat gebedsverhoring uitblijft

Heb je ooit het gevoel dat God je gebeden niet beantwoordt? Ik hoorde vorige week iemand die vroeg: “Hoe lang moet ik bidden, als God me blijft negeren?”

Het kan voelen alsof God je negeert als Hij je gebeden niet op die manier verhoort zoals je hoopt. Maar de Schrift biedt ons verklaringen waarom God lijkt te zwijgen. Een vers dat ik het meest van toepassing vond op mijn eigen leven – als het gaat om onbeantwoord gebed – is Psalm 84:11, waarin de Psalmist zegt: “Geen goede zaak zal God onthouden aan degenen die oprecht wandelen.”

Ik zie drie principes (en heel veel aanmoedigingen) in dit vers, waarom God mijn gebed of de jouwe misschien niet beantwoordt.

1. God heeft misschien een ander idee van wat een “goede zaak” is dan jij.
Misschien bid je voor een partner, een baan waar je op gehoopt had, of om de loterij te winnen. Waarom zou God je deze drie dingen niet geven? Ook al vind je het misschien goed om te trouwen, of om een ​​baan te hebben die je leuk vindt, of om meer geld te hebben, toch kan God van mening verschillen. Alleen omdat iets ons gelukkig maakt, wil nog niet zeggen dat het eeuwig goed voor ons is. En God heeft dat laatste voor ogen.

In Matteüs 7:11 zegt Jezus: “Als u, hoewel u slecht bent, weet hoe u uw kinderen goede gaven moet geven, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemel dan goede gaven geven aan wie hem erom vragen.”

“We willen dat onze kinderen gelukkig zijn, maar niet ten koste van hun gezondheid, en daarom geven we ze geen snoep bij elke maaltijd.”

We willen dat onze kinderen gelukkig zijn, maar niet ten koste van hun gezondheid, en daarom geven we ze geen snoep bij elke maaltijd. We willen dingen voor hen regelen, maar niet zó lang dat ze zelf niet meer leren om verantwoordelijkheden te nemen. Op de lange termijn is het gezonder als ze ook leren voor zichzelf te zorgen. Vertrouw erop dat God, je hemelse Vader, weet wat het beste voor je is. En hoewel je misschien diepbedroefd bent door Zijn ‘nee’, kan Hij je heel goed een groter hartzeer besparen door de beslissingen die Hij neemt.

2. God wacht op je om gehoorzaam te zijn.
De Schrift spoort mannen aan om goed voor hun vrouw te zorgen en hen met respect te behandelen, zodat hun gebeden niet worden gehinderd (1 Petrus 3:7). En Psalm 84:11 zegt: “Niets goeds zal Hij onthouden aan hen die oprecht wandelen.” Ben je oprecht? Leef je niet alleen gehoorzaam, maar heb je je aan Hem overgegeven? Zo niet, dan kan God je gebeden weigeren, of wachten totdat je leven weer in overeenstemming is met hoe Hij het wil.

“Ben je oprecht? Leef je niet alleen gehoorzaam, maar heb je je aan Hem overgegeven?”

3. Dit is niet het juiste moment.
God heeft drie antwoorden. Ja, nee, en wacht. Omdat Hij kan zien wat voor ons op de lange duur het beste is, en Hij kan ook zien wat er op je weg komt (en dat kunnen wij niet), vertrouw op Zijn oordeel. Twijfel niet aan Hem. Zijn timing is altijd beter dan die van jou. Als je oprecht leeft en om goede dingen vraagt, dan houdt God volgens Psalm 84:11 het niet achter. Het is gewoon nog niet de tijd.

4. Je vraagt ​​niet in geloof.
Hoe we bidden is net zo belangrijk als waar we voor bidden. In Jakobus 1:5-8 wordt ons verteld: “En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. 6 Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. 7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen.”

“Vertrouw op Zijn timing. Vertrouw op Zijn ‘nee’. En vertrouw op Zijn idee van wat voor jou eeuwig het beste is. Hij is echt een goede Vader.”

Verder zegt Hebreeën 11:6: “En zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, omdat iedereen die tot Hem komt, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij degenen beloont die Hem ernstig zoeken.” Vraag dus in geloof en zonder aarzeling of twijfel. Misschien wacht God op je om echt te geloven dat Hij kan doen waar je om vraagt.

5. God heeft iets beters voor je dan waar je om vraagt.
Dit is mijn favoriete reden waarom God “nee” zegt, maar we vergeten deze zo vaak. Omdat Hij goed is en weet wat voor eeuwig het beste voor ons is, en niet wil dat we genoegen nemen met minder. God zegt soms ‘nee’ of Hij sluit een deur, omdat Hij iets beters voor ons heeft. Iets waar we niet eens aan hadden gedacht om dat te vragen. Hij is iemand die “onmetelijk meer” kan doen dan alles wat we kunnen vragen of bedenken (Efeziërs 3:20). Vertrouw op Zijn timing. Vertrouw op Zijn ‘nee’. En vertrouw op Zijn idee van wat voor jou eeuwig het beste is. Hij is echt een goede Vader.

Deze blog is geschreven door Cindi McMenamin, klik hier om hem in het engels te lezen.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen