Volgens Arie-Jan Mulder is avondmaal niet exclusief verbonden aan de kerk: “Juist mooi om thuis te doen”

Arie-Jan Mulder hoorde veel discussies voorbijkomen over het avondmaal en besloot toen zelf hier een grondige studie naar te doen. Daarbij kwam hij tot interessante ontdekkingen; bijvoorbeeld dat het avondmaal bedoeld is als een feestmaal, in plaats van een droevige viering die wij er vaak van maken, vertelt hij. Hij schreef het boek ‘De ontdekking van het avondmaal’ hierover.

Mulder vertelt over zijn bevindingen. “Als we het over het avondmaal hebben, verwijzen we vaak naar de eerste Korinthebrief, waar Paulus veel pittige dingen zegt over het avondmaal. Ik ontdekte dat je bij deze brief niet moet beginnen. Je moet eerst kijken naar Jezus: hoe vierde hij het avondmaal? Vervolgens is het goed om naar Handelingen te gaan, en vervolgens naar Korinthe.”

Deze volgorde aanhoudend, kwam Arie-Jan er als snel achter dat het avondmaal bedoeld is als feestmaal. “Ik ben zelf opgegroeid in de gereformeerde kerk en daarna kwam ik bij de pinksterbeweging terecht. Ik heb nooit meegekregen dat het avondmaal feestelijk is. Er werd vooral veel gehuild, specifiek om het lijden van Christus.”

Feestmaal
Desondanks ontdekte hij in Lukas 22 dat het avondmaal verbonden was met het Pesachmaal, koninkrijk van God, een offer en het verbond. “Dit zijn vier grote Bijbelse thema’s, waarbij je ziet dat bij allemaal een feestmaaltijd hoorde. Het avondmaal is dus een echt feestmaal.” Net zoals bij de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Je denkt op 4 mei aan pijn en lijden, maar op 5 mei vier je feest.”

“Het avondmaal wijst dus terug naar de bevrijding die we hebben gehad, naar de verzoening door Jezus en naar het nieuwe verbond, maar kijkt vooruit naar het grote ‘jippie-feest’ dat nog gaat komen.”

“Het avondmaal wijst dus terug naar de bevrijding die we hebben gehad, naar de verzoening door Jezus en naar het nieuwe verbond, maar kijkt vooruit naar het grote ‘jippie-feest’ dat nog gaat komen. Namelijk de bruiloft van Jezus als Bruidegom.”

Mulder benadrukt dat de Oosterse kerken het wel veel feestelijker vieren. Waarom dat niet geldt voor de Westerse kerk, probeert hij te begrijpen. “Ik denk dat er iets in zit van: ‘We houden van God en willen dingen niet verkeerd doen.’ Je bent toch bang dat de stevige taal van Paulus werkelijkheid kan worden in je leven. Daarom ga je jezelf onderzoeken of er iets slechts in je zit.”

“Je ziet daar dat ze heel informeel samenkwamen om te praten over het dagelijks leven. Samen aten ze en loofden ze God.”

“Maar als je het vanuit de achtergrond leest van een feestmaaltijd, ga je het ook anders leven. Ik kwam erachter dat het niet bedoeld is om angst in te boezemen, maar juist om de houding te hebben van: ‘Als er iets niet goed zit, dan ga ik dat nu verbeteren.’ Je viert het feest nu meer.”

“Het vieren van het avondmaal kan op allerlei manieren.

Kijkend naar de gemeenten in Handelingen, viel Mulder ook het een en ander op, zegt hij. “Je ziet daar dat ze heel informeel samenkwamen om te praten over het dagelijks leven. Samen aten ze en loofden ze God. Alle aspecten horen erbij. Het mag met een stukje profetie, blijdschap en ontspannenheid. Dat was het avondmaal.” 

Terug bij Jezus
Als Jezus zegt: ‘Doe dat tot Mijn gedachtenis’, dan betekent het dat je van Hem houdt en dat je Hem bedankt en dat je steeds weer terugkomt bij Jezus. Bij deze houding hoort niet dat je de liefde kwijt bent, of niet voor elkaar zorgt, waar Paulus in 1 Korinthe 13 weer voor waarschuwt.”

Eén van de doelen van het boek van Mulder is om het avondmaal weer terug te brengen bij ‘het normale leven’, ‘uitgevoerd door ‘normale mensen’. “Het was niet zo dat alleen een bepaalde ‘klasse mensen’ het mochten doen, zoals priesters of dominees. Dat is pas in de vierde eeuw onder het Romeinse rijk ontstaan. In de Bijbelse tijd liep dat gewoon door elkaar.”

“Het leven zit zo vol met beslommeringen, dan is het heerlijk als je tijd kunt nemen voor het avondmaal en aan de voeten van Jezus kunt zitten. Net zoals Maria dat deed.”

“Vandaar dat je ook gewoon als je thuis zit, alleen of met je partner, avondmaal kunt vieren. Je kunt gewoon brood eten en vruchtensap drinken. Geen enkel probleem. Het leven zit zo vol met beslommeringen, dan is het heerlijk als je tijd kunt nemen voor het avondmaal en aan de voeten van Jezus kunt zitten. Net zoals Maria dat deed. Ze zat bij Hem en luisterde. Vervolgens kon ze de wereld weer in. Haar krachten waren vernieuwd.”


Tip
Tot slot geeft Arie-Jan nog een tip hoe je juist in deze tijd kunt genieten van het avondmaal.

“Houd het zo dicht mogelijk bij Jezus! Hou het eenvoudig, samen of alleen. Juist als je in deze tijd niet naar de kerk kunt, is het geweldig om thuis het avondmaal te vieren. Met je vrienden, of met familieleden, of alleen.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen