Voorganger Alexander Emoghene deelt hoe het definiëren van je persoonlijkheidstype je kan helpen je roeping te ontdekken

Voorganger Alexander Emoghene van Claypot Church International in Capelle aan den IJssel vroeg zich steeds meer af waarom gemeenteleden na gered te zijn, nog steeds onzeker bleven. Mensen bleven zich al biddend maar afvragen wat hun roeping en doel was. “We lieten ze een discipelschapscursus doen en gaven hen een certificaat. Maar het hielp niet. Ik vroeg me toen af: wat kan ik hieraan doen?”

“Ik dacht erover na dat God als doel heeft de mensheid te herstellen tot zijn originele staat”, vertelt hij. “Maar wat houdt die originele staat eigenlijk in? Betekent het dat we mensen moeten omvormen tot kerklid? Wat is de blauwdruk die God geeft als Hij het heeft over de originele staat van de mens?”

Volgens Alexander betekent het niet alleen dat we bijvoorbeeld betere families worden. Soms lijkt het alsof we als kerk samenkomen als een soort sociale club, maar we moeten erover nadenken wat het einddoel is van gemeente zijn. “God zei: ‘Ik heb de mens gemaakt naar Mijn beeld’. Ik ben op zoek gegaan naar hoe dat beeld er dan uitziet.”

Vier gezichten
Het werd een ontdekkingsreis van zeven jaar waarin Alexander veel openbaring van God mocht ontvangen over hoe we als kinderen van God bedoeld zijn te leven. “Ik werd ontzettend geïnspireerd door Ezechiël 1:10. Daarin gaat het over de vier gezichten van de mens.”

In vers 5 van hetzelfde hoofdstuk staat namelijk bij de beschrijving van de vier levende wezens: ‘Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens.’ Vers 10 gaat dan verder:

‘Hun gezicht leek op het gezicht van een mens, bij alle vier van rechts op de kop van een leeuw, bij alle vier van links op de kop van een rund, en alle vier hadden zij de kop van een arend.’ (Ezechiël 1:10)

Persoonlijkheidstypes
Zo ontdekte Alexander dat we als mensen al deze vier goddelijke persoonlijkheidstypes in ons hebben; die van de mens, de leeuw, de rund en de arend. “Echter, de mensheid heeft het vermogen verloren om gelijktijdig, en in de volle kracht en glorie in deze vier goddelijke persoonlijkheden te functioneren”, vertelt hij.

“Alleen in Christus kan het goddelijke beeld van de mens hersteld worden. De openbaring van de vier gezichten brengt de mens terug naar Gods originele staat en bedoeling voor de mensheid.

Als we de openbaring over deze vier persoonlijkheidstypes niet bij mensen herkennen, kunnen we soms onterecht kritiek op anderen hebben en juist hun passie dempen. Daardoor kunnen mensen onzeker worden in plaats van in hun roeping te gaan staan.”

Hij vertelt over de vier goddelijke persoonlijkheden: De ‘mens’ is Gods persoonlijkheid voor inspiratie, motivatie, innovatie en creativiteit. De ‘leeuw’ is doelgericht, gedreven en volhardend; iemand die alles op alles zet om een doel te bereiken. De ‘arend’  is de perfecte visionair met een gezonde kritische blik. De adelaar is gedisciplineerd en gaat voor excellentie. Een ‘rund’ is een harde werker en hoogst productief. Hij zet zijn hand aan de ploeg en stopt niet met werken.

Bij verschillende mensen komen verschillende types sterker naar voren. Ook kan het zijn dat in het ene seizoen van je leven een bepaald persoonlijkheidstype sterker in je naar voren komt dan in een ander seizoen.

Jozef
Een goed voorbeeld daarvan in de Bijbel is Jozef. “Jozef begon als een ‘arend’ ”, vertelt Alexander. “God liet hem in een droom een beeld zien. Later in het huis van Potifar functioneerde hij als ‘mens’. Daar was hij enthousiast, behulpzaam en innovatief.

Toen de vrouw van Potifar hem wilde verleiden, kwam het persoonlijkheidstype van de leeuw in hem naar voren. Hij stond op als een leeuw om Potifar’s vrouw van zich af te houden. Daarna, in de gevangenis kwam het persoonlijkheidstype van de mens weer naar voren; hij diende liefdevol, enthousiast en behulpzaam, hij hielp met het interpreteren van dromen.

Op het moment dat Jozef onderkoning werd, functioneerde hij vooral in het persoonlijkheidstype van de rund. Hij produceerde en werkte hard om een land te onderhouden en mensen te redden van hongersnood.”

“wanneer mensen hun identiteit ontdekken, zijn ze in staat ook anderen te eren en niet te veroordelen.”

Discipelen
In zijn gemeente ziet Alexander mensen geestelijk veel meer groeien nu hij dit onderwijs toepast. “Het is een manier van discipelen. Mensen beginnen te herkennen in welk persoonlijkheidstype ze functioneren en hoe hun roeping eruit ziet.”

Schuldgevoelens
Ook komen mensen los van schuldgevoelens, merkt hij. “Iemand had sterk het gevoel: ik wil niet voor anderen werken. Mensen veroordeelden haar vanwege die instelling. Maar wat blijkt; ze is een ‘arend’ met een innovatieve ‘mens‘ in haar om zelf iets te beginnen. Nu is ze entrepreneur geworden en heeft ze haar plek gevonden. Soms eren mensen elkaar te weinig in de kerk”, vervolgt hij. “Maar wanneer mensen hun identiteit ontdekken, zijn ze in staat ook anderen te eren en niet te veroordelen.”

Levensstijl
Na zijn ontdekkingstocht van zeven jaar over dit onderwijs, heeft Alexander er ook een boek over geschreven ‘Know yourself – spiritual profiling the four distinctive personalities of mankind’. “In dit boek laat ik deze vorm van discipelen niet naar voren komen als een programma, want het gaat meer om een levensstijl. De kerk is geroepen om mensen voortdurend te discipelen. In Mattheüs 24 staat: ‘Gaat heen, maak alle volken tot Mijn discipelen’. Er staat niet: ‘Ga heen en maak een programma’.

In zijn gemeente heeft Alexander meerdere onderwijzingen en trainingen gegeven over de vier goddelijke persoonlijkheden van de mens. Momenteel is hij bezig met het ontwikkelen van seminars over dit onderwerp om ook andere bedieningen en gelovigen te helpen hun goddelijk beeld te ontdekken en hun goddelijke potentie te maximaliseren.

Klik hier voor meer info of om het boek te bestellen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen