Voorganger Fausto Tumolo neemt richtlijnen Grapperhaus niet over: “Je kunt Gods gemeente niet de mond snoeren”

Voorganger Fausto Tumolo van Impact Nations for Christ gelooft dat we – in lijn met het verhaal van Esther – geboren zijn voor een tijd als deze. Voor elk probleem dat er in deze tijd is, heeft God de gemeente geroepen voor de oplossing. “Daarom mag de overheid geen deksel leggen op de glorie van God. God staat daarboven.” In dit artikel moedigt Fausto aan om in deze tijd als gelovigen moedig en sterk te zijn.

Hij vertelt. “Er is een reden dat we juist nu in dit deel van de geschiedenis leven. God heeft ons hier geplaatst, om de oplossing te zijn voor alle problemen die er nu spelen. We zijn bedoeld om de werken van de duisternis kapot te maken.”

Aan de hand van Romeinen 8 vers 19 – waarin staat dat de schepping reikhalzend uitkijkt naar het openbaar worden van de kinderen Gods – benadrukt Fausto het belang van de kerk.  “Als de kerk er niet meer is, dan is elke hoop verdwenen. Want alleen het werk van God door de kerk heen, brengt het licht in deze wereld. Het is harder dan ooit nodig.”

“De kerk is keihard nodig, wij zijn onderdeel van de oplossing hier op aarde.”

“Vaak ontbreekt dit besef bij ons. Dan verschuilt de kerk zich achter de wereldse normen en waarden en stemmen ze ermee in om ook maar te sluiten, omdat ze hiermee solidair zouden zijn met de wereld. Dat is totaal onterecht. De kerk is keihard nodig, wij zijn onderdeel van de oplossing hier op aarde.”

Samenkomen
Daarom gelooft Fausto niet in een kerk waar niet gezongen of fysiek samengekomen wordt. “Als dat niet meer kan, dan leg je een deksel op de glorie van God. Kerk zijn is samenkomen, samen loven, Gods Woord horen. Als dat niet kan, dan is de kerk beperkt en heeft dat gevolgen voor het land.”

“Als wij kerken de mond gaan snoeren en alles gaan verbieden, dan betekent het dat we Gods heerschappij stilleggen.”

Hij benadrukt dat we moeten inzien dat hier duistere plannen achter zitten. “Het zijn duistere plannen om het lofprijzen van God de mond te snoeren. De Bijbel zegt dat God troont op de lofoffers van Zijn volk. Als wij kerken de mond gaan snoeren en alles gaan verbieden, dan betekent het dat we Gods heerschappij stilleggen. Dan leggen we het werk dat Hij doet op aarde aan banden.”

“Daarom moet onze eerste prioriteit zijn dat we God gehoorzamen, in plaats van ons bezighouden met de publieke opinie”, zegt Fausto. “Koning Saul viel ook in deze valkuil. Hij moesten wachten op Samuel om het offer gebracht te laten worden. Maar Saul wilde niet wachten, omdat hij zich druk maakte om het ongeduld van het volk. Toen heeft hij toch offers gebracht. Hij maakte zich schuldig aan ongehoorzaamheid. Daarom nam God de zalving van Hem af en stelde Hij uiteindelijk een andere koning aan. De vraag blijft: vinden we het belangrijk wat andere mensen van ons vinden, of willen we God gehoorzaam zijn?”

“Natuurlijk wil ik ook geen aanstoot geven en mijn naaste liefhebben en de overheid gehoorzamen. Dat wil ik allemaal. Maar niemand mag mij verbieden om te bidden en God te prijzen. Net zoals de vrienden van Daniël God wilden blijven aanbidden. Toen werden ze in het vuur gegooid. Wie willen wij gehoorzamen? Gods geboden? Zijn we bereid om daar vervolging bij te accepteren?”

Esther
Voor Fausto is het Bijbelverhaal van koningin Esther heel actueel voor deze tijd. “Esther was daar geplaatst als oplossing voor het probleem van het Joodse volk. Er was een minister, met de naam Haman, die het Joodse volk wilde vermoorden. Hij werd door de vijand gebruikt om Gods plan van verlossing te vernietigen.”

“De vijand in onze tijd wil de gemeente de mond snoeren en de deuren sluiten. Binnen deze situatie heeft God een plan van verlossing gereedgemaakt.”

“De vijand in onze tijd wil de gemeente de mond snoeren en de deuren sluiten. Binnen deze situatie heeft God een plan van verlossing gereedgemaakt. Hij zoekt mensen als Esther, die op de bres staan voor het volk van God.”

“In hoofdstuk 4 van het boek Esther, staat er ook een heftige tekst, namelijk dat als Esther zou zwijgen en niets zou doen, dat ze zelf zou omkomen en God iemand anders zou gebruiken om het volk te verlossen.”

Solidair
Toch zijn er ook mensen die het terecht vinden dat de kerk in kleine gemeenschappen samenkomt, omdat ze daarmee solidair zijn met bijvoorbeeld cafés. “Toch is de kerk wel anders. In de tijd van de plagen in Egypte, zag je dat het volk van Israël van de meeste plagen gevrijwaard waren. Dat geldt ook voor deze tijd. Ik geloof dat we op basis van Psalm 91 gevrijwaard zijn van plagen die de ongelovigen wel treffen.”

Desondanks benadrukt Fausto wel dat hij de regels van de overheid zoveel mogelijk respecteert. “In onze kerk houden we zoveel mogelijk afstand, proberen we geen fysiek contact te hebben en leven we de regels zoveel mogelijk na. Ook eten we niet na de dienst. Maar adviezen om niet te zingen, volgen we absoluut niet op. Dat geven we nooit op.”

“Maar als onze geloofsovertuiging in het gedrang komt, dan gehoorzaam ik aan God, de hoogste autoriteit.”

“Dit is een tijd waarin we beproefd worden. In het Westen hebben we nog maar heel weinig vervolging en verdrukking gekend. Er is eigenlijk heel weinig waarmee we te maken hebben gehad. Maar net zoals Esther koninklijk was in haar tijd, zijn wij ook een priesterlijk en koninklijk geslacht om de glorie van God te vertegenwoordigen in een gevallen wereld. Bij elke Haman die komt, zorgt God voor een Esther die opstaat. Bij elke Filistijn, zorgt God voor een Simson. Hij is de Heer der Heerscharen, de koning der koningen. Het virus ligt aan de voeten van Jezus.”

“Nu mogen we als christenen laten zien dat we echte christenen zijn en geen theoretische christenen.”

Alert
“Na de uitspraken van de minister zijn we niet van plan om iets te veranderen. We blijven alert op de regels, maar we blijven zeker zingen. De overheid respecteren is heel belangrijk, daarom betaal ik belasting, rijd ik niet door rood en steel ik niet. Maar als onze geloofsovertuiging in het gedrang komt, dan gehoorzaam ik aan God, de hoogste autoriteit.”

“Ik geloof dat er een zuivering in de kerk plaatsvindt van mensen die Gods wil willen doen en Gods licht willen laten schijnen, in plaats van misleid te worden.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen