Waarom het kruis altijd centraal hoort te staan: “Het zet je vrij van jezelf”

Voorganger Marc Joshua de l’Isle van The Journey Almere deelt een indringende boodschap over waarom we als christenen altijd het kruis van Jezus centraal moeten zetten in ons leven. “Het kruis van Jezus verlost je van jezelf”, zegt hij.

Hij vertelt over de diepe essentie van het kruis van Jezus. “Jezus werd zonde voor ons. Er staat geschreven dat iedereen die aan een paal hangt, vervloekt is. Jezus was vervloekt omdat Hij aan het kruis hing. In Deuteronomium 23 staat dat als je een grote zonde begaan hebt, dat je aan de boom gehangen moest worden. Jezus hing aan een boom; het houten kruis. Hij hing daar en werd zonde voor ons. Waar ontstond zonde? Aan de boom. Jezus vergoot Zijn bloed over een boom.”

Zonde
“Iemand die de dood verdient, wordt opgehangen om te laten zien wat zonde teweegbrengt. Jezus hing daar naakt en in schaamte. Zijn baard werd uitgerukt en Hij werd zo vermorzeld, dat mensen Hem niet meer herkenden. Er staat geschreven dat Hij ‘niet mooi in aanzien’ was, wat betekent dat Hij lelijk gemaakt werd door de kruisiging.”

“Jezus hing daar naakt en in schaamte. Zijn baard werd uitgerukt en Hij werd zo vermorzeld, dat mensen Hem niet meer herkenden.”

“Het kruis van Jezus werd bedekt met bloed, zodat wij vrij kunnen zijn. Hij heeft de zonde gedragen die tot de dood zou leiden. Er zijn twee soorten zonden die hij droeg. Enerzijds onze ‘zonden’, dus de zonden zoals liegen, porno, moorden en vloeken. Anderzijds droeg hij ook de ‘zonde’, in enkelvoud betekent dit ongehoorzaamheid aan God.”

Ongehoorzaamheid
“Jezus heeft onze ongehoorzaamheid ook aan het kruis gedragen, zodat wij in complete gehoorzaamheid kunnen leven. Jezus heeft de afwezigheid van God – die er na de val in de hof van Eden was – weer teruggebracht met de aanwezigheid van God.”

“Zo kunnen we weer in de tweede Adam leven, in gemeenschap met God. Daarom is het Nieuwe Verbond zo bijzonder!”

“Een van de belangrijkste redenen is dat we naar Hem toegaan. God wil ons afhankelijk van Hem maken, als Bruidegom van ons leven.”

Marc Joshua merkt op dat mensen vaak dingen in Jezus zoeken die ze van Hem kunnen krijgen. “Jezus is onze Bevrijder, onze Geneesheer, onze Voorspoed, waarom zoeken we niet Hém? In Jezus is alles.”

Afhankelijk maken
“Weet je waarom het leven nog niet perfect is op aarde? Eén van de belangrijkste redenen is dat we naar Hem toegaan. God wil ons afhankelijk van Hem maken, als Bruidegom van ons leven. Als we alleen maar krijgen en daarop gericht zijn, dan mis je het belangrijkste: de Persoon Jezus. Jezus wil intimiteit en Hij wil dat we Hem zien zoals Hij is.”

“Door de zonde zijn we teveel bezig met onszelf geraakt. We zijn zelfzoekend, zelfgenoegzaam, zelfzuchtig. Het kruis zet ons daar vrij van”

“Door de zonde zijn we teveel bezig met onszelf geraakt. We zijn zelfzoekend, zelfgenoegzaam, zelfzuchtig. Het kruis zet ons daar vrij van, het bloed van Jezus bracht ons tot onschuld. Het brengt ons tot het besef dat alleen Zijn genade genoeg is.”

“Zolang je leven nog is: ‘Jezus en nog iets er naast’, dan is er iets mis. We horen te sterven aan onszelf, ons kruis op ons te nemen en Jezus te volgen.”

Marc Joshua de l’Isle is de oprichter van ‘The Journey’ en ze planten huiskerken. Elke zondag komen ze bijeen rondom de aanwezigheid van Jezus met ‘Presence Gatherings’ en geven ze volledig de ruimte aan de Heilige Geest. De laatste zondag komen alle huiskerken bijeen op één plek in een zaal.

Klik hier om de hele preek te luisteren – een aanrader!

https://anchor.fm/marcjoshua/episodes/Het-kruis-van-Jezus-verlost-je-van-jezelf–Teaching-eg3fnc/a-a2j8o6v

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen