Waarom homoseksuele gevoelens niet iets zeggen over je identiteit

Wie zijn wij? Producten van willekeurige bevruchting, zonder betekenis of doel? Blaise Pascal beschreef de mens als een mengeling van ‘grootsheid en ellende’, de ‘heerlijkheid en het afval van het universum’.

De joods-christelijke bewering is dat we zijn geschapen naar het beeld van God, met een verleden, heden en toekomst. Dit is zowel inspirerend als wereldveranderend. In Encounters with Jesus merkt Tim Keller op dat de seculiere humanistische Franse filosoof Luc Ferry beweert dat de filosofie van mensenrechten en waardigheid voortkomt uit de concepten van het naar Gods beeld gemaakt zijn, en dat ‘de logos’ een persoon is, zonder welke mensenrechten “zich nooit zouden hebben gevestigd”.

De belangrijkste filosoof van Europa, Jürgen Habermas, verklaarde: “Egalitair universalisme, waaruit de ideeën van vrijheid en sociale solidariteit, mensenrechten en democratie voortkwamen, is de directe erfgenaam van de joodse ethiek van rechtvaardigheid en de christelijke ethiek van liefde. Tot op de dag van vandaag is er geen alternatief voor. Al het andere is gewoon nutteloos postmodern gepraat.'”

Gods beeld
Dus als we gemaakt zijn naar Gods beeld, waarom zou je het dan inruilen voor een kom linzensoep, zoals Esau dat deed? Als we dat doen, laten we zien dat we niet weten wie we zijn, we verkopen ons geboorterecht, zoals Esau dat deed.

“Dus als we gemaakt zijn naar Gods beeld, waarom zou je het dan inruilen voor een kom linzensoep, zoals Esau dat deed?”

Toch zijn er veel ‘pogingen’ die ons van dit besef weg willen halen. De eerste poging die in de Schrift wordt beschreven, was deze zin: ‘Heeft God inderdaad gezegd …?’ die door de slang aan Eva werd aangeboden (Genesis 3: 1b, NKJV). En er kwam nog een misleiding bij: ‘Je zult zeker niet sterven. Want God weet dat op de dag dat u ervan eet, uw ogen zullen worden geopend en dat u zult zijn als God, goed en kwaad kennende (Genesis 3: 4-5, NKJV). Maar Adam en Eva waren al geschapen naar Gods beeld, ‘zoals’ Hij.

De leugen was dus veelzijdig, verwrongen en had zelfs een theologische / religieuze component. Toen Jezus in Lukas 4 door Satan werd verzocht, was Satan nogal religieus van aard en citeerde hij nauwkeurig een reeks Schriftgedeelten om Jezus te misleiden. Satan valt identiteit aan en streeft ernaar ons te scheiden van wie we gemaakt zijn. Hij geeft een valse identiteit.

LHBT-identiteit
Er bestaat ook een valse LHBT-identiteit. ‘Homo’ betekende in het neo-marxisme ‘ongeremd zijn over seksuele grenzen’, met name heteroseksuele grenzen. Het deed denken aan een ‘swinger’. Vervolgens werd het het sleutelwoord voor mannen die seks hebben met mannen. In beide gevallen was ‘homo’ ‘onbezorgd’, ongehinderd door seksuele normen.

Homohistoricus David Benkof van Stanford legt uit: “Geleerden van homogeschiedenis en antropologie hebben op doorslaggevende wijze aangetoond dat homoseksualiteit een product is van de westerse samenleving, dat ongeveer 150 jaar geleden is ontstaan.

Voor de negentiende eeuw, zo zeggen ‘lhbt-historici’, werd niemand homo of hetero genoemd. Het was over het algemeen iets wat je kon doen, niet iets wat je kon zijn. Je zou kunnen zeggen: het kon wel in je software zitten, maar niet in je hardware.”

“Voor de negentiende eeuw, zo zeggen ‘lhbt-historici’, werd niemand homo of hetero genoemd. Het was over het algemeen iets wat je kon doen, niet iets wat je kon zijn.”

Historicus Michael W. Hannon zei: “Eigenlijk bestaat er niet zoiets als een homoseksueel persoon, net zo min als er zoiets bestaat als een heteroseksueel persoon.” Hannon legde uit dat Europese aristocraten uit de 19e eeuw de homoseksuele / heteroseksuele terminologie lanceerden ter vervanging van de ongunstige religieuze concepten van zonde, natuurwet en seksuele zelfbeheersing die het huwelijk en de voortplanting zouden versterken. Want daardoor was ‘homoseksualiteit’ immers een psychiatrisch probleem en ‘heteroseksualiteit’ was normaal.

Hij citeert de verklaring van Yale en de NYU-linkse seksuoloog Jonathan Ned Katz: “In tegenstelling tot wat tegenwoordig wordt aangenomen, is het heteroseksuele / homoseksuele binaire niet van nature, maar is het sociaal geconstrueerd en daarom deconstrueerbaar.”

Paniek
Hannon stelt dat het heteroseksueel-homoseksueel onderscheid misleidt door te doen alsof het geen sociale constructie is, maar een aangeboren natuurlijke categorie. Het zorgt ervoor dat al seksueel gevoelige tieners in paniek raken over hun seksuele identiteit. Aantrekkingskracht en verleidingen ‘heilig verklaren’ belemmert hun vermogen om hun gevoelens te controleren.

‘Homoseksualiteit’ vergroot de kans op zonde door ‘de verleiding te dramatiseren’, zodat het ‘de zondaar verder tot slaaf maakt’ (‘het is wie ik ben’), de lust erger maakt door de betekenis van het verlangen te overschatten en zelfmedelijden te bevorderen. Waarom geboden gehoorzamen als je recht hebt op seksuele bevrediging vanwege wie je bent? Voor mij verwijst dit terug naar Spreuken: “Er is een weg die de mens goed lijkt, maar het einde ervan is de weg van de dood” (Spreuken 14:12; 16:25, NKJV).

En de apostel Paulus waarschuwde: “Pas op dat niemand u bedriegt door middel van filosofie en leeg bedrog, volgens de traditie van mensen, volgens de basisprincipes van de wereld, en niet volgens Christus ”(Kolossenzen 2: 8, NKJV).

Duidelijke definities
Medische en wetenschappelijke literatuur geeft de voorkeur aan duidelijke definities zoals MSM (mannen die seks hebben met mannen) en WSW (vrouwen die seks hebben met vrouwen), aangezien het gedrag voor zichzelf spreekt. Gedrag, geen identiteit.

Dr. Lisa Diamond, een LGBT-onderzoeker bij de American Psychological Association en co-hoofdredacteur van hun Handbook on Sexuality and Psychology 2014, schreef: “Er is momenteel geen wetenschappelijke of populaire consensus die een persoon definitief ‘kwalificeert’ als lesbisch, homo of biseksueel. ‘ In zijn amicusbrief aan het Amerikaanse Hooggerechtshof over Obergefell vs. Hodges schreef de beroemde psychiater Paul McHugh van Johns Hopkins: “Seksuele geaardheid is een complex en amorf fenomeen. Er is geen wetenschappelijke consensus over hoe seksuele geaardheid te definiëren, en de verschillende door experts voorgestelde definities leveren substantieel verschillende klassen op.”

Slavernij
Princeton Professor Robert P. George geeft behulpzaam advies: “Identificeer jezelf niet met je verlangens. Ons laten definiëren door verlangens is de meest abjecte vorm van slavernij. Zelfbeheersing is echte vrijheid.” Hij zei ook: “We kunnen redenen hebben om dit of dat te willen doen; maar iets willen doen is geen reden om het te doen. Verlangens zijn geen redenen.”

Mijn punt is dat “homo” en “hetero”, samen met “heteroseksueel” en “homoseksueel”, ideologische, valse termen zijn. Ze bestaan ​​niet. Er is geen hetero of homo.

“Identificeer jezelf niet met je verlangens. Ons laten definiëren door verlangens is de meest abjecte vorm van slavernij. Zelfbeheersing is echte vrijheid.”

Tot anderhalve eeuw geleden was seksualiteit een werkwoord, geen zelfstandig naamwoord; een gedrag en geen identiteit; wat je doet, niet wie je bent. Zelfbenoemde homokunstenaar en schrijver Brandon Ambrosino bood deze concessie aan: “Mijn homoseksualiteit is niet het meest fundamentele aspect van mijn identiteit; het lijkt mij dat iemand mijn seksuele expressie ideologisch kan afkeuren en tegelijkertijd mijn grotere identiteit liefheeft en bevestigt. ”

En dat zouden we ook moeten doen. Maar laten we mensen ook aanmoedigen hun ware identiteit – en geen valse schadelijke personen – te bevestigen, ongeacht de tijdsgeest.

Dit artikel is overgenomen van Moral Revolution.

Reacties

  1. Uitstekend artikel, dank ! De zware straffen op sexueel wangedrag in de Tora, zie Lev. 18 en 20 , zijn dan ook geheel terecht, omdat het om gekozen gedrag gaat en het wel of niet leven tot eer van onze hemelse Vader.
    Gelukkig is er dan de vergeving, voor ieder die zijn overtreding van de Tora belijdt, dankzij het offer van Yeshua.
    Shabbath shalom,
    Ben Kok (joods-chr. pastor)

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen