Waarom samen zingen in de kerk voor mij onmisbaar is!

Toen ik een aantal dagen geleden hoorde dat de coronaregels versoepeld zouden worden verheugde dat mijn hart en dacht ik ‘hè, hè,  we gaan weer een beetje de goede kant op’. Echter, toen ik woensdagavond de persconferentie van premie Rutte beluisterde en hij deelde mee dat er in de kerk niet mee mag worden gezongen, bekroop mij een heel ander gevoel en dacht ik bij mezelf: ‘Hier gaan we weer!’

Ik dacht bij mezelf dit is niet goed ook vanwege het feit dat er werd gecommuniceerd dat die regel dan net zolang zou duren totdat er een vaccin is uitgevonden en dat kan in de praktijk misschien nog wel even duren. 

Bijbelverzen over lofprijs:
“Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volkeren en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem …(Openbaring 7:9,10, NBG)

Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls (Psalm 22:4, NBG)

Het volk dan juichte, terwijl men op de horens blies; zodra het volk het geluid van de hoorn vernam, hief het een luid gejuich aan. En de muur stortte ineen, en het volk klom de stad binnen, ieder recht voor zich uit, en zij namen de stad in (Jozua 6:20, NBG).

Groepsverband
Er is echter meer, want volgens de regels (RIVM) is in groepsverband geforceerd verheffen van de stem ook verboden. Dit zou dan betekenen voor ons dat we dan ook niet samen hardop mogen juichen en samen een geluid maken in de hemelse gewesten. 

Kun je je voorstellen dat we voor een lange tijd niet samen de Heer mogen loven en prijzen in onze samenkomsten!”

Kun je je voorstellen dat we voor een lange tijd niet samen de Heer mogen loven en prijzen in onze samenkomsten! Hoe onnatuurlijk zou dat zijn, want christen zijn en God prijzen doe je niet alleen maar ook met elkaar: soms in stilte maar heel vaak uitbundig en met heel je hart en ziel.

Sekswerkers
Het wrange van dit alles is dat de sekswerkers wel vrijelijk hun beroep mogen uitoefen maar wij zouden niet God mogen aanbidden met lofzang en aanbidding. Het is de omgekeerde wereld!

Het samen zingen, het God loven en prijzen, is niet alleen belangrijk om in de tegenwoordigheid van God te komen en daarvan uit Hem te danken en te loven voor wie Hij is en wat Hij doet, maar het zet ook kracht, zalving en glorie vrij.

Dit in combinatie met de prediking van het Woord is leven brengend en jukken verbrekend. Het is brood en wijn: Woord en Geest.

Profetische reden
Echter er is ook nog een profetische reden waarom gezamenlijke lofprijs en aanbidding in deze tijd zo belangrijk is.

“Dit heeft te maken met het feit dat ik geloof dat we aan de vooravond staan van een van de grootste bewegingen van de Geest van God.”

Dit heeft te maken met het feit dat ik geloof dat we aan de vooravond staan van één van de grootste bewegingen van de Geest van God. Het seizoen van opwekking en het binnenhalen van de oogst die God heeft voorbereid voor deze generatie, is op ons.

Vertragen
Het is daarom dat de boze er alles aan doet om het werk van de Heer te vertragen. Daarom hebben we ook met vele soorten stormen te maken. Natuurlijk is het zo dat God het altijd ten goede kan en zal gebruiken maar tegelijkertijd moeten we wel onderscheid blijven houden. We hebben ook te maken met geestelijke strijd, ook in deze tijd.

Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Jozua. Onder zijn leiding wil God dat het volk Jericho inneemt maar tegelijkertijd zien we dat de inwoners de poorten op slot hadden gedaan. Er was dus ook een soort van ‘Lockdown’. Er staat over geschreven dat niemand naar binnen of naar buiten kon gaan. De boel zat totaal op slot.

De instructie die God gaf om te zorgen dat de muren zouden worden vernietigd zodat het volk van God de stad in bezit kon nemen was om gezamenlijk zeven maal rond de stad te lopen en op de zevende dag moest het hele volk zeven maal die dag rondom de stad lopen maar nu moesten ze gezamenlijk juichen waarop de muren ineenstortten.

Ze moesten dus samen hun stemmen verheffen en dat zorgde voor de doorbraak.

Geldende regels
Volgens de nu geldende regels zou dat dus niet mogen terwijl het gezamenlijke, eenparige geluid juist in deze tijd een profetische sleutel is voor een gezamenlijke en persoonlijke doorbraak. Dit zie je ook terug in het verhaal van de bovenzaal. 

Ze bouwden samen een altaar van gebed en aanbidding en dat zorgde ervoor dat de hemel openging en de belofte werd vrijgezet.

Daarom zeg ik ‘nee’ tegen deze regel en dat zouden we allemaal moeten doen!

“Ik denk niet dat premier Mark Rutte slechte bedoelingen heeft, althans ik heb daar geen openbaring over.”

Ik denk niet dat premier Mark Rutte slechte bedoelingen heeft, althans ik heb daar geen openbaring over, (als hij dat wel zou hebben dan heeft hij uiteindelijk een probleem met God).

Dit wil niet zeggen dat de kerk nu elke coronaregel klakkeloos moeten accepteren.

Daarom moeten we voortdurend onze mening blijven delen met de politieke leiders en bidden dat de keuzes die zij maken geen belemmering zullen zijn voor hoe wij gestalte willen geven aan ons geloof.

Daniël-moment
Mocht de regering vasthouden aan deze regel dan moet elk individu en kerk natuurlijk zelf bepalen hoe hiermee om te gaan. 

Voor mij persoonlijk echter zou dit een ‘Daniel’-moment zijn! (niet buigen, maar blijven staan voor je eigen overtuiging).

Volharden
Echter hoop en geloof ik dat als we volharden in gebed en ons er niet bij neerleggen, dat de regel zal worden geschrapt of  zo zal worden geformuleerd dat we toch samen God groot kunnen maken door onze zang, lofprijs en aanbidding.

We bidden voor een algehele doorbraak in Jezus naam!

Alex Stekelenburg is de oprichter van o.a. de School of the Prophets (Profetenschool), New Breed Arise (School van Bediening) en is een apostolische, profetische stem in het lichaam van Christus. Kenmerk van zijn bediening is niet alleen onderwijs maar ook om het NU woord van de Heer te brengen met kracht, autoriteit en demonstratie. 

Voor meer informatie: www.alexanderstekelenburg.com

Reacties

  1. Ik zie net de uitleg van minister de Jong op de vragen van dhr. van der Staaij, waarbij wordt gesteld dat voor de kerk geen ‘psalmpolitie’ wordt ingesteld, omdat we daar een uitzonderingspositie innemen met de voor ons geldende regels van godsdienstvrijheid. Des te meer een opsteker om zeker niet te buigen en dat doen we al maanden, op 2 weken na, omdat we door iemand uit de eigen gelederen gesnitched waren – wel nu excuses aangeboden – en de hoofdeigenaar v h pand op hoofde van 4000 euro boete ons verbood daar samen te komen. Maar we zingen met de ventilatie samen met 30 man en nu zelfs exclusief de werkers mee geteld. Handhaving is geweest en :’wie kan onze God ooit stoppen ?!”. Come on church !!! Laat je de kaas niet van het brood eten.

    • BTW, over de snode plannen van Rutte in het verlengde van degenen die met het COVID-19 zijn gekomen, hoef je geen openbaring te krijgen dat is gewoon hartstikke overduidelijk. Hij moet wel in dimmen met hun plannen, omdat de ‘weerhouder’ = de kerk die bidt, pleit en doet wat God zegt, het tegenhouden. Neen, geen complottheorie maar wel dat veel gelovigen er niet aan willen geloven en zich voor de domme houden dat zelfs de ‘blinde’ in de wereld dat met zijn klompen aan voelt.

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen