Waarom veel christenen nu door een seizoen van MIST gaan

Kortgeleden kreeg ik een visioen van een boot. Het was erg mistig dus de mensen in de boot konden niet zien waar ze naartoe gingen. De reden voor de mist was dat het erg vroeg in de ochtend was en dan is het altijd mistig (ochtenddauw). De Heer liet me door dit plaatje zien dat dit de plek is waar veel christenen zijn op het moment.

Tekst: Alexander Stekelenburg

Velen stappen een nieuwe dag binnen in God en daarom ervaar je ook mist. Je weet dat God grotere werken voorbereid heeft, je weet dat God nieuwe dingen wil doen, maar je hebt nog niet echt een duidelijk beeld ervan. God leidt je in een nieuwe context! Hij leidt je naar plaatsen waar je nog niet eerder geweest bent, dus je hebt nog geen referentiepunt! Daarom kan het mistig zijn!

Mist kan frustrerend zijn, in het bijzonder omdat je een nieuw ‘jaar’ binnen bent gegaan en je duidelijkheid wilt hebben, je wilt voorwaarts bewegen!

De vraag is natuurlijk hoe de mist zal verdwijnen zodat je duidelijkheid kunt hebben in deze gebieden!

6 principes:

1 Sommigen moeten hun proces in God afronden.

Je bent in transitie. Je gaat naar een nieuwe plek in God maar de voorwaarde is dat je de oude afsluit. De manier waarop je dat doet is door evalueren. Wat zijn de overwinningen geweest en als er falen is geweest wat zijn dan de lessen geweest die je hebt geleerd? Ook moet je vergeven, loslaten en je vreugde vinden en allereerst in Hem rusten! Wanneer je je proces afrondt zul je (vooruitgaan in de nieuwe dag) en de mist zal verdwijnen, duidelijkheid zal komen!

Na het proces zal God altijd spreken. Een ander beeld hiervan is het verhaal van Jozua en het volk van God. Nadat zij door Gilgal trokken (proces) kwamen ze de Engel van de Heer tegen en ze ontvingen instructies voor het nieuwe seizoen (Jozua 4,6).

2 Ga weer vissen.

Lukas 5:4: “Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen.”

Dit is niet alleen een beeld van je gebedskamer ingaan en bidden en de Heer vragen maar ook luisteren naar wat in je hart is. Ja, God werkt ook door het hart, door je passie te geven voor bepaalde dingen. Maar velen kunnen niet onderscheiden wat in het hart is vanwege wonden, angst of het vlees. Dit is ook een reden waarom God mensen in een proces stopt; om te genezen, bevrijden en vlees weg te snijden (ambitie) zodat wat van God is blijft (passie)! Je passie wordt gevonden in de diepe wateren van je eigen hart. Ga weer vissen, zonder je af met God, onderscheid wat in je hart is, deze keer zul je de vis (antwoorden) vangen omdat je niet meer in de nacht bent. Wat is er in je hart?

3 Verbreek de geest van de Jebusieten.

2 Samuel 5:6: “De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen.”

David stapte een nieuw seizoen binnen (koning over heel Israël). In Hebron zou hij zijn zetel van bestuur plaatsen maar eerst moest hij de Jebusieten verslaan. Ze zeiden dat blinden en lammen niet zouden binnenkomen. Dit onthult de strategie van de vijand om te voorkomen dat jij in die nieuwe plaats in God komt. De Jebusieten zullen alles doen wat ze kunnen om je blind te houden zodat je geen zicht of duidelijkheid hebt over je volgende stap. Neem autoriteit, soms is mist rook van de vijand en we verbreken dat in Jezus’ Naam!

4 Breng jezelf in lijn met de juiste mensen.

God leidt strategisch en plaatst Zijn mensen in de juiste context op veel niveaus! Als je in isolatie bent kom eruit, je bent geroepen om deel te zijn van een groter plaatje. Wanneer je jezelf in lijn brengt (deel wordt van een groter geheel) zullen de andere puzzelstukjes van je leven vaak ook op hun plek vallen. Er zijn ook nieuwe dingen die Hij wil dat je doet. Sommigen daarvan kunnen projecten met anderen zijn en daarom is het belangrijk om verbonden te zijn met de juiste mensen! Praat met hen, doe aan brainstormen, dit kan ook veel duidelijkheid brengen en nieuwe dingen kunnen eruit voortkomen!

5 Ontvang raad of coaching wanneer dat nodig is.

Dit telt ook voor leiders, bedieningen en kerken omdat zij ook door een mistig seizoen kunnen gaan. In het bijzonder nu omdat we in een seizoen van verandering en upgrade zijn. Alles is aan het bewegen richting een apostolische en koninkrijks-context en daarom is alles aan het veranderen. Wat gisteren werkte zal niet per se morgen werken. Nieuwe wijn in nieuwe wijnzakken! Als leider of bedienaar, voel je nooit te groot om input van anderen te vragen. We hebben dat allemaal nodig van tijd tot tijd.

Als je een nieuwe startup bent heb je vaak een ‘verloskundige’ nodig die je kan helpen in het proces van je nieuwe baby in God geboren te laten worden. Het is ook mogelijk om te weten wat je moet doen, maar dat je niet weet HOE JE HET MOET DOEN! Wees daarom open voor mentorschap, coaching en raad! Er zijn mensen in het koninkrijk die je kunnen helpen!

6 Vraag God ook om bevestiging! 

Je wilt alleen maar iets doen als God erin is. Je weet dat het anders toch niet gaat werken! Vraag  daarom God bevestiging voordat je belangrijke stappen neemt. Hij zal het geven zoals Hij dat ook deed bij Gideon (Richteren 6). Vaak is Gods bevestiging ook vrede en vreugde in je hart hebben (Jesaja 55:12). 

Velen ervaren mist, maar als je deze principes toepast zul je gaan merken dat ‘clairity’ zal komen en van daaruit zal God jou leiden naar jouw ‘Next’, het seizoen van de MIST van Zijn Glory. Yes a new day is upon you!

Alexander Stekelenburg is de oprichter van Alexander Stekelenburg Ministries. Hij is een apostolische en profetische stem in het lichaam van Christus. Voor meer informatie ga naar www.alexanderstekelenburg.com

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen