Waarom de anderhalve-meter-samenleving niet normaal is

In maart kwam de wereld in opschudding toen meneer Tedros van het WHO vertelde dat er een wereldwijde pandemie zou zijn. Het zogenoemde COVID-19 Sars virus. Door de media werd dit wereldwijd enorm uitvergroot en een ‘killervirus’ genoemd. Daar kwam al snel een tweede virus bij, namelijk het ‘angstvirus’. Nadat de regering een zogenaamde ‘intelligente lockdown’ afkondigde, werden de scholen uiteindelijk gesloten, moesten mensen zoveel mogelijk thuis blijven en gingen horeca en kappers dicht. De meest ingrijpende maatregel was misschien nog wel dat iedereen anderhalve meter afstand moest houden van mensen die niet tot hun huishouden behoren! 

COVID-19, oftewel het coronavirus, zorgde voor meer IC-opnames en we zagen de curve opwaarts gaan. De regering stelde dat groepsimmuniteit een belangrijk doel was, waar we voor zouden gaan in Nederland. Middels een noodverordening met strenge regels zouden we dat gecontroleerd doen. #flattenthecurve werd in het leven geroepen.

We moesten vooral zorgen dat de curve van doden en IC opnames zou afvlakken. Er moest weer lucht komen voor de IC’s. Als de curve zou afvlakken dan kan de maatschappij weer open! Even later… wanneer we onder de 700 IC bedden zijn gaan we versoepelen en kan de maatschappij weer open! Even later… laten we voor alle zekerheid maar doorgaan met de maatregelen… Even later… gezien het niet meer legitiem is om de regels te blijven opleggen op het Nederlandse volk middels een noodverordening, moet er een wet komen die vastlegt dat we, voor zolang het coronavirus er is en naast allerlei andere dingen, zeker afstand moeten houden van onze medemens.

Afvlakken
Als de curve zou afvlakken dan kan de maatschappij weer open! Dat bleek niet helemaal te kloppen. Toen we onder de 700 IC zaten, werden de maatregelen nog steeds niet opgeheven. Toen het moment kwam dat de regels niet meer legitiem waren, werd er een noodverordening opgesteld. Die gaat per 1 juli in.

“nu we hebben ontdekt dat het virus bij lange na niet de dodelijke aantallen en gevolgen heeft als in het begin hierover is gecommuniceerd, hebben we de verantwoordelijkheid om hier kritisch naar te kijken.”

Overal op de wereld lijkt afstand het nieuwe normaal. In het begin van deze coronacrisis konden de meeste mensen dit nog begrijpen. Er was geen kennis over dit virus. Na verloop van tijd bleek dit enorm mee te vallen! Natuurlijk betreuren we de sterfgevallen en hebben we respect voor de gezondheidszorg. Maar nu we hebben ontdekt dat het virus bij lange na niet de dodelijke aantallen en gevolgen heeft als in het begin hierover is gecommuniceerd, hebben we de verantwoordelijkheid om hier kritisch naar te kijken. Zijn de maatregelen waar de meerderheid in het begin respect en begrip voor had nog steeds nodig? En misschien wel een nóg belangrijkere vraag; is het middel niet erger dan de kwaal? 

Kerkelijk Nederland
Ook in kerkelijk Nederland zijn de gevolgen van de coronacrisis sterk merkbaar! Veruit de meeste kerken zijn gestopt met fysieke diensten en zijn gaan livestreamen. Waar nog wel samenkomsten zijn, moeten deze de strenge anderhalve meter afstandsregel in acht nemen en mogen er maximaal dertig mensen aanwezig zijn. Maar is dit wel legitiem? Is die afstand wel wettelijk toegestaan om aan vast te houden? Mag de overheid wel deze dingen bepalen voor en in kerken, volgens onze grondwet? En wat kunnen we als gelovigen doen in een situatie als deze? 

“Mag de overheid wel deze dingen bepalen voor en in kerken, volgens onze grondwet?”

In het begin van deze crisis sprak ik tijdens een dienst – waar toen nog honderd mensen mochten komen – over de storm op het meer uit Markus 4. De geestelijke autoriteit die Jezus gebruikte om een natuurlijke storm te stillen. Ik geloof dat wij op dezelfde manier geestelijke autoriteit hebben om te spreken tegen stormen. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat we niet alleen biddend onze stem moeten laten klinken. Afgelopen zaterdag was ik bij een demonstratie vóór vrijheid in Arnhem. Deze was georganiseerd door Daniël van Deutekom. Twee van de sprekers aldaar zijn voorgangers van kerken. Zij lieten niet alleen een geestelijk geluid horen, maar ook hun maatschappelijke en grondwettelijke zorgen.

Hetzelfde doe ik elke donderdagavond tijdens een livestream op Facebook. Ook houden we vanuit onze bediening Kingdom Culture Ministries, elke zondagavond diensten (binnen de verplichte richtlijnen) in Nijkerk waar mensen kunnen komen om God te aanbidden en het Woord te horen. 

Grondwet
Onze grondwet geeft ons het recht op vrijheid van godsdienst. Ook spreekt het van de scheiding tussen kerk en staat. Dat uit zich in de vrijheid binnen besloten plaatsen, welke zijn onder andere kerken en samenkomsten. Vervolgens zien we de maatregelen van het RIVM van bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand. Inmiddels wordt er gesproken over het niet zingen tijdens samenkomsten in onze kerkgebouwen. Onze grondwet zegt duidelijk dat de overheid niet mag bepalen wat we doen in onze kerkgebouwen (besloten plaatsen).

“Onze grondwet zegt duidelijk dat de overheid niet mag bepalen wat we doen in onze kerkgebouwen (besloten plaatsen).”


Mijn grote zorg is dan ook dat we ons laten leiden door angst én door maatregelen die tegen onze grondwet ingaan! Wanneer dit virus werkelijk zo erg was dat er exponentiële sterfte zou zijn, zou ik me niet verzetten en begrip hebben voor de maatregelen. Maar wanneer we nu kijken naar het verloop, dan klopt dit niet meer! Je hoeft geen viroloog of raketgeleerde te zijn om een curve te bekijken en zaken te vergelijken met andere jaren en situaties. 

Onmenselijk
De anderhalve meter afstand-regel is onmenselijk en gaat tegen onze natuur en tegen ons Godgegeven recht in. Ik respecteer de overheid, maar dat betekent niet dat ik blind moet volgen wat ze als beleid doorvoeren. De anderhalve meter-regel als nieuw normaal zal ik niet accepteren en is schadelijk voor de volksgezondheid. Zowel lichamelijk als psychisch.

Er zijn veel artsen, fysiotherapeuten en gezondheidsspecialisten die de gezondheid van mensen achteruit zien gaan vanwege het vele thuiszitten en het sluiten van de sportscholen en sportverenigingen. Daarnaast zien ze een toename van stress, wat effect heeft op de gezondheid van mensen. Ook de psychische gevolgen zijn niet te overzien. Ze zien jongeren die vereenzamen en worstelen met depressie. Ouderen die van eenzaamheid en ellende sterven. Toename van verslaving, mishandeling, zelfmoord en seksueel misbruik tijdens lockdown. Gebrek aan liefde en genegenheid bij verstandelijk gehandicapten en dementerende ouderen. En wat denk je van de economische schade die de wereld te verduren heeft? Of de verstoring van de voedselvoorziening en medicatieproductie voor derde wereldlanden, waardoor miljoenen dreigen te sterven.

“De anderhalve meter afstand-regel is onmenselijk en gaat tegen onze natuur en tegen ons Godgegeven recht in.”

Laten we wakker zijn als lichaam van Christus en onze stem laten horen. Zowel geestelijk in gebed, als politiek door ons hierover uit te spreken. Laten we ons uitspreken richting onze naasten en de politici die ons land besturen. Laten we als Kerk gebruik maken van ons grondrecht van samenkomen, lofprijs en aanbidding en de sacramenten uit te oefenen die God ons heeft voorgeschreven. Bijvoorbeeld dopen, avondmaal, oplegging van handen, enzovoorts. En laten we als mensen aanraking, verbinding en genegenheid geven aan elkaar, zónder afstand!

Verder kijken
Ik roep onze overheid op om verder te kijken dan alleen corona. Om menselijk te kijken naar de situatie en te stoppen met de mantra van de anderhalve meter. Laat ik afsluiten met een klein stukje van de toespraak die pastor Anne Borkent van C3 Rivers in Arnhem hield tijdens de demonstratie van zaterdag 13 juni jl. die ook naar de Tweede Kamer is gestuurd: 

“Wij roepen de overheid daarom op om niet alleen gestuurd te worden door virologen die zich bezighouden met alleen het lichaam, maar om een breed managementteam om advies te vragen, inclusief psychologen, economen, ethici en misschien ook wel pastors. De mens is meer dan alleen een lichaam en gezondheid is breder dan alleen lichamelijk. We lezen in het nieuws dat steeds meer mensen moeite hebben met anderhalve meter afstand. Dat is niet verbazingwekkend. De mens is door onze Schepper niet gemaakt om op anderhalve meter afstand te leven. Zo zit de mens nu eenmaal niet in elkaar. Vraag je de mens dit langere tijd te doen, dan wijst onderzoek uit, en toont de praktijk vandaag de dag aan, dat grote sociaal-emotionele én zelfs lichamelijke klachten zullen ontstaan. Hiermee ontstaat er dan uiteindelijk net zoveel schade, of misschien nog meer, als dat er wordt voorkomen.”

“Anderhalvemeter als een “normaal” is in onze stellige overtuiging niet gezond voor mensen, en niet hoe God de mens gemaakt heeft.”

Anderhalvemeter als een “normaal” is in onze stellige overtuiging niet gezond voor mensen, en niet hoe God de mens gemaakt heeft. In de Bijbel werden alleen de zieken geïsoleerd en niet de gezonde mensen. Het isoleren van iedereen valt niet vol te houden en is niet gezond. 

Laten we vanaf nu mensen vrijheid én verantwoordelijkheid geven. Laat ouderen zelf bepalen of ze op afstand willen blijven. Laat mensen weer mens zijn zoals menszijn bedoeld is. Laat ons accepteren dat niet alles in deze wereld maakbaar is. Laat ons dóórgaan met leven.”

Dit artikel is geschreven door Jarno van Dijk van Kingdom Culture Ministries.

Reacties

  1. Een verstandig artikel. Evenwichtige overwegingen die meer aspecten van mens zijn in beschouwing nemen dan onze Nederlandse beslissers zichzelf toestaan.
    Ik ben vooral gefrustreerd en kwaad om de willekeur en de quasi-wetenschappelijke onderbouwing van deze maatregelen. Is het niet raar dat ‘men’ aan de ene kant een groepsbescherming zoekt in de ‘herd-immunity’ en aan de andere kant wil voorkomen dat mensen besmet raken? Zouden we niet verheugd moeten zijn vanwege elke nieuwe besmetting, in plaats van deze aantallen als angstzaaiers in de media te gebruiken? Is het niet zo dat de anderhalve meter (wat krijg ik de pest aan deze mantra) alleen een geldige reden heeft wanneer je te maken hebt met een van virussen overlopende patiënt die bovendien geen hygiëne in acht neemt en moedwillig jouw kant op zit te fluimen? Daarnaast is de verspreiding van ziektekiemen door de dichte ramen policy in openbare gebouwen (en de daardoor noodzakelijke airconditioning) een factor van enorm gewicht. Zie de slachtoffers in verzorgingstehuizen en andere dichtgetimmerde gebouwen.
    Kortom, ik denk dat de regering een andere reden heeft voor de AHM (bijna OHM de mantra) die ons niet wordt verteld. Als de genoemde reden niet geldig is, dan moet er wel een andere reden zijn, toch?

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen