We mogen de rol van kinderen in de kerk veel serieuzer nemen

Je hoort zo vaak mensen zeggen: “Kinderen zijn de toekomst”. Daarmee wordt vaak bedoeld dat we nu in hen moeten investeren, want straks moeten zij het doen. Hier zit natuurlijk een waarheid in. Alleen klinkt het eigenlijk soms meer als ‘we moeten nu in de kinderen investeren, want straks zijn ze pas echt belangrijk’. 

Onze focus ligt vaak meer op de volwassen mens. Kijk maar naar onze kerkdiensten, waar besteden we meer aandacht aan? Vaak zie je dat de beste muzikanten en sprekers in de volwassen dienst hun steentje bijdragen. Maar waarom niet in de kinderdienst?

“Juist kinderen moeten nog zo veel leren, ze zijn ontvankelijk en hongerig.”

Ontvankelijk en hongerig
Juist kinderen moeten nog zo veel leren, ze zijn ontvankelijk en hongerig. Wij willen onze kinderen en tieners beschermen en denken dat ze niet meer aankunnen dan een simpel verteld Bijbelverhaal en een knutselwerkje. Maar dit is niet waar.

Kinderen willen juist diepgang, natuurlijk wel op hun niveau. De Heilige Geest wil graag de kinderen gebruiken om de grootheid van de Vader te laten zien, door bijvoorbeeld wonderen, maar daar moeten wij als volwassenen Hem wel de ruimte voor geven.

“De Heilige Geest wil graag de kinderen gebruiken om de grootheid van de Vader te laten zien, door bijvoorbeeld wonderen”

Jonge mensen erg belangrijk
In de Bijbel is te lezen dat God jonge mensen erg belangrijk vindt. Denk maar aan hoe Jezus Zijn discipelen berispte toen zij de kinderen weg wilde sturen (Mat. 19:13-14). Of denk aan Timotheüs (1 Tim.4:12) hoe God hem al op jonge leeftijd gebruikte en wat een belangrijke rol het dienstmeisje speelde in het verhaal van Naäman (2 Koningen 5:1-27). Hiernaast zijn er nog vele andere verhalen in de Bijbel te noemen waarin jonge mensen een belangrijke rol spelen. Dit komt omdat God jonge mensen belangrijk vindt, niet alleen voor later, maar omdat ze nu al belangrijk, waardevol en heel bruikbaar voor Hem zijn. 

In Spreuken 22:6 staat: “Leer een kind al vroeg wat hij moet weten, dan zal hij later daarna leven.” In dit vers maakt God duidelijk dat Hij wil dat kinderen al op jonge leeftijd worden onderwezen in de belangrijke zaken van het leven. In het Jodendom krijgen de kinderen binnen de gezinnen heel praktisch onderwijs.

“De wetten van de Thora zijn op deze manier niet alleen regels, maar ook concrete richtlijnen die de Joden met hun hele gezin doen.”

God heeft de ouders geleerd om een levend voorbeeld te zijn voor hun kinderen, zodat ze niet alleen het onderwijs horen, maar ook zien. De wetten van de Thora zijn op deze manier niet alleen regels, maar ook concrete richtlijnen die de Joden met hun hele gezin doen. Zo mogen wij ook, samen met ons hele gezin, de Bijbel toepassen in elk deel van ons leven. 

Geen oppas
Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente ook het belang van kinderen en tieners inziet. Kinderwerk hoort geen oppas te zijn, zodat de volwassendienst rustig verloopt, maar juist een plek waar kinderen Jezus persoonlijk leren kennen en groeien in een relatie met hem. Er zit geen leeftijdsgrens aan gaven van de Geest (1 Corinthiërs 12). Leer kinderen uit te stappen in bidden voor zieken, profetie en Gods stem verstaan, zodat ze al op jonge leeftijd dit weten toe te passen in hun eigen leven.

“Kinderwerk hoort geen oppas te zijn, zodat de volwassendienst rustig verloopt, maar juist een plek waar kinderen Jezus persoonlijk leren kennen en groeien in een relatie met hem.”

Ook is het belangrijk dat de gemeente de talenten van kinderen en tieners serieus neemt. Geef kinderen verantwoordelijkheden zoals helpen met de koffie, collecte ophalen en meespelen in de band. Kijk specifiek waar een kind goed in is en bepaal dan waar het kind verantwoordelijkheden kan krijgen. Wanneer kinderen goede voorbeelden hebben, goed onderwijs krijgen en hierin begeleid worden kunnen ze opgroeien tot radicale discipelen van Jezus Christus. 

Sterke mensen
Op Bijbelschool ‘de Katapult’ trainen we mensen die een hart hiervoor hebben, zodat er sterke mensen op gaan staan in de kerken om het kinderwerk naar een hoger level te brengen. Nederland heeft het nodig dat er mensen op gaan staan voor kinderen en hen leert om een discipel te zijn. Dan gaan de kinderen dezelfde dingen leren doen die Jezus deed. 

Conclusie: besteed nu aandacht aan kinderen en tieners, zodat ze nu kunnen doen waar God hen voor heeft geroepen. 

Dit artikel is geschreven door Coralie Vink van stichting De Katapult.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen