We zijn geschapen om aanbidders te zijn en niet om aanbidding te doen

Exodus 19: 5-6: “Nu dan, als u inderdaad Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond houdt, dan zult u Mijn eigen bezit zijn onder alle volken, want de hele aarde is de Mijne; en u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilige natie zijn…”

God zei dat Hij wilde dat het hele volk een koninkrijk van priesters zou zijn. Hij zei tegen Mozes dat hij naar beneden moest gaan en de mensen moest vertellen dat als zij Zijn stem gehoorzaamden, zij Zijn eigen bezit zouden zijn, een koninkrijk van priesters, een heilige natie.

Tekst: Sanne Paas

Het antwoord van de Israëlieten op deze uitnodiging was om op afstand te staan ​​van Gods aanwezigheid. Ze besloten om voor een relatie met Mozes te kiezen, in plaats van een relatie met God te hebben. (Exodus 20)

“De Heer vroeg hen om iets te zijn, maar ze reageerden met het iets willen doen.”

De Heer vroeg hen om iets te zijn, maar ze reageerden met het iets willen doen.

1 Petrus 2: 9 zegt: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk voor eigen bezit van God, zodat u de uitnemendheid van Hem kunt verkondigen die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaarlijke licht.” Petrus laat ons zien dat dit nu is wie we zijn. We kunnen zijn, zonder eerst te doen.

Aanbidding
Eén dimensie om een ​​koninklijk priesterschap te zijn, is aanbidding. We zijn geschapen om aanbidders te zijn, niet om aanbidding te doen.

De duivel wilde worden aanbeden. Wanneer je dat aan God geeft in plaats van aan de duivel, is het oorlogsvoering. De krachtigste oorlogsvoering in de wereld is God aanbidden.

Elke keer als de duivel me vertelt wie ik ben, vertel ik hem wie God is. Ik zeg hoe waardig, krachtig, almachtig onze God is! De krachtigste manier van geestelijke strijd voeren is niet schreeuwen tegen de duivel, maar in overeenstemming met de hemel Jezus aanbidden en Hem de macht geven over onrechtvaardigheid, moeilijke situaties, ziektes, naties, steden.

“De duivel wilde worden aanbeden. Wanneer je dat aan God geeft in plaats van aan de duivel, is het oorlogsvoering.”

God is blij als je uitingen van aanbidding hebt, juist als je je misschien emotioneel niet in de stemming voelt. Sommigen noemen dit misschien hypocriet, God noemt het opoffering.

Wanneer je naar een kerkdienst gaat en je handen opheft, zelfs als je er geen zin in hebt, wordt het een lofoffer.

Niet wat je doet
Ik hou er niet van de aanbidding terug te brengen tot iets dat gebeurt wanneer de muziek begint, omdat aanbidding niet iets is wat je doet, het is iets wat je bent.

Ongeacht wat je taak is, als je het doet voor de Heer en wat Zijn hart behaagt, is het aanbidding. Het geluid van koffie schenken, of het geluid van een moeder die haar kinderen troost, kan net zo mooi zijn als een gitaarsolo of een stem die een koor leidt. God houdt van alles als aanbidding.

AANBIDDING IS DANKZEGGING
God danken zet dingen vrij zoals: vrede, dankbaarheid, besef van Zijn goedheid.

“…laat uw hart overvloeien van dankbaarheid.” (Kolossenzen 2:6,7)

“…en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.” (Efeziërs 5:20)

“…dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.” (1 Thessalonicenzen 5:18)

Dank u voor het kruis, Heer

U bent meer dan genoeg.
U bent hier. U bent goed.
U bent hoop. U die redt,
U bent al wat ik heb.

AANBIDDING IS INTIMITEIT
We zijn geschapen om een relatie met God te hebben. Hij stierf niet enkel zodat we gered konden worden, maar ook om een persoonlijke relatie met hem te kunnen hebben. Zelfs Jezus zocht de intimiteit met Zijn Vader op. Kennelijk hebben we het nodig.

“Hij stierf niet enkel zodat we gered konden worden, maar ook om een persoonlijke relatie met hem te kunnen hebben.”

Hier is mijn hart, Heer.
Hier is mijn hart, Heer.
Spreek uw waarheid
binnen in mij.

AANBIDDING IS VIEREN
Vier de doorbraak voordat je hem gezien hebt. Dit is een krachtig (profetisch) statement.

Een voorbeeld zijn Paulus en Silas in Handelingen 16:
“Nadat ze hen flink geslagen hadden, gooiden ze hen in de gevangenis. Ze zeiden tegen de bewaker dat hij hen goed moest bewaken. Daarom zette hij hen gevangen in de binnenste kerker en maakte hun voeten vast in een blok. Maar toen het ongeveer middernacht was, baden Paulus en Silas en zongen ze lofliederen om God te prijzen. De andere gevangenen luisterden naar hen. Plotseling was er een zware aardbeving. De hele gevangenis schudde. Alle deuren gingen open en de boeien van de gevangenen raakten los.”

I sing because You are good
and I dance because You are good
and I shout because You are good
You are good to me, to me.

AANBIDDING IS PROFETISCH

Het uitzingen van Gods visie en plannen voor de toekomst.

Denk aan bijvoorbeeld:

With all creation I sing:
Praise to the King of kings! 

Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

AANBIDDING IS EEN WAPEN
Ben je ooit in een kerkdienst geweest en heb je toen de aanbiddingsband opstond en speelde de muziek gewoon niet gevoeld? Misschien komt het omdat je was afgeleid door de lijst met lasten die je met je meebracht, of misschien was je niet emotioneel verbonden. Misschien zit je midden in een wildernisseizoen en kun je gewoon niet de passie opbrengen om je handen authentiek op te heffen in aanbidding.

“Vandaag wil ik je vertellen waarom het op die momenten, en echt op elk moment van ontmoediging het beste is wat je kunt doen; je handen omhoog te doen en God te aanbidden.”

We zijn er allemaal geweest en ik begrijp de verleiding om gewoon op te stappen. Misschien voel je je zelfs hypocriet als je ‘een show opzet’ zonder het op authentieke wijze te ‘voelen’. Vandaag wil ik je vertellen waarom het op die momenten, en echt op elk moment van ontmoediging het beste is wat je kunt doen; je handen omhoog te doen en God te aanbidden.

Deze blog is geschreven door Sanne Paas, aanbiddingsleider van Loft Worship.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen