Was dit de stem van God? Een eenvoudige checklist

Evangelist David de Vos vertelt in de onderstaande video waarom God tot onze gedachten spreekt en hoe hij Gods stem persoonlijk onderscheidt van andere stemmen. Hij heeft daar drie criteria voor.

David vertelt: “De Bijbel zegt in spreuken 20:27: ‘het licht van de Heer beschijnt de geest van de mens en dringt door tot in in zijn diepste gedachten.’ Met andere woorden: God communiceert door jouw denkwereld. Hij communiceert met jouw gedachten.”

“Als we het hebben over Gods stem verstaan, dan is dat voor sommigen heel ingewikkeld. Heb ik God gehoord, of zijn het mijn eigen gedachten? En waarom spreekt Hij tot mijn gedachten, en niet rechtstreeks in mijn oor?”

“Jezus was in een lichaam, in het vlees, naar de aarde gekomen. Daarom konden onze natuurlijke oren Hem horen.”

David licht het toe. “Het is interessant: Jezus was in een lichaam, in het vlees, naar de aarde gekomen. Daarom konden onze natuurlijke oren Hem horen. Dat is ook opgeschreven in de Bijbel.

Geest
Maar vandaag is hij niet meer lijfelijk aanwezig, maar door de Heilige Geest. Dat betekent dat Gods Geest communiceert met onze geest. Dat is het licht dat schijnt in jouw gedachten.”

Hoe kun je onderscheiden welke gedachten dan precies van de Heer zijn? David geeft een eenvoudige checklist. “Ik vraag me altijd af: was ik zelf zo briljant om op deze gedachte te komen? Of: zou de vijand mij willen verleiden om iets goeds te doen? Zo niet: dan zou het weleens God kunnen zijn.”

“Ik roep dan niet direct: de Heer heeft tot me gesproken. Maar ik wacht het af en kijk hoe de zaken vervolgens samenkomen. Dan word ik vaak erin bevestigd dat Hij het was.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen