Wat het allerbelangrijkste is dat God in jou zoekt?

Als ik je zou vragen wat God in jouw leven zoekt, wat zou je dan zeggen? Sommigen zouden gehoorzaamheid, geloof, aanbidding, liefde of iets dergelijks zeggen. Ik geloof dat dit allemaal goede antwoorden zijn, maar God heeft een specifieker verlangen in Zijn hart. Hij heeft een brandend verlangen om zijn Zoon gestalte te zien krijgen in ons, door de gave van de Heilige Geest.

Gods grote doel is om ons te transformeren naar het beeld van Zijn Zoon. En geloof me, jij wil dit ook, want elk aspect van wie jij bent, is gemaakt om met God te worden vermengd. Elk probleem in het menselijk leven kan worden teruggebracht tot een of ander gebied dat niet met God is vermengd.

“En geloof me, jij wil dit ook, want elk aspect van wie jij bent, is gemaakt om met God te worden vermengd.”

Beeld van Zijn Zoon
Dat is waar de apostel Paulus naar verwijst als hij schrijft: “Het beeld van zijn Zoon.” Hij gebruikt dergelijke taal slechts een paar keer in zijn brieven. De eerste vermelding is in Romeinen 8:29: “Hij heeft ons voorbestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van Zijn Zoon…” Het hart van Gods verlangen wordt duidelijk uitgelegd als het veranderen van ons in het ‘beeld van de Zoon’. Jezus zal ‘de eerstgeborene onder velen’ zijn.

In Hebreeën 2 zegt de schrijver dat God ‘vele zonen tot heerlijkheid brengt’.

Wat betekent “het beeld van zijn Zoon”? Het betekent dat de persoon van Christus daar zonder belemmering is, terwijl Hij door ons heen leeft. Een ander Bijbelgedeelte dat dergelijke taal gebruikt, is 2 Korintiërs 3:18. Daar staat: “En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”

Verschijning van God
Het legt het beeld duidelijk uit van Christus die verenigd is met ons, als gevolg van het staren naar de steeds toenemende verschijning van God, die de Heer Jezus Christus is, en die we kunnen ervaren door de aanwezigheid van de Heilige Geest. Zonen zijn eeuwige ontvangers van God.

Zoals Paulus duidelijk heeft aangetoond, is het aanschouwen van de heerlijkheid van God, de enige manier is om veranderd te worden naar het beeld van de Zoon. Het gevolg is dat het niet aanschouwen van Zijn heerlijkheid, ervoor zorgt dat we gelijk blijven aan ons eigen beeld.

Dit brengt me bij de reden waarom we de aanwezigheid van God boven al het andere blijven benadrukken. De meest voorkomende vraag die mij wordt gesteld, zowel tijdens mijn reizen als via sociale media, is: “Hoe ervaar ik God?”

“De reden dat ik de vraag kan beantwoorden met algemene uitspraken als deze, is omdat ons probleem veel voorkomt: we zijn een zelfbewust volk; alles in elk van onze individuele kleine werelden draait om onszelf.”

Vaak zal ik de vragensteller een kort antwoord geven, zoals: ‘De ervaring van God is zo zeldzaam, omdat een afgeleide geest zo gewoon is. Je moet stil worden.” Of ik reageer met: “Aanbid hem gewoon.” De reden dat ik de vraag kan beantwoorden met algemene uitspraken als deze, is omdat ons probleem veel voorkomt: we zijn een zelfbewust volk; alles in elk van onze individuele kleine werelden draait om onszelf.

De gemeenschap van zijn aanwezigheid
Als we al onze aandacht en genegenheid aan God geven, zal de ziel wegtrekken van de heerschappij van zelfbewustzijn. Het zal haar vrijlaten om met God boven de aarde ‘te vliegen’. De meeste mensen zweven nooit in de hoogten omdat ze gebukt gaan onder de zwaarte van zelfbestuur.

De opstand van de ziel moet dagelijks worden verstikt door oprechte aanbidding door stilte. Oh, let op deze woorden in je ziel; stilte is tegenovergesteld aan rebellie. O, afgeleide ziel, je hebt de poorten gesloten voor de glorie van God.

Dit artikel is een passage uit het boek ‘The School of His Presence’, van Eric Gilmour.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen