Wat is Gods plan voor ondernemers?

Veel christelijke ondernemers kunnen niet echt lekker hun plek vinden in de kerk en in Gods Koninkrijk. Hoe kan het dat ondernemers zich hier vaak niet thuis voelen, als je kijkt naar de grote rol die ondernemers hebben in Gods plan? 

Door de hele Bijbel heen zoekt en gebruikt God ondernemers om Zijn plan op aarde te realiseren. Denk maar eens aan de volgende voorbeelden:

 1. Adam was geen voorganger, Adam was hovenier en verantwoordelijk om de hof te onderhouden.
 2. Noach was geen worshipleider maar werd een timmerman en scheepbouwer om Gods plan te vervullen. 
 3. Abraham, de vader van alle gelovigen, was geen prediker maar een zakenman. Abraham was, door de zegen van God, een zeer rijk en succesvol veehouder en zakenman. Abraham had zoveel werknemers dat hij er een oorlog mee kon winnen (…) 
 4. Ook Izak en Jakob waren zakenmannen en zeer succesvolle veehouders. 
 5. Jozef en Daniel waren hoge regeringsleiders die God gebruikte om Zijn plan te realiseren.
 6. Zelfs koning Salomo, die op Gods eigen initiatief ontzettend rijk werd gemaakt, was niet alleen koning, maar ook zakenman. Salomo had een internationale handelsoverneming  exporteerde en importeerde goederen uit de hele wereld. Salomo bouwde ook allerlei handelsroutes. 
 7. Job was de rijkste zakenman van het Midden-Oosten én ook nog eens onberispelijk en een dienaar van God. Hij diende God en God verdubbelde aan het eind van het leven ook nog eens al zijn bezit. 
 8. Jezus riep niet de Schriftgeleerde als discipelen, maar stuk voor stuk ondernemers en hard werkende mensen. 
 9. Zelfs de grote apostel Paulus, was niet alleen apostel maar ook zakenman. 

Wist je dat ondernemen zelfs een opdracht van Jezus is? Jezus zei: ‘doe zaken, totdat Ik terugkom’ (Luk. 12:11). In diezelfde gelijkenis beloont Jezus de dienstknechten die met zakendoen winst had gemaakt en hij bestrafte de dienstknecht die dat niet had gedaan. 

“Welke rol spelen ondernemers vandaag de dag in Gods Koninkrijk? In veel kerken weten ze zich weinig raadt met ondernemers en de ondernemers weten zich weinig raad met de kerk(structuren).”

Dit zijn slechts een paar Bijbelse voorbeelden, maar deze voorbeelden moeten ons wel aan het denken zetten. Welke rol spelen ondernemers vandaag de dag in Gods Koninkrijk? In veel kerken weten ze zich weinig raadt met ondernemers en de ondernemers weten zich weinig raad met de kerk(structuren). Ondernemers hebben verschillende gaven en karaktereigenschappen die vaak ontbreken in de kerk. Denk maar eens aan de volgende vijf eigenschappen: 

De vijf gaves van ondernemers:

 1. Ondernemers durven risico te nemen.
 2. Ondernemers zijn nuchter, praktisch en doortastend. 
 3. Ondernemers moeten constant veranderen en bijsturen om succesvol te zijn of blijven. 
 4. Ondernemers zien kansen en mogelijkheden waar anderen die niet zijn. 
 5. Ondernemers zijn goede planners en strategen om hun doelen te halen. 

Laten dit nou net vijf eigenschappen zijn die veel kerken missen. In veel kerken worden nooit risico’s genomen en wordt al jarenlang exact hetzelfde gedaan. Ondernemers kunnen zich dit niet veroorloven, omdat ze weten dat als ze niet meebewegen met de behoefte van de maatschappij, ze failliet gaan. Bovendien wordt in veel kerken alles ‘vergeestelijkt’, waardoor er weinig echte groei is.

“Veel kerken hebben geen concrete plannen en strategieën en doelen liggen waar ze mee bezig zijn, terwijl Jezus ons die wel wil geven.”

Als mensen weglopen of wegblijven uit de kerk wordt dit ‘strijd’ of ‘geestelijk snoeien’ genoemd. Als een ondernemer geen nieuwe klanten krijgt of bestaande klanten lopen weg, wordt het businessmodel veranderd, zodat de business blijft bestaan en kan groeien. Veel kerken hebben geen concrete plannen en strategieën en doelen liggen waar ze mee bezig zijn, terwijl Jezus ons die wel wil geven. Jezus gaf de kerk van Handelingen bijvoorbeeld een specifieke strategie over welke gebieden ze moesten bereiken: eerste Jeruzalem, daarna Judea en vervolgens Samaria en dan de uiterste van de aarde. Dit is exact de strategie die het boek Handelingen volgt. Ze brengen eerst het evangelie in Jeruzalem, vervolgens in Judea, daarna in Samaria en dan gaan ze door naar de andere landen. Ondernemers zijn gewend om met praktische en werkende businessplannen te werken en strategieën te bedenken om hun doel te behalen. 

Natuurlijk zijn er nog veel meer argumenten waarom ondernemers een belangrijke rol innemen in Gods Koninkrijk. In dit artikel hoop ik je alleen aan te sporen om anders naar ondernemen en ondernemers te kijken. Omarm de (karakter)eigenschappen van ondernemers en laat ze weer hun plaats innemen in Gods Koninkrijk! 

Ben jij een christelijke ondernemer en wil je groeien in het plan wat God voor jou en jouw onderneming heeft? Kom dan naar de Kingdom Business Conferentie van Frontrunners, of volg de Frontrunners Kingdom Business School. Gratis registratie voor de conferentie: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-kingdom-business-conferentie-123148425255

Meer weten over hoe God naar ondernemers kijkt? Kijk de hele preek van Tom de Wal: 

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen