Wat komt er in jouw hart naar boven nu het Corona-virus ons treft?

“De storm van het zich voortrazende Coronavirus heeft de hele wereld ontwricht. Het maakt bij velen emoties los van angst, paniek, wanhoop, verwarring, onzekerheid en verdriet. En het zal ook jou niet onberoerd laten!”, zegt voorganger Jan Pool. Hij heeft deze column doorgestuurd naar Revive.

“In de Bijbel zien we dat de apostel Paulus ook regelmatig stormen in zijn leven heeft meegemaakt. Geestelijke stormen: hij is vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft en driemaal met stokslagen. Eenmaal is hij gestenigd en daarna voor dood achtergelaten en hij heeft diverse keren gevangen gezeten. Maar Paulus maakte ook natuurlijke stormen mee.

Storm
We gaan eens naar één van die stormen kijken. Je kunt hem vinden in Handelingen 27. Paulus is als gevangene op een schip gezet naar Rome. Dat was best een lange reis met een aantal tussenstops. Op een bepaald moment belanden ze op Kreta in een haven met de naam Goede Havens. Als ze van daaruit verder willen varen, ervaart Paulus dat het niet goed is om op dat moment uit te varen. Hij waarschuwt de centurio dat hun leven gevaar zal lopen. Maar de waarschuwing van Paulus wordt in de wind geslagen. Ze vertrekken tegen zijn advies in. De vaart verloopt in het begin nog voorspoedig, maar dan steekt er inderdaad een hevige storm op.

Handelingen 27:20: Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.

Hoop verloren
Ze hebben alle hoop op redding verloren. Ze vrezen voor hun leven. Ze zijn doodsbang en raken helemaal in paniek. Dat is wat stormen doen.  Stormen brengen dingen aan het licht. Stormen onthullen dingen. Een storm onthult mooie dingen en minder mooie dingen. Een storm doet het beste en het slechtste in mensen naar boven komen.

“Dat is wat stormen doen.  Stormen brengen dingen aan het licht. Stormen onthullen dingen. Een storm onthult mooie dingen en minder mooie dingen.”


Wat komt er uit jouw hart als je onder druk staat? Als het stormt, als het Coronavirus uitbreekt? Bezorgdheid, angst, paniek, depressie, gemopper, geklaag? Ik denk dat ieder van ons hier in zekere mate wel last van heeft. Dat is op zich niet verkeerd. Maar de vraag is wat je daarna doet. Wat doe je als dat soort emoties naar boven komen?

Reactie van Paulus
Hoe reageert Paulus in zijn storm? Ik ga er vanuit dat Paulus het ook best wel spannend heeft gevonden en wellicht bang is geweest. Maar hij is daar niet in blijven hangen. Midden in die vreselijke storm heeft Paulus God gezocht. Laten we het maar eens met elkaar lezen.

Ik roep jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei: ‘Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.’ Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is.’  Handelingen 27: 22-25

Diep vertrouwen
Midden in de storm komt een diep vertrouwen in God openbaar in het leven van Paulus. Waar haalt hij dat vertrouwen vandaan? David schrijft daarover in Psalm 9:11: Wie uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heer.

Het Hebreeuwse woord voor naam, sēm, betekent ook: karakter. “Wie Uw naam kent”, kunnen we dus ook vertalen met “Wie Uw karakter kent…”. En het woord kennen, in het Hebreeuws Yada, betekent niet “hoofdkennis”, maar drukt een intieme relatie uit.

God verlangt ernaar om dicht bij ieder van ons te zijn, op een manier zoals vrienden of geliefden bij elkaar willen zijn. Als we God leren kennen, gaan we ontdekken hoeveel Hij van ons houdt. Dan gaan we ontdekken dat we Hem volkomen kunnen vertrouwen.

Liefde
David zegt in Psalm 13:6 Ik stel al mijn vertrouwen op Uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde omdat ik zeker weet dat U voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de HERE zingen, want Hij helpt mij altijd(HB). David had die zekerheid, omdat hij God kende. Ook Paulus had die zekerheid omdat hij God kende. Ook jij en ik mogen in die zekerheid leven dat God volkomen te vertrouwen is en dat er aan deze storm weer een einde komt. Hoe lang het gaat duren, kan niemand ons zeggen. Eén ding weet ik wel zijn liefde draagt ons door deze storm heen en uiteindelijk zullen we er als overwinnaar uitkomen!

Wat zal ons scheiden van de ​liefde ​van​ Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het​zwaard (of het coronavirus)? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven,​ engelen ​noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God, die hij ons gegeven heeft in​Christus​​ Jezus, onze ​Heer. Romeinen 8:35-39″

Deze blog is geschreven door voorganger Jan Pool.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen