Wat we kunnen leren van hoe de blinde bedelaar omging met Jezus

[Lukas 18:41] “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden.”

In Lukas 18:35-43 lezen we hoe Jezus een blinde bedelaar geneest. De bedelaar gelooft dat Jezus de Messias is omdat hij Hem ‘Zoon van David’ noemt. De menigte echter noemt Hem ‘Jezus de Nazarener’. Dit is een groot verschil! De blinde bedelaar ziet Jezus voor wie Hij werkelijk is: De Zoon van God. De menigte kijkt naar Jezus vanuit het natuurlijke, waar Jezus opgroeide.

De term ‘Zoon van David’ werd gebruikt om de Messias aan te duiden, vanwege de Messias vanuit het geslacht van David zal voortkomen. De blinde bedelaar gelooft dus dat Jezus de langverwachte Redder is. Toen begon hij te roepen: “Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij [v.38]!” Hij gelooft Jezus voor een wonder. Ik hou ervan hoe de bedelaar reageert naar de mensen om hem heen. De menigte bestrafte hem en probeerde hem het zwijgen op te leggen, maar hij reageert hierop door nog harder naar Jezus te roepen [v.39].

Misschien herken je dit ook wel: Hoe harder jij proclameert wie Jezus is, hoe meer mensen je proberen het zwijgen op te leggen. Bijvoorbeeld: Wanneer je zegt dat Jezus de Geneesheer is, beginnen mensen je te vertellen dat Jezus niet meer of nog zelden geneest.

“We kunnen zoveel lessen leren van de bedelaar. Namelijk dat hij zijn focus op Jezus gericht heeft en weigert om zich te laten beïnvloeden door de mensen die hem het zwijgen proberen op te leggen.”

Anderen beginnen namen te noemen van mensen die nog geen genezing ontvangen hebben. We kunnen zoveel lessen leren van de bedelaar. Namelijk dat hij zijn focus op Jezus gericht heeft en weigert om zich te laten beïnvloeden door de mensen die hem het zwijgen proberen op te leggen. Ik hou van het portret van een blinde bedelaar. Hij is blind voor alle stemmen om hem heen en is arm van geest, wat betekent dat hij beseft dat Jezus het enige antwoord is voor zijn nood. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen [Mat 5:3]. Dit is de houding die we moeten hebben. Om blind te zijn voor de stemmen die ons proberen weg te halen van Jezus en om volledig afhankelijk te zijn van Hem.

Dichtbij Jezus
Ik hou ervan hoe Jezus de blinde bedelaar ziet en hem dichtbij naar Zichzelf toe roept. Wat betekent: De Heer verlangt ernaar om dichtbij bij je te zijn, Hij is een God van intimiteit. Hij vraagt de man: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?’ [v.40]. Het is zo prachtig om te zien dat de Heer dit vraagt. Jezus is Gods wil in een lichaam. In Hem zien we het perfecte karakter van God [Hebr. 1:3]. Wanneer we Hem aanroepen, vraagt Hij vanuit Zijn nederige en dienende hart: ‘Wat is het dat Ik voor je kan doen?’ De Heer der heren, God Zelf vraagt jou dit! Er is geen andere God die zo nederig en dienend naar mensen is. 

‘En onmiddellijk werd hij ziende [v.43]’. Jezus bad niet voor de man, maar gaf opdracht: ‘Word ziende. Uw geloof heeft u behouden’ [v.42]. Je kan mensen niet toelaten om je te weerhouden van het wonder dat Jezus jou wil geven of door jou heen wilt doen. Echt geloof kijkt naar Jezus in plaatst van wat mensen zeggen.

“Uiteindelijk begonnen zelfs de mensen die hem eerst het zwijgen proberen op te leggen, God te prijzen.”

Geef jezelf volledig aan Hem en Hij zal tot jou naderen. Wat is de bedelaars reactie op zijn genezing? Hij ging Jezus aanbidden en Hem volgen. Uiteindelijk begonnen zelfs de mensen die hem eerst het zwijgen proberen op te leggen, God te prijzen. Wonderen en tekenen maken dat mensen Jezus gaan zien!

Much love❤ – Robert van Loenen (Heart to heart Utrecht)

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen