Wie is God en wat wil Hij voor je doen?

Theologen hebben op vele manieren geprobeerd God te beschrijven.

Hij is de verpersoonlijking van alle menselijke deugden. Hij is wijs en alwetend. Hij kan alles doen en alles wat wij niet kunnen doen, en Hij is al het goede dat we zouden willen zijn. We zeggen dus dat Hij almachtig, of alwetend, of alomtegenwoordig is.

Tekst: Pat Robertson

Aan de andere kant kunnen we God beschrijven door Hem te vergelijken met onze menselijke beperkingen. Wij zijn bijvoorbeeld sterfelijk, maar God is onsterfelijk. Wij zijn feilbaar, maar God is onfeilbaar.

God is een Geest: eeuwig en eeuwig levend. Hij heeft geen begin of einde. Hij is een Persoon die volledig van zichzelf bewust is – “Ik ben” – volledig moreel – “Ik zou moeten” – en volledig zelfverzekerd – “Ik zal.” Hij is de essentie van liefde, en Hij is liefdevol. Hij is ook een rechtvaardige rechter – volkomen eerlijk en rechtvaardig.

God is de Vader van de hele schepping, de Schepper van alles. Hij is almachtig en ondersteunt het universum. Hij bestaat buiten het universum (theologen noemen dit transcendentie), toch is Hij overal in het universum aanwezig (theologen zeggen dat Hij immanent is) en is de heerser ervan.

Hij bestaat in de natuur, maar Hij is niet de natuur, noch is Hij gebonden aan de natuurwetten, zoals de pantheïsten beweren. Hij is de bron van al het leven en alles wat is. (Voor bijbelse verwijzingen over het karakter en de aard van God, zie Deuteronomium 7:6-8, Psalm 147:5, Jesaja 43:3, Jesaja 66:1, Jeremia 32:17, Johannes 4:24, Hebreeën 1:3, en 1 Johannes 4:9.)

De beste beschrijving van God is de naam die Hij voor Zichzelf aan de vroege Israëlieten gaf, Jahweh. Jahweh wordt meestal vertaald als Jehova of HEER. Geleerden geloven dat deze tijd de uitwerking is van het Hebreeuwse werkwoord “zijn” en letterlijk betekent “Hij die (alles veroorzaakt) anders te zijn.”

Kan God je leven veranderen?

God heeft het je mogelijk gemaakt om Hem te kennen en een verbazingwekkende verandering in je eigen leven te ervaren. Ontdek hoe je vrede met God kunt vinden.

Dit artikel verscheen eerder op CBN.com.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen