Willem Ouweneel over het belang om je met Israël bezig te houden: “Heb belangstelling voor zaken waar God belangstelling voor heeft”

Professor Willem Ouweneel vertelt dat het belangrijk is om je niet alleen bezig te houden met je persoonlijke geestelijke leven, maar zeker ook met Gods grotere plan met deze wereld en met de plek van Israël daarin. “In dat plan speelt Israël een cruciale rol”, vertelt hij. Hij heeft een boek geschreven, getiteld ‘Israël en wij’ en vertelt in dit artikel waarom dit zo’n belangrijk onderwerp is voor gelovigen.

Veel christenen zeggen niet zoveel met Israël te kunnen in hun persoonlijk leven. Volgens Ouweneel komt dat door een individualistische benadering van het geloof. “Ze zijn sterk met zichzelf bezig, ook op geestelijk vlak. Ze richten zich op hun omgang met God en hoe zij het heil kunnen ontvangen. Dat is op zichzelf niet verkeerd, maar het is wel eenzijdig.”

“De Bijbel gaat namelijk niet alleen om mijn persoonlijke behoud, maar ook om Gods plannen met heel de wereld. Daar worden we in coronatijd weer bij bepaald. We zijn op weg naar het koninkrijk Gods waar niemand ziek zal zijn, maar waar vrede en gerechtigheid zullen heersen.”

Dit grote plan is erg belangrijk om in het oog te houden, zegt Ouweneel. “We moeten leren om niet een optelsom van individualisten te zijn als kerk. Veel mensen kijken naar wat de kerk hén kan bieden, in plaats van andersom. En dan hebben we het nu alleen nog over de kerk en nog niet eens Gods plan met het geheel van deze wereld.”

“De Bijbel draait niet alleen om jou, maar om wat God van plan is met het geheel. In die plannen speelt Israël een hele speciale rol.”

“De Bijbel draait niet alleen om jou, maar om wat God van plan is met het geheel. In die plannen speelt Israël een hele speciale rol. Ik begrijp het wel dat veel evangelisten bijvoorbeeld niet constant met Israël bezig zijn. Hun taak is namelijk om mensen tot de Heer te leiden. Maar als je de Bijbel dieper bestudeert, kun je er niet omheen.”

Grotere plaatje
Ouweneel heeft ook een boek geschreven dat ‘Het Israël van God’ heet. Dat gaat dieper in op het grotere plaatje waarin Israël zo belangrijk is. “Dan zie je dat God niet alleen jou op het oog heeft, maar de hele wereld. Ook het Messiaanse vrederijk dat komt, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en Gods plan met Israël daarin. Zonder deze aspecten zijn de geloofsopvattingen wel een beetje smal.”

“Ik zal een mooi voorbeeld geven. Als je Efeze 1 bekijkt, dan zie je dat het in de eerste verzen, vanaf vers 3 over het persoonlijk heil gaat en de vergeving van zonden. Maar daarna zie je vanaf vers 9 meer over Gods grote plannen, om alles onder één hoofd samen te brengen, namelijk onder Christus. Dat over de hele wereld. Elke knie zal buigen en elke tong zal getuigen dat Jezus Heer is, zegt Filippenzen 2.”

“Hoe dat eruit komt te zien? De Engel Gabriël zei tegen Maria dat Jezus de troon van vader David zou krijgen. Staat die in de hemel? Nee, die staat in Jeruzalem! Daar zal alles op uitlopen!”

“Christus zal regeren vanuit Jeruzalem en Israël zal hersteld worden. Allen die in Jezus Christus geloven, bij Zijn terugkomst, zullen het vrederijk binnengaan. Het zal een regering zijn van vrede en gerechtigheid, waarin wij als gelovigen ook zullen deelnemen. Dit gaat over onze toekomst als gelovigen!”

“God wordt erin geëerd als ik het geheel van de Bijbel neem, omdat God dat belangrijk vindt. Als je God wil behagen, is het goed om belangstelling te hebben in hetgeen Hij belangstelling voor heeft.”

Ook aan de hand van de Romeinen-brief is het belang van Israël te zien. “In de eerste hoofdstukken tot hoofdstuk 8 gaat het over het persoonlijke heil, maar in Romeinen 9 tot 11 gaat het over de vraag wat de plek van Israël is in het hele geheel. Die is net zo belangrijk!”

Gericht op jezelf
Als je Israël benadert vanuit de vraag ‘wat heb ik eraan’, dan kom je kortom verkeerd uit, zegt hij. “Dan kijk je weer sterk naar jezelf. Wat heb ik eraan en wat koop ik ervoor? Maar daar moeten we aan voorbij gaan. God wordt erin geëerd als ik het geheel van de Bijbel neem, omdat God dat belangrijk vindt. Als je God wil behagen, is het goed om belangstelling te hebben in hetgeen Hij belangstelling voor heeft. Zou Hij er niet blij mee zijn als ons denken ruimer is dan onze eigen wereld?”

In het boek ‘Israël en wij’ gaat Ouweneel verder in op de vraag hoe het christendom zich verhoudt tot het jodendom en wat de Bijbel zegt over de toekomst van Israël. Klik hier om het boek te bestellen.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen