Wim Kater liet een topbaan schieten na visioen over het bedrijfsleven: “God wil daar opwekking brengen”

Wim Kater zag honderden miljoenen euro’s door zijn handen gaan in de top van de zakenwereld. Nog altijd heeft hij een grote passie voor ondernemen en ondernemers, maar ook meer dan ooit om deze bedrijven gevuld te zien met de aanwezigheid van God. “Het is ongekend hoeveel God doet door ondernemers heen; ik ken veel verhalen van ondernemers die wonderen en tekenen zien plaatsvinden in hun business.” Wim Kater is als directeur van CBMC nauw betrokken bij christelijke ondernemers in Nederland.

Hij vertelt hoe hij als een pure, traditionele gelovige steeds meer van het werk van de Heilige Geest ging ontdekken, en besefte dat God ook ideeën heeft voor de ‘business’. Hij vertelt. “Ik bad tot God: ‘Stort alles maar uit in mijn leven, ik wil alles ontvangen.’ Ik zeg heel vaak: ‘Je mag in het Koninkrijk rupsje nooitgenoeg zijn.’ Als we niet vragen, dan is het uitzonderlijk dat God iets geeft.”

“God is zo gaaf! Niemand is zoals Hij. Ik besef ook steeds meer dat God net zo goed en groot is als in de Bijbel.” Hij noemt een voorbeeld. “Op een dag in 2011 las ik 1 Samuel 3, waar staat ‘Spreek Heere, want Uw knecht hoort.’ Toen dacht ik: ‘Zou het zo kunnen zijn dat God ook zo spreekt als toen tegen Samuël? En dat ik op dezelfde manier Zijn stem niet herkent heb?’ Een enorm verlangen kwam in mij naar boven. Toen ben ik naar het bos gescheurd met mijn fiets, alsof ik een jonge puber ben, en daar zei ik: ‘Spreek Heer, Uw dienstknecht luistert.’”

Direct reageerde God. Hij zei iets wat niet in de theologie van Kater paste, vandaar dat het wel van God moést zijn, zegt hij. “God zei: ‘Ik hou van je.’

Zó is God! Hij zei niet dat ik eerst allerlei dingen moest rechtzetten, maar zijn liefde was daar onvoorwaardelijk!.”

“Ten tweede zei God ‘heb geduld’. Dat ging over karaktervorming.”

Kater vertelt dat deze woorden van toepassing zijn in deze tijd. 

Accuraat woord
Hij kreeg vorig jaar een accuraat woord van God. “Begin 2020 zei Hij: alles wat geschud kan worden, zál geschud worden. In september 2020 zei Hij mij dat het schudden van de aarde zal intensiveren. Nou, dat is wel gebeurd. Kijk om je heen, op allerlei vlak zie je het schudden.”

“Op alle niveau’s zie je het gebeuren, nationaal en internationaal. Het gebeurt voor onze ogen. Maar het is zó belangrijk dat we als zonen en dochters van God niet ontzet raken.”

“De Koning komt, ja, natuurlijk. Hij komt! Maar Hij komt voor een stralende bruid.”

“De Koning komt, ja, natuurlijk. Hij komt! Maar Hij komt voor een stralende bruid. Hij is niet degene die alles komt doen, maar Hij is het Hoofd van Zijn lichaam wat in Zijn Naam het op aarde mag doen.”

“Het frustreert mij weleens dat we een houding hebben van ‘stil maar, wacht maar’, of dat we alleen nog wachten op de opname. Of dat we als christenen zo onherkenbaar mogelijk willen zijn, om maar geen ophef te veroorzaken. Dat is crap! Weet je waar we toe geroepen zijn? Arise and shine!”

On fire
Wim Kater is ‘on fire’, zoals dat zo mooi heet. Dit vuur brandt niet slechts in kerkelijke settings, maar juist ook daarbuiten. Hij leerde dat de Heilige Geest betrokken is op héél ons leven, dus ook onze business. “Ik heb geen training of coaching gehad, maar ik had alleen de ‘parakletos’, de Heilige Geest. Die leidde me in alle waarheid.”

“Elke keer was ik weer van de kaart door Zijn liefde. Ook in de business. Ik was een robuuste onderhandelaar. Mensen wisten dat ze de prijs bij mij niet omlaag kregen. Ik grapte altijd: ‘Je mag met mij onderhandelen, maar dat gaat je geld kosten.’ Tijdens een onderhandeling besefte ik: ‘Ik heb de Heilige Geest leren kennen, die ik alles kan vragen. Hoe kijkt Hij hiernaar? En toen zei de Heilige Geest dat ik de prijs omlaag moest doen. Niet alleen ik, maar ook mijn zakenrelatie was enorm verrast.’”

Gehoorzaamheid
Bij het leren herkennen van Gods stem, besloot Wim om onvoorwaardelijk te doen wat de Heilige Geest hem vroeg. “Gehoorzaamheid is dé sleutel. Ik geef workshops in het verstaan van Gods stem en dat is supermooi. Maar als Hij spreekt, ga je het dan ook doen? Ik kan één ding zeggen: als je doet wat God zegt, dan zúl je vruchtdragen. Dan gá je wonderen en tekenen zien. Dat is een wetmatigheid in het Koninkrijk.”

“Je bidt: ‘Heer, wilt U ingrijpen?’ En God zegt steeds: ‘JA, IK WIL.’ Maar ben je beschikbaar om het door jou heen te laten doen?”

“Je bidt: ‘Heer, wilt U ingrijpen?’ En God zegt steeds: ‘JA, IK WIL.’ Maar ben je beschikbaar om het door jou heen te laten doen? Zo werkt God meestal. Weet je waarom Mozes een geloofsheld was? Zijn karakter was gesnoeid en hij had gehoorzaamheid geleerd. Vanuit zoonschap mocht hij in Exodus 32 zeggen: ‘Gezien Uw beloften kúnt U dit volk niet vernietigen.’ Op dezelfde manier mogen we in de bres staan voor Nederland, in het bedrijfsleven, de politiek, in de mediawereld, of waar dan ook. God heeft namelijk gezegd dat we alle volken tot zijn discipelen moeten maken. Alle volken, dus geen paar mensen..”

“We mogen regeren en hoeven niet op alles te reageren. Jezus heeft alles onder zijn voeten geplaatst.”

Carrière
Wim vertelt hoe zijn carrière een vlucht nam én een topbaan aangeboden kreeg die hij al jarenlang wilde. Het bedrijf behoorde tot de absolute top en bood Kater een gouden salaris. Het werd zo in zijn schoot geworpen. Maar na een bedenktijd van een week ervoer hij dat God het niet wilde.

“Het enige wat God ook in deze week zei, was: ‘Ik hou van je, heb geduld.’ Hij zei niets over deze baan, voor mij reden om nee te zeggen. Een hernieuwd aanbod met een tien procent hoger salaris bracht daar zeker geen verandering in. Het ging niet om geld, maar om de route die Jezus voor ogen had.”

Later dat jaar stond er een vacature in een krant van ‘CBMC’, waar hij nu directeur van is. “Het was een honderd procent match: ‘Jezus Christus vinden, volgen en verkondigen in het zakenleven.’”

Visioen
Kater ging weer naar God toe en toen gebeurde er iets bijzonders. Hij kreeg een visioen. 
“Het was alsof ik in een film zat, ik zag de wereldbol waarvanuit er ingezoomd werd op Nederland. Ik zag ons land gevuld met leiders uit de zakenwereld die hun passie voor het werk en voor Jezus combineerden. Het was messcherp. Het raakte me diep. Toen begon ik te huilen. Ik besefte: ‘Dit is Gods droom.’ Voor mij het teken om daadwerkelijk te solliciteren. Na een periode van gesprekken en assessments bleek deze deur ook daadwerkelijk open te gaan.”

“Als God je roept, dan mag je ook de gunst van God verwachten.”

“Als God je roept, dan mag je ook de gunst van God verwachten. Hij is het die deuren opent en muren neerhaalt. Je moet gehoorzamen, maar de gunst van God bereidt de weg voor.”

In de eerste maanden bij CBMC kwam Wim Kater in aanraking met de gave van profetie, gewoon tijdens een ontmoeting in een wegrestaurant. Het raakte een verlangen in hem en een gebed werd uitgesproken. Een paar weken later kreeg hij voor het eerst woorden voor iemand.

 “Inmiddels weet ik niet meer voor hoeveel honderden mensen ik woorden heb ontvangen, maar laten we ons focussen op Jezus en ons uitstrekken naar meer! Wij zijn geroepen om nieuwe hoofdstukken in het boek handelingen 2021 te schrijven. De werken van het Koninkrijk. Hierdoor zal de wereld zien en erkennen dat Jezus Heer is.”

Klik hier voor meer informatie over CBMC. Wil je een workshop volgen over ‘Gods stem verstaan in je business’? Klik hier.


Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen