Wim Mulderij deed een levensveranderende ontdekking: “We kunnen nu al hemelburgers worden”

Wim Mulderij (69) is schrijver van het boek ‘Tijd voor de eeuwigheid’. Op zijn 19e werd hij in een periode van somberheid overweldigd met blijdschap, tijdens het lezen van de Bijbel. Hij werd innerlijk vernieuwd, ontving de zekerheid van Gods bestaan en wist dat hij in de eeuwigheid zou leven.

“In de Bijbel lezen we op verschillende plekken over het eeuwige leven waarin we nu al mogen wandelen. Van Genesis tot aan Openbaring lezen we over een plan dat de Vader heeft bedacht, wat Jezus heeft uitgevoerd, en wat de Heilige Geest in ons hart verwerkelijkt.

In de Bijbel wordt het verlossingsplan ontvouwd, zoals Jezus het heeft volbracht. Dankzij dit plan worden onze zonde(n) en weggenomen door het Kruis. Ze bestaan niet meer in Gods oog. Ook is ons oude leven met Christus gekruisigd, ze bestaat nog wel maar er is een nieuwe macht in ons leven: de Geest van Christus die Gods liefde in onze harten uit heeft gestort (Rom. 5:5).”

Er moet iets zijn

“Veel -ik denk zelfs alle mensen- hebben een soort ‘gevoel’ in hun hart dat dit niet het enige leven is: er moet meer zijn. Ieder mens is door God gecreëerd, daarom hebben ze een besef dat er een God moet zijn. Dat is wat Prediker in hoofdstuk 3:11 bedoelt. Dat God de eeuwigheid in ons hart heeft gelegd: we kunnen nu al hemelburgers worden.”

“In Johannes 3 wil Nicodemus een heel gesprek met Jezus aangaan. Maar het kernpunt van Jezus woorden is eigenlijk dit: Een mens moet opnieuw geboren worden, anders kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. We waren eerst dood in de zonde, maar zijn levend gemaakt met Christus (Ef.2:4-6). In de brief aan de Romeinen (8:16-17) lezen we dat we kunnen weten dat we wedergeboren zijn als de Heilige Geest met onze geest getuigd dat we kinderen van God zijn.”

“Als je met God in aanraking komt (wedergeboren wordt) vervult iets van Gods heerlijkheid jouw hart (Ef 3:14). De uitwerking van de Heilige Geest is 24/7 aanwezig. En het legt bijvoorbeeld liefde in je hart die je zelf niet kunt opbrengen. Er is in het leven ongelooflijk veel ergernis, tussen buren, collega’s en allerlei anderen. Zonder de Heilige Geest zouden die conflicten flink uit de hand lopen. Hij is onze Schuilplaats, we mogen de (uitkomst van elke) situatie in Zijn handen leggen. Ik had zelf ooit een conflict op mijn werk, waardoor ik (onterecht) een baan los moest laten. Maar dat kon ik alleen door de kracht van God: Juist in conflicten helpt de Geest van God ons om de minste te zijn.”

Een Persoon

“De eeuwigheid is een persoon. Het wezen van de hemel is dat we een Persoon ontmoeten. De Bijbel nodigt ons uit om met Iemand om te gaan, niet alleen om te geloven in een leer of een boek. En dat is niet zomaar iemand, maar de Schepper van hemel en aarde. Hij wil levend worden in ons leven. Daarom vind ik het zo belangrijk dat het persoonlijke aspect zo centraal staat in het leven van iedereen.”

“Dat we in het geloof een Persoon mogen ontmoeten was mijn ontdekking in het boek Psalmen. Daar lees je voortdurend: ‘U bent mijn Rots’, ‘U bent mijn Vesting’ en allerlei andere personificaties. Niet de psalmisten, maar God is het middelpunt van de Psalmen. We krijgen niet iets van God, maar we krijgen een Persoon. Alles draait om de relatie met God, de Persoon van Jezus Christus en de werking van de Heilige Geest. Het gaat om de band met God, zodat je levend kunt zijn.”

“Het voorproefje van de eeuwigheid die we nu al kunnen ervaren in ons leven, is zichtbaar door de uitwerking van de Heilige Geest: je krijgt meer belangstelling in de Bijbel en de woorden die je leest gaan leven. Je merkt dat geloven meer is dan zien; je bent overtuigd dat je een kind van God bent. En je krijgt een band met Hem (Joh.17:3). Dat doet de Heilige Geest. Hij maakt levend en houd je levend.”

Tijd voor de eeuwigheid

“Ik heb het boek geschreven omdat veel mensen geen tijd meer nemen voor de eeuwige dingen. En omdat er veel mensen zijn die nog twijfelen of ze behouden zijn, of dat ze een kind van God zijn. Als je wel de tijd neemt voor eeuwige dingen (door te lezen in de Bijbel en boeken over de Bijbel) verrijkt dat je eeuwige leven in het hier en nu. Ik hoop dat je als lezer mag beleven dat je aangetrokken wordt door God, dat je Hem meer gaat zoeken en dat je aanrakingen van Hem gaat zoeken. Ik hoop ook dat je ontdekt dat je nu al het eeuwige leven  hebt ontvangen, dat je de zekerheid ontvangt dat je een kind van God bent en dat je gelooft dat de Heilige Geest je wil aanraken. Je mag de eeuwigheid bij God nu al binnengaan. Dat geeft kracht.” 

Hier kun je meer lezen over boek ‘Tijd voor de eeuwigheid’.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen