Komt God wel helemaal tot Zijn doel met 2020?

Veel mensen heb ik in de afgelopen jaren horen zeggen: ‘In 2020 komt er opwekking, een herleving van de kerk.’ En toen kwam corona. Grote evenementen zijn afgelast, en we mogen zelfs niet meer wekelijks naar de kerk.

Is daarmee alles ineens niet meer waar?

Dit is een vraag die je jezelf kan stellen, en precies daarom schrijf ik deze blog. 

Ik heb de afgelopen maanden veel tijd gemaakt om van God te horen. Mijn man en ik hebben zelfs een tijdje gevast om goed naar Gods stem te kunnen luisteren. Ook vandaag waren wij aan het bidden en heb ik het idee dat God het volgende zei:

2020 is het jaar van het onzichtbare. Je kent het plaatje van de ijsberg, waar negentig procent onder water is, en maar tien procent zichtbaar. Ik kreeg de indruk dat God bezig is met activeren, zuiveren, met het ontwikkelen van karakter én skills om klaar te zijn voor het volgende seizoen.

“Ik kreeg de indruk dat God bezig is met activeren, zuiveren, met het ontwikkelen van karakter én skills om klaar te zijn voor het volgende seizoen.”

2020 is niet geflopt. Het is niet mislukt. Je staat niet stil om langzaam weer op te moeten starten. Dit is een tijd om stil te staan, zodat God ballast van je rug kan halen, en jou kan helen, en je de juiste inhoud geeft om een paar stappen sneller vooruit te komen. JUIST omdat er een seizoen komt waarin dat zo nodig is. Bedieningen ontstaan niet in een spotlight, die ontstaan als jouw karakter in lijn komt met waar God je voor roept.

Bereikt
Ook al dit jaar geloof ik dat God ontzettend veel mensen bereikt. Ook in dit seizoen komen mensen massaal weer uit bij de vraag: ‘Wat doe ik met mijn leven?’ Elk leven wat bij Jezus komt, brengt feest in de hemel, en elk leven wat Hem (weer) vindt is in die definitie opwekking. Dit betekent ook dat er heel veel mensen klaar zijn om te horen over Hem, wie weet wel van jou?

We zeggen wel eens: ‘Wijs niet het kleine begin af.’ Wijs ook niet dit seizoen af. Laat God je hart doorzoeken, je wegen nagaan. Laat hem ook snoeien, zodat de takken weer tot bloei kunnen komen. Laat Hem focus brengen in je tijd, geld, je baan, je gaven en talenten, je relaties. Laat los wat geen doel heeft, wat geen vrede en vreugde brengt, en de dingen waarvan je al wist dat je ze op een bepaald moment zou moeten laten gaan. Laat dat los wat je los moet laten (behalve als God expliciet vraagt om iets vast te houden!). Nu is het hiervoor de tijd.

Jaar van het onzichtbare
Dit jaar is dus het jaar van het onzichtbare. Van de vervelende dingen waarvan wij denken dat ze niet belangrijk zijn, en de processen die daarbij horen. Dit allemaal zodat er méér zichtbaar wordt. En dat als mensen de tien procent zien, dat de negentig procent daarbij past. Dat het in lijn is met elkaar. Dat jij, in elk stukje wat mensen zien, precies hetzelfde bent, uitleeft, uitstraalt. 

“Dit jaar is dus het jaar van het onzichtbare. Van de vervelende dingen waarvan wij denken dat ze niet belangrijk zijn, en de processen die daarbij horen.”

Dit is qua voorbereiding cruciaal voor als Hij je meer verantwoordelijkheid geeft. Wees trouw in de dingen die je nu doet, en wees ook trouw in wat je laat. Hij geeft je er zo veel meer voor terug. En daardoor draag jij uiteindelijk meer en doelgerichter vrucht!

Gebruik dan ook je tijd om met Hem te zijn, om naar Hem te luisteren en ook met Hem te praten. Het is een uitdagende tijd die ik ook niet makkelijk vind. Maar het is ook een tijd waarin ik dichter naar Hem toegroei, en ook leer wat echt belangrijk is voor mijn toekomst en wat niet. Ik leer door het stilstaan er enorm van te genieten.

Ik wens jou heel veel zegen toe in je tijd met Hem, dat je Hem van hart tot hart mag kennen. 

Deze column is geschreven door Sifra Veerman.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen