Zijn wij bereid om met Jezus te sterven?

[Johannes 11:16] ‘Thomas dan, die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.’

Waarom zouden zij (Thomas en de medediscipelen) sterven als ze mee met Jezus zouden gaan? Jezus wilde naar Judea, naar Zijn vriend Lazarus. Lazarus was namelijk gestorven en Jezus wilde hem zien. Hij wilde hem uit de dood opwekken, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. [v.4,11,14]. De discipelen en dus ook Thomas wisten, wanneer Hij terug zou gaan naar Judea, Hij daar gestenigd zou worden. 

Wat is er in Judea gebeurd, dat de Joden daar Jezus wilde stenigen? We lezen dit in Johannes 10. Hier zeiden de Joden in Judea tegen Jezus: ‘Als U werkelijk de Messias bent, vertel het ons [v.24]. Jezus reactie hierop was: ‘Ik en de Vader zijn Eén’ [v.30]. Dit gezegd hebbend maakte Hij compleet duidelijk dat Hij de Messias is en dat Hij God is. Ze wilden Hem vermoorden omdat Hij zei dat Hij God is! En dit is godslastering [v.33]. 

Sterven
Dus dit wetende, stond discipel Thomas op en zei tegen zijn medediscipelen: ‘Laten ook wij gaan om met Hem te sterven.’ Wat een moed! [v.16]. Ik geloof op het moment dat Thomas dit zei de Heilige Geest op Hem was, omdat zulke vrijmoedigheid komt vanuit de Heilige Geest.

“Zijn we bereid om ons leven te verliezen voor Hem, zelfs wanneer we bespot worden of op plaatsen komen waar we vermoord kunnen worden voor het volgen van Jezus?”

Zijn we ook bereid om te gaan met Hem? Zijn we bereid om ons leven te verliezen voor Hem, zelfs wanneer we bespot worden of op plaatsen komen waar we vermoord kunnen worden voor het volgen van Jezus? [Mat 5:11]. Jezus zei: ‘Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden’ [Mat 16:25].

Om met Hem te leven is ons eigen leven te verliezen voor Hem. Leven kan niet gevonden worden in jezelf, maar alleen in Hem. Hij is degene die jou leven heeft gegeven. Wat jij kan doen is je leven teruggeven aan Hem die jou ook het leven heeft geschonken!

Much love, Robert van Loenen, Heart to Heart Church Utrecht

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen