Bestemd om te heersen

Ik weet nog goed hoe ik op de middelbare school mijn boekverslagen inleverde. Doordat ik wat vrienden in hogere klassen had, koos ik de boeken die zij hadden gelezen om zo hun verslagen te kunnen gebruiken. Ik las de verslagen goed door zodat ik enigszins wist waar het boek over ging. Op deze manier haalde ik vaak goede cijfers zonder me te veel in te spannen. 

Ik leverde de verslagen in, zoals anderen hadden gedaan. Om plagiaat tegen te gaan herschreef ik wat anderen hadden gemaakt, maar ik had het me niet eigen gemaakt. Dit ging vaak goed, maar op een dag kreeg ik vragen van de leraar over het boek. Toen viel ik door de mand, want uit mijn stotterende halve antwoorden bleek dat ik de stof niet beheerste.

“We denken vaak weg te komen met het kopiëren van wat anderen hebben gedaan of gemaakt. Omdat het iets goeds is, willen we datgene wat ze hebben gemaakt gebruiken.”

We denken vaak weg te komen met het kopiëren van wat anderen hebben gedaan of gemaakt. Omdat het iets goeds is, willen we datgene wat ze hebben gemaakt gebruiken. Toch kom je vroeg of laat de keerzijde ervan tegen. Wanneer je een eindresultaat blijft kopiëren zonder de werkwijze toe te passen, loop je vroeg of laat tegen een moment van onvermogen op.

Hersteld
We hebben vorige week gekeken naar de overwinning van Jezus op de dood en de duivel.

Het Koninkrijk is hersteld! Jezus heeft nu weer alle macht in de hemel en op de aarde.

En wij zijn nu geroepen om Zijn Koninkrijk te weerspiegelen en te bouwen.

Als we gezonden willen worden zoals Jezus. En ja dat is onze opdracht: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, ZO zend ik ook jullie.” Dan zijn we niet alleen geroepen om te doen wat Hij deed,

Maar ook om het te doen zoals Hij het deed.!

Jij bent bestemd om te regeren / te heersen in je leven. Maar als je je niet eigen maakt hoe de grote Koning dat doet en bedoelt, kan je de hele essentie van Gods Heerschappij en daarmee jouw taak om te heersen missen.

En in Jesaja 2:1-4; 9:6 en Romeinen 14:16-18 komt zo duidelijk naar voren HOE Jezus regeert.

Wij denken bij regeren aan MACHT       -> Hij denkt aan RECHT, VREDE EN VREUGDE

Wij denken aan uiterlijk vertoon           -> Hij denkt aan LIEFDE

Wij denken aan hard werken                -> Hij denkt aan KRACHT

En dit is hoe God zijn Koninkrijk regeert: In heerschappij, liefde en kracht! De kernprincipes van Zijn Koninkrijk. Zijn heerschappij is hersteld in: Rechtvaardigheid, vrede en vreugde (Romeinen 14:17). Dat is waarvoor Jezus kwam: Hij kwam om de straf te dragen zodat RECHTVAARDIGHEID plaatsvond.

Doordat Hij dat deed is er weer VREDE tussen God en mens. Dat deed Hij om de VREUGDE die voor Hem lag, de vreugde van :

  • Een hersteld Koninkrijk
  • Een herstelde relatie tussen Vader en kinderen
  • Een herstelde Heerschappij van de Koning

Doe recht
Soms doen we zo moeilijk over gerechtigheid. Maar hoe doen we recht: Als je ergens recht aan doet dan behandel je het op de manier waarop het behandeld zou moeten worden… Recht doen houdt dus simpel gezegd in dat je geeft wat iemand toekomt.

En dan niet vanuit ons aardse oogpunt bekeken. Maar stel jezelf de vraag: ‘Hoe kijkt de hemel naar deze persoon of situatie?’ De hemel zal antwoorden. Iedereen is gemaakt en gevormd door God.

“Iedereen is bedoeld als kind van God. Iedereen is gemaakt om geliefd te worden en lief te hebben.”

Iedereen is bedoeld als kind van God. Iedereen is gemaakt om geliefd te worden en lief te hebben.

Iedereen is precies even belangrijk voor de Vader.

Recht doen is niet handelen naar wat we zelf rechtvaardig zouden vinden, maar synchroniseren met het rechtvaardige hart van de Vader en van daaruit wandelen.

Breng vrede
Wist je dat vrede een pijler is die niet los te maken is van het Koninkrijk: Jezus heeft VREDE gebracht door de vijand te verslaan. Zijn Heerschappij houdt direct VREDE in (Jesaja 9:6). Maar laten we ook kijken naar wat God doet in Jesaja 2:4.

  • Hij zal rechtspreken 
  • Zij zullen wapens maken tot werktuigen
  • Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander
  • Niemand zal weten wat oorlog is

God brengt vrede door Zijn heerschappij, door het spreken van Zijn Woord. 

In Zijn WOORD zit alles om vrede te brengen.

Wanneer Hij spreekt                 == VREDE

Wanneer Hij Zijn Woord zendt  == VREDE

Wanneer Hij rechtspreekt         == VREDE

Vol vreugde
Jezus heerste niet zoals we gewend zijn van een Koning. Hij liet Zich schoppen, slaan, mishandelen en belachelijk maken. Hij liet Zich hangen aan een Kruis tussen misdadigers. Maar waarom?

DENKEND AAN DE VREUGDE DIE VOOR HEM LAG!

En wij denken bij het zien van het Kruis vaak aan onze redding, maar er was nog meer vreugde voor Hem! Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Het Koninkrijk was hersteld! Hij had vreugde in de diepste pijn, omdat Hij verder keek dan het moment waardoor Hij de doorbraak zag. Je kan de doorbraak pas zien als je verder kijkt dan het moment waarin je zit!

Dit is onze vreugde, dat onze bestemming vastligt doordat de prijs al is betaald! Ben je bereid om de pijn met vreugde te dragen voor de Koning der Koningen?

Heers met je hart
Ik wil je uitdagen. Focus je niet alleen op de uiterlijke kenmerken en gevolgen van heersen als Jezus. Maar breng de principes van Zijn heerschappij in de praktijk vanuit het hart van Jezus. Altijd kijkend en zoekend naar de mogelijkheid om recht, vrede en vreugde te brengen.

“Maar breng de principes van Zijn heerschappij in de praktijk vanuit het hart van Jezus.”

Kopiëren van uitingen en resultaten lijken mooi voor een tijdje, maar op een moment komt er iemand die verder vraagt. En dan blijkt of je het boek hebt gelezen of de samenvatting hebt gekregen. Dan blijkt of je Jezus’ daden probeert te kopiëren of Zijn hart hebt leren kennen. 

“Zoals de Vader mij gezonden heeft, ZO zend ik ook jullie.”

Niet alleen om dezelfde dingen te doen, maar om hetzelfde hart te leven!

Check de preek nu:

Deze blog is geschreven door Jeroen Dorstijn, voorganger van GodCentre Gouda.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen