Bouw jij mee aan Gods Koninkrijk hier op aarde?

Ken je dat moment? Je ziet een mooie gebeurtenis en je wilt er een foto van nemen. Om het scherp in beeld te krijgen besluit je in te zoomen. Zo krijg je de personen duidelijk in beeld, kan je het moment goed vastleggen. Als je een tijdje later de foto terugkijkt, zie je het geluk van het moment. Toch kan je je niet goed meer herinneren wat er zich omheen heeft afgespeeld. Je hebt ingezoomd. Er is een mooi plaatje ontstaan, maar de context is er daardoor afgeknipt…

We denken vaak dat we moeten inzoomen om iets goed te kunnen zien. Toch gaat dit niet altijd op. Wanneer we te veel inzoomen, verliezen we het volledige plaatje uit het oog. Dit is iets wat er ook kan gebeuren in ons geloofsleven. Inzoomen maakt dat je een facet heel scherp ziet, maar het volledige plaatje niet meer zichtbaar is. Daarom is het goed om in je geloofsleven zowel in als uit te zoomen.

Zo vaak zoomen we in op dat wat we mooi vinden, waardoor het gehele plaatje uit zicht raakt.

Ook als we kijken naar het evangelie. We zoomen in op onze redding en de opstandingskracht waarin we mogen leven. En als we niet oppassen draait alles wat Jezus deed om onszelf. En het EVANGELIE wordt bijna het EGOGELIE!

“En als we niet oppassen draait alles wat Jezus deed om onszelf. En het EVANGELIE wordt bijna het EGOGELIE!”

Maar waar ik de laatste tijd elke keer als ik mijn Bijbel opensla mee geconfronteerd wordt. Is dat onze redding maar een deel van het evangelie is! Het is honderd procent waar. Het is honderd procent belangrijk. Maar geen honderd procent van de volheid van wat er is gebeurd.

Want Jezus kwam om jou te redden en Zijn Koninkrijk en heerschappij te herstellen. De duivel heerste op de wereld en over de dood. Hij moest ontwapend en onttroond worden. Het Koninkrijk van God op aarde moest hersteld worden. Jezus kwam niet alleen om jou te redden, maar ook om het Koninkrijk van God te herstellen. En omdat Hij je ook redde, ben je nu deel van dat Koninkrijk!

Toen Jezus naar de aarde kwam, was dit om het Koninkrijk te verkondigen en te herstellen. Daardoor konden wij gered worden door Zijn dood en opstanding. Jezus moest de machthebber van de aarde verslaan. We zien dat het komt tot meerdere confrontaties.

Confrontatie #1
Jezus is gedoopt en gaat de woestijn in om door de duivel op de proef gesteld te worden (Matteüs 4:1). Nadat Hij veertig dagen heeft gevast komt de duivel Hem bezoeken en verzoeken. De duivel weet wanneer hij moet komen, altijd op je zwakste punt. Hij beproeft Jezus op drie manieren:

  1. Eigen verlangens / lusten         steen een brood
  2. Uiterlijk vertoon                       spring van de tempel
  3. Macht en bezit                         kniel voor mij en alles is van jou

De duivel is de heerser over deze wereld (Johannes 12:31, 14:30, 16:11). Daardoor kon hij zeggen: “De macht daarover is mij gegeven en ik geef aan wie ik wil” (Lukas 4:6). Dit was de positie van de duivel. 

Hier staat de huidige heerser oog in oog met de toekomstige Heerser. Niet wetend dat hij nog een keer oog in oog zal staan… in zijn gebied: de dood. En dit moment was ongelofelijk intens: Jezus moest direct na de confrontatie verzorgd worden door engelen (Matteüs 4:11). 

De strijd is reëel. Jezus moest voluit gaan om te overwinnen. Maar Jezus wist… ik kan je nu weerstaan, maar ik zal je verslaan!

Confrontatie #2
En die tweede confrontatie vindt ongeveer drie jaar later plaats. Tussen Goede Vrijdag en Pasen.

Bij de eerste confrontatie weerstond Jezus de verleidingen van de duivel. 
Bij de tweede confrontatie overwon Jezus de macht van de duivel.

En als Hij klaar is met de duivel, heeft Hij geen verzorging nodig van de engelen. Maar hoeft de engel alleen maar de deur (steen) voor Hem open te doen!

“Daar wist de duivel niet wat hem overkwam. Wat was dat licht in de duisternis?”

De duivel dacht dat hij had gewonnen. Jezus daalde af, tot in de dood. Daar wist de duivel niet wat hem overkwam. Wat was dat licht in de duisternis? Wat was het dat hem deed trillen en beven? Wat was het dat hij niet kon blijven staan maar moest knielen? Het is Jezus! Die kwam om het Koningschap te herstellen, het Koninkrijk te herstellen en de orde te herstellen.

  1. De duivel werd onttroond (Hebreeën 2:14).
  2. Overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en gezegevierd (Kolossenzen 2:15).
  • En de duivel die de sleutel in bezit had, de sleutel tot de dood en het dodenrijk, werd daar de sleutel afgenomen (Openbaring 1:18).

Het Koninkrijk wordt hier hersteld.
Niet langer het koninkrijk van de duisternis heeft de macht, maar het Koninkrijk van het licht. Jezus, die zei: “Ik ben het licht der wereld.” 

“We zijn gered uit de macht van de duisternis en overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon”. Kolossenzen 1:13

In de geestelijke wereld zijn de verhoudingen duidelijk. Jezus is overwinnaar en de duivel de loser.

Hier op aarde is dat proces in gang gezet en groeit de realiteit van het geestelijke Koninkrijk met ieder mens dat het grondgebied van de satan verlaat en stapt in het Koninkrijk van leven en licht!

Tijd voor confrontatie #3
Er is iets moeilijks aan het Koninkrijk van God hier op aarde. Dat er algemene heerschappij van God gaat komen staat vast. Maar ook is duidelijk dat de duivel nu nog niet is opgesloten en mee is afgerekend. Ja hij is onttroond. Ja hij is ontwapend. Maar hij is er ook nog! Hij heeft geen wapens meer, maar gaat nog rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8).

En die realiteit verlamt zoveel christenen om te gaan staan in het Koninkrijk!
En we gaan bidden: verander ons land.
En we gaan vasten: doe een wonder in onze omgeving.
En we gaan smeken: genees ons land.
Maar God zegt: jij bent de verandering in dit land.
Maar God zegt: jij bent het wonder in je omgeving.
Maar God zegt: jij bent het kanaal voor genezing in je land.

Gods Koninkrijk bestaat uit veranderde mensen, niet veranderde situaties! We pakken onze redding, maar staan niet in onze vernieuwde status en autoriteit die erbij hoort!

Tijd om uit te zoomen
Jij bent gered. Jij bent gered met een doel, namelijk om het Koninkrijk van God op te bouwen, uit te breiden en te promoten hier op aarde. Laten we uitzoomen, niet alleen kijken naar wat het evangelie voor mij persoonlijk opbrengt, maar wat ik mag brengen door het evangelie! 

Jezus maakt in Matteüs 28:18 duidelijk dat Hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. 

Het Koninkrijk is hersteld.

Het Koninkrijk wordt herbouwd.
Bouw jij mee?

Check de preek nu:

Deze blog is geschreven door Jeroen Dorstijn, pastor van GODcentre in Gouda. Hij maakt een 7-delige serie over het koninkrijk van God. Elke vrijdag plaatsen we een deel!

Lees ook het openingsinterview met Jeroen.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen