Cornelis is voorganger en stratenmaker: “Ik studeerde geen theologie, maar God maakt me bekwaam”

Cornelis van Breugel is zowel voorganger als stratenmaker en grondwerker en het werk loopt soms dwars door elkaar heen. Hij merkt dat God iets speciaals doet in deze tijd. “Ik heb natuurlijk geen theologie gestudeerd, maar de Heer maakt me bekwaam. In onze omgeving zijn er veel broeders die als leken-predikers een gemeente leiden. We zien veel bekeerlingen die echte discipelen worden.”

Hij vertelt hoe het begonnen is. “We zijn sinds het coronagebeuren begonnen om thuis samenkomsten te houden samen met mijn vrouw Marjan en een aantal geloofsvrienden. De kerken deden op veel plaatsen de deur dicht, maar wij hadden de overtuiging om door te gaan. Mensen namen andere mensen mee en zo kwam de kamer vol te zitten. Het bijzondere is dat veel mensen voor het eerst een aanraking van God kregen, of tot geloof kwamen.”

“Laatst werd een jongen aangeraakt die er sinds twee weken is. Hij ervoer de liefde van God zo sterk, dat hij besloot om Jezus te volgen en zich te laten dopen. Wij hebben een mogelijkheid om mensen op te vangen voor hen die Jezus echt willen volgen.”

“Ooit toen ik in 2005 tot bekering kwam had ik wel een roeping om voorganger te worden. Ik had een verslavingsachtergrond en mijn eerste huwelijk is daardoor kapot gegaan. Uiteindelijk ben ik toen evangelist geworden. Ik ging fulltime de straat op en heb veel mensen tot geloof zien komen en mogen dopen. “

Avondmaal
Sinds 2017 werkt Cornelis ook weer als zelfstandig stratenmaker/ grondwerker. Dat werk doet hij met veel passie. “Elke dag sta ik om vijf uur op om het avondmaal tot mij te nemen en te bidden. Zo vier ik Gods beloften door Jezus gegeven voor mij. Ik geloof dat Gods woord mij gezond maakt en dat wil ik ook vieren. Dan ga ik rond half zeven de deur uit, richting een opdrachtgever of naar andere klussen.”

“Het leven is wel druk, hoor. Ik heb een fulltime baan en ik ben ook vooranger. Ik merk wel dat het iets rustiger moet. Ik heb plannen om minder te werken en meer rust te pakken. Het is ook gezond om je goed voor te bereiden in de geestelijke wereld. De druk mag niet te groot zijn.”

“Ik voel me niet echt pastor maar ik probeer de gemeente in beweging te brengen samen met de Heilige Geest. Ik ben niet degene die alles brengt. Gods Woord zegt in de Korinthe-brief ‘een ieder heeft iets’. We proberen het gemeente-zijn zo te doen dat iedereen kan zeggen wat God op die persoon z’n hart legt. Het is niet altijd hetzelfde riedeltje.”

“Soms zijn er getuigenissen, andere keren geeft iemand een Bijbelstudie, verder is er ook vaak genezing en bevrijding. Dan beginnen mensen spontaan te huilen. Je ziet dat Gods Geest beweegt. De ene keer is het spontaan, de andere keer bereidt iemand iets voor. Het is de Geest die de ruimte krijgt.”

“We zien veel gebedsverhoringen en we evangeliseren ook graag met een groep uit de gemeente. Daaruit zie je veel plaatsvinden. Ik kwam negen jaar geleden een jongen tegen op straat die nu de samenkomsten bezoekt en binnenkort het evangelie gaat prediken in Bangladesh. Het zijn echte, volwassen discipelen geworden.”

“We zitten nu met 35 mensen ongeveer in de dienst en na de dienst gaan we meestal met elkaar eten en dan hebben we goede gesprekken. Soms gaan mensen daarna de stad in om het evangelie te prediken, of we hebben een doopdienst. Het verlangen bij de mensen is sterk om het evangelie door te geven. We hebben in het afgelopen jaar zeker tien mensen gedoopt. Zo is er komende zondag weer een doopdienst!”

“Je ziet echt een mooie beweging plaatsvinden in deze buurt. Er zijn diverse kerken die nog veel harder groeien dan wij. Het is een hele bweging en dat vind ik gaaf.”

“Ik ben een stratenmaker/ grondwerker maar ik ben beschikbaar. Dat is het enige wat we hoeven te doen. Beschikbaar zijn! Dan maakt God ons bekwaam!”

Ook is afgelopen week mijn getuigenisboekje uitgegeven om mensen te bereiken die Jezus nog niet kennen, via email bericht chvanbreugel@planet.nl kun je een bericht sturen zodat je dit boekje kan verkrijgen.

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen