God riep Benjamin naar Israël om te getuigen van Jezus: “Ik heb weer passie voor mijn Joodse identiteit”

“Na alle jaren van dood en vernietiging, heeft God leven gebracht.”

Benjamin groeit op als Joodse jongen in Nederland met een bewogen familiegeschiedenis. In de Tweede Wereldoorlog werden bijna al zijn Joodse voorouders omgebracht, behalve zijn oma. Ook in zijn eigen leven maakt hij afwijzing en pesterijen mee vanwege zijn Joodse identiteit. Hij besluit daarom voortaan te ontkennen dat hij Joods is. Dan brengt God een ommekeer en geneest zijn hart. Ook krijgt hij een liefde voor het land Israël, waar God hem uiteindelijk Zelf naartoe roept. Hij begint een bediening om het Joodse volk bekend te maken met hun Messias; Until He returns.

“Toen ik tien jaar was, namen mijn ouders me voor het eerst mee naar Israël”, vertelt Benjamin. “Op de laatste avond nam mijn moeder mijn broer en mij mee naar de Middellandse Zee. Daar vertelde ze dat God het land Israël aan Zijn volk beloofd had en dat wij daar ook bij hoorden. Dat was een belangrijk moment in mijn leven. Het was als een zaadje dat in mijn hart werd geplant.”

Hakenkruis
Al gauw krijgt Benjamin echter te maken met de keerzijde van het Joods-zijn. “Op de middelbare school kwamen ze erachter dat ik Joods ben, ook al had ik het nooit verteld. Als ik door de binnenstad liep, werd ik uitgescholden of nagespuugd.”

Ook binnen school gebeuren er nare dingen. “Een keer moesten we een muurtje metselen en stuken. Het was al eind van de middag toen ik mijn muurtje afmaakte. Ik liet het op school staan om te drogen. De volgende dag kwam ik terug en zag dat iemand een hakenkruis in mijn muurtje had gestuukt. Zo kreeg ik steeds meer het gevoel dat er geen voordelen waren aan Joods zijn. Ik werd veel gepest. Er groeide een angst in mij; wat als ze me pakken? Toen besloot ik voortaan te ontkennen dat ik Joods was.” 

Genezing en liefde voor het land
“Op mijn achttiende ging ik vaak naar een gebedsgroep. Daar baden we o.a. veel voor Israël. God liet me in die tijd een beeld zien van het muurtje dat ik op de middelbare school had gemaakt. Hij zei: ‘Je hebt een muur om je hart, maar Ik wil je hart genezen en Mijn hart met je delen.’ Een stel van de gebedsgroep discipelde me in die tijd en ik vertelde het aan hen. Toen gaf ik me aan God over en ervoer dat Hij mijn hart genas.

Een jaar later, in 2009, ging ik met mijn ouders naar Jeruzalem. We liepen met een gebedswandeling mee met de bediening van Bart Repko op de muren van de oude stad. Daar herinnerden we God aan Zijn beloften. Terwijl ik alle teksten las, zag ik dat het steeds te maken had met de terugkeer van het volk. Ik zei tegen mijn moeder: “Is dit eigenlijk niet ook voor ons?” In mijn hoofd wist ik dat al wel, maar nu landde het voor het eerst in mijn hart. In de jaren daarna reisde ik steeds vaker terug naar Israël. God genas niet alleen mijn hart, ik kreeg ook een liefde voor het land.”

Deuteronomium 30:3 was een tekst die Benjamin erg bijbleef:

‘Dan zal de HEERE, uw God, een omkeer brengen in uw gevangenschap en Zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de HEERE, uw God, u verspreid had.’

Nadat hij eerst nog zijn vrouw trouwde in de Verenigde Staten waar ze ook twee zoontjes kregen, merkten Benjamin en Rebecca dat de tijd gekomen was om Aliyah te maken. God riep hen. Maar God riep hen niet alleen terug naar het land om er eenvoudigweg te wonen.

Until He returns
“Bij terugkomen in het land houdt het niet op”, vertelt Benjamin. “Er ligt een opdracht om Jezus bekend te maken in Israël. In Mattheüs 23:39 zegt Jezus: ‘…u zult mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij die komt in de Naam van de Heere!’ Als de Joden hun Messias erkennen en het uitroepen naar Hem, zal Hij terugkomen. Hier willen wij aan meewerken. God gaf mij een naam voor een bediening waar ik nu mee ben begonnen: ‘Until He returns’.”

Benjamin en Rebecca zijn van plan samen te werken met lokale gelovigen in het land. “We willen niet op een eilandje zitten, maar ons verbinden met anderen. Zo hebben we contacten met Joodse gemeenten, jeugdgroepen en IDF-soldaten. Ons verlangen is mensen te trainen in aanbidding, gebed en evangelisatie.”

Opwekking
Maar ook buiten Israël willen Benjamin en Rebecca mensen bereiken. Een verlangen is om in Nederland en andere landen gemeenten te dienen met onderwijs over Gods hart voor Israël. “Ik heb verschillende dromen gehad over opwekking in Nederland. Maar opwekking staat niet los van het zegenen van Israël. Een openbaring van Gods hart voor Israël en opwekking in Nederland (maar ook in andere landen) gaan hand in hand”, legt Benjamin uit.

“In Genesis 12:3 zegt God over Israël: ‘Ik zal zegenen wie u zegenen’. Sommige mensen denken dan weleens: we maken geld over naar een goed doel in Israël en dan komt de zegen vanzelf. Maar het gaat dieper dan dat.

“als de kerk in Nederland voor de redding van het Joodse volk gaat bidden, zal er ook een oogst van zielen in Nederland komen”

De grootste zegen die ik kan bedenken om met de mensen in Israël te delen, is het kennen van Jezus. Ik geloof dat als je zaait in tranen in gebed en evangelisatie, je een oogst van zielen zult zien. Zo geloof ik ook dat als de kerk in Nederland voor de redding van het Joodse volk gaat bidden, er een oogst van zielen in Nederland zal komen en we opwekking in Nederland gaan zien,” zegt Benjamin. Daarbij is het wel belangrijk dat je openbaring van Gods hart voor Israël krijgt op hartniveau, zodat het geen religieus iets wordt, benadrukt hij.

Waar Benjamin in zijn tienerjaren zijn Joodse identiteit probeerde weg te stoppen, heeft hij nu duidelijk een grote passie van God gekregen om als Messiasbelijdende Jood zijn Joodse broers en zussen bekend te maken met hun Messias.

Leven en overvloed
“Wat ik zo bijzonder vind, is dat God aan het begin en het einde van de tijd staat. God wist toen al dat ik deze bediening zou beginnen. De vijand probeerde me daar vanaf te brengen door angst in mijn leven te brengen. Hij wilde dat ik mijn Joodse identiteit zou verbergen en negeren. Maar in Johannes 10:10 staat: ‘De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.’ Waar de vijand dood en vernietiging wilde brengen, heeft God leven gebracht. Daar ben ik Hem enorm dankbaar voor.”

Wil je meer weten of Benjamin en Rebecca ondersteunen? Klik dan hier.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen