Dienend leiden: de impact van voeten wassen

Leiderschap is mij niet met de paplepel ingegoten, maar de eerste contouren werden zichtbaar als aanvoerder van het voetbalteam. Het verlengstuk van de trainer zoals dit wordt genoemd. Ook als twintiger lagen daar mijn voornaamste taken in leiderschap. Zichtbaar door de aanvoerdersband en het tossen met de tegenstander op de middenstip. Later kreeg ik op mijn werk leidinggevende taken en ontwikkelde ik, zonder veel training te hebben gehad, mijn eigen stijl.

Tekst: Theo van Laar

Gekleurde kaart
De aanvoerdersband in mijn jonge jaren gaf mij status en bracht mij in een belangrijke positie voor het team. Het gaf me meer recht van spreken, met name richting de scheidsrechter. Helaas pakte dat niet altijd goed uit en resulteerde het nogal eens in een gekleurde kaart voor mijn neus. Beledigd en gekrenkt in mijn eer moest ik dan afdruipen.

Waardering en macht
Kijkend naar Jezus en Zijn leiderschap, gaat het nooit om Zijn eer, positie of macht, maar om het dienen van mensen. En ondanks Zijn voorbeeld worstelden ook de discipelen met hun zoektocht naar waardering en macht. Ze hebben gedoe over wie naast Jezus in de hemel mag zitten, wie dus het belangrijkste is. Jezus rekent hiermee af in Marcus 10:42-45: “Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u belangrijk, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en zijn ziel te geven als losprijs voor velen.”

En zoals ik moest afdruipen na een kaart van de scheidsrechter, kan ik me zo voorstellen dat de discipelen beschaamd op hun schreden terugkeerden.

Voetwassing
Als coördinator van de School voor Leiders heb ik voor het derde jaar leiding mogen geven aan deze opleiding. Maar zo zeker als ik was als aanvoerder op het voetbalveld, zo onzeker was ik drie jaar geleden als leider van deze opleiding. In mijn ogen waren de studenten allemaal capabeler leiders dan ik. Naast het feit dat vele bijzondere lessen en ontvangen feedback mij de afgelopen jaren hielpen groeien, was er dit cursusjaar wel een heel bijzonder moment. God gaf mij de opdracht om de docent van de lesdag de voeten te wassen. Wat een impact heeft dat gehad op de deelnemers maar niet in de laatste plaats op mij. Geen aanvoerdersband meer nodig, maar de voeten wassen van de mensen die je mag leiden; dat is dienend leiderschap!

Jezus als voorbeeld
Jezus is het grote voorbeeld. Een krachtig en bewogen leider die eenvoudige mensen uitkiest, het leven met ze deelt, hen onderwijst en ze uiteindelijk twee aan twee aan het werk zet. Na Zijn opstanding en net voor Zijn Hemelvaart belooft Hij dat de Heilige Geest zal komen en zegt Hij in Johannes 14:12-14: “Waarachtig, Ik verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader
Het moedigt mij aan om ook zo’n leider te worden, om steeds meer in alle facetten van mijn leven achter Hem aan te gaan.

Dankbaar
Ik ben zo dankbaar voor de vele docenten die hun lessen hebben gegeven, voor de vrucht die zichtbaar was bij de deelnemers, maar ook in hun gezinnen, bedrijven en stichtingen. In september starten we voor het vierde jaar met de School voor Leiders. Wil jij ook groeien in gezond leiderschap? Dan is deze opleiding voor jou. Via School voor Leiders – Royal Mission lees je er alles over. Welkom!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen