Drie dingen die je moet weten over jouw autoriteit in Christus

Jij en ik leven misschien wel in de meest intense tijd in de menselijke geschiedenis. Maar het is geen tijd om in angst ineen te krimpen of zelfs duisternis en kwaad de overhand te geven – het is een tijd om de autoriteit te gebruiken die God ons heeft gegeven!

Tekst: Karen Jensen

In Lukas 10:19 zei Jezus tegen ons: “Zie, ik geef u het gezag om slangen en schorpioenen te vertrappen, en over alle machten van de vijand, en niets zal u ooit schaden.”

Ik weet al lange tijd over het gezag van Christus, maar ik vergeet het weleens te gebruiken. Soms laat ik dingen gewoon gebeuren, in plaats van de autoriteit te gebruiken die Jezus me gaf.

Ik geloof dat er drie dingen zijn waar we ons van bewust moeten zijn om deze autoriteit te gebruiken die Jezus ons heeft gegeven:

We moeten weten wat het is
We moeten weten dat het van ons is
We moeten weten hoe we het moeten gebruiken

  1. WAT IS DE AUTORITEIT?
    De autoriteit waar Jezus over spreekt in Lukas 10:19 is geen brute kracht. Het is gedelegeerde macht, net zoals een politieagent bezit. Wanneer een politieagent voor het verkeer uitstapt en zijn hand opsteekt om het te stoppen, houdt hij geen auto’s en vrachtwagens tegen met zijn eigen brute kracht – hij stopt ze met de gedelegeerde autoriteit die voortkomt uit het dragen van het uniform. Hij wordt gesteund door de wet.

Dat is de autoriteit die je in Christus hebt. Je stopt de krachten van de duisternis (ziekte, angst, kwaad, gebrek) niet met je eigen kracht – je stopt ze met de gedelegeerde autoriteit die God je in Christus heeft gegeven. Je wordt gesteund door alle kracht van God.

“Dat betekent dat je voor de duivel uit kunt stappen, je hand kunt opsteken en nee kunt zeggen”

De almachtige God zelf is de kracht achter jouw autoriteit! Efeziërs 6:10 zegt: ‘Wees sterk in de Heer en de kracht van ZIJN macht.’ Dat betekent dat je voor de duivel uit kunt stappen, je hand kunt opsteken en nee kunt zeggen, gesteund door de kracht van Gods macht.

  1. HET IS VAN ONS
    De Bijbel zegt dat je, samen, het lichaam van Christus bent (1 Korintiërs 12:27). Jezus is het Hoofd, wij zijn het Lichaam — en Zijn gezag wordt bestendigd door het Lichaam. Toen Jezus uit de dood opstond, droeg Hij Zijn gezag op aarde over aan Zijn Lichaam, de Kerk. In Gods gedachten, toen Christus werd opgewekt, werden wij opgewekt

Efeziërs 2:6 zegt dat God “ons samen met Christus uit de dood heeft opgewekt en ons met Hem in de hemelse gewesten heeft gezet omdat we verenigd zijn met Christus Jezus.” Zowel het Hoofd als het Lichaam zitten daar, naast God, op de plaats van macht en gezag. Dat betekent dat je daar zit! Je zit in de machtspositie en je bent Zijn erfgenaam (Romeinen 8:17). Dat betekent dat alles wat van Hem is — inclusief Zijn gezag — nu van jou is.

  1. HOE HET TE GEBRUIKEN?
    De deur naar het uitoefenen van je gezag in Christus hangt af van Efeziërs 1:20 en Efeziërs 2:6, de verzen die zeggen dat we met God in Christus zijn. Ik moedig je aan om daar op te mediteren totdat je de openbaring volledig begrijpt dat je bij Hem zit en dat jij degene bent waar Hij doorheen beweegt.

Als er zich dan tegenspoed voordoet, gebruik dan uw autoriteit door uit te spreken wat Zijn Woord zegt, met behulp van de Naam van Jezus. Je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen: “Ziekte, ik beveel je om mijn lichaam te verlaten in Jezus’ Naam volgens 1 Petrus 2:24 – door Zijn striemen ben ik genezen!” De autoriteit zit in de naam.

“Het is alsof je de naam van de president van een bedrijf gebruikt – die naam kan dingen voor elkaar krijgen.”

Het is alsof je de naam van de president van een bedrijf gebruikt – die naam kan dingen voor elkaar krijgen. Het is hetzelfde in het geestenrijk, behalve dat de Naam van Jezus hoger is – zwaarder weegt – dan welke andere naam dan ook (Filippenzen 2:9).

Denk daar eens over na! Wanneer je de Naam van Jezus gebruikt en gelooft dat je met Hem aan de rechterhand van God zit, wordt je gesteund door alle macht in de hemel! Elke knie moet buigen voor die Naam (Filippenzen 2:10).

Sleutel tot alle gezag
Jezus maakte heel duidelijk dat Zijn Naam de sleutel is tot alle gezag: “Wat u ook vraagt ​​in Mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt moge worden in de Zoon. Als u iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen” (Johannes 13:13-14).

In Handelingen 3, toen Petrus en Johannes een kreupele man tegenkwamen bij de Mooie Poort, zeiden ze: “In de naam van Jezus, sta op en loop” en dat deed hij! Het was niet hun eigen zalving of macht die de man opvoedde – het was de autoriteit in de Naam van Jezus. Diezelfde autoriteit behoort ons toe – het gebruik van de Naam van Jezus is hoe we het gebruiken!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen