Evangelisten op pad in Amsterdam: “Zes genezingen en veertien nieuwe koninklijke geliefden!”

Een groep evangelisten gaat elke zaterdag op pad in Amsterdam om het evangelie te brengen. Evangelist Sebastiaan van Wijland vertelde in een bericht op Facebook dat de groep afgelopen zaterdag veel getuigenissen had. Zelf zag hij zes mensen genezen worden en veertien mensen tot geloof komen. Hieronder een aantal getuigenissen.

1. Twee zussen
“Het begon met twee zussen… Een van de zussen was een zus van ons in Jezus – en ze had pijn in haar duim. Hier wilde ze graag van af, maar de uitwerking van ons gebed duurde haar te lang. Ondertussen was ze door de Heilige Geest aangeraakt. Haar zus wilde dit ook wel.

Nadat deze zus ook aangeraakt was door de Heilige Geest (ze voelde enorm veel rust, liefde en vrede), kon ik haar vertellen dat ze uit de macht van de duisternis getrokken mocht worden – en

geplaatst worden in het Koninkrijk van Jezus. Dit wilde ze graag en toen is zij koninklijk geliefd geworden.”

2. Rugpijn genezen
“Een man die op zijn vriendin wachtte, vertelde dat zij pijn in haar rug had. Toen de vriendin aangekomen was, vertelde ze dat op een schaal van 1-10, haar pijn 7 was. Ze wilde graag genezen worden, maar ze begreep niet hoe.

Haar vriend vond het erg leuk en overtuigde zijn vriendin. Daarna konden we met z’n drieën de belemmering wegsturen. Alle pijn was weg! Ze waren beiden enorm blij en totaal verbaasd. Daarna heb ik ze evangelisatiekaartjes mee kunnen geven.”

3. Genezen en gered
“Een vrouw vertelde al een hele lange tijd problemen van haar rug te hebben. Ik vertelde dat ik haar graag van de belemmering af wilde helpen. Toen vertelde ze me dat het om een hele reeks belemmeringen ging die elkaar versterkten.

Gelukkig wilde ze het avontuur met mij aangaan en alle belemmeringen wegsturen in Jezus’ Naam. Na de tweede keer voelde ze de opeens de pijn wegtrekken. Haar hele mobiliteit was weer terug.

Ik mocht haar kort zegenen waarna ze door de Heilige Geest werd aangeraakt. Toen ik haar uitlegde dat zij ook uit de macht van de duisternis getrokken mocht worden en geplaatst mocht worden in het Koninkrijk van Jezus, wilde ze koninklijk geliefd worden!”

4. Pijnlijke voeten genezen en redding
“Een zus vertelde dat ze pijn in haar voeten had, waarschijnlijk vanwege het vele lopen. Nadat we de pijn samen weggestuurd hadden, was alle pijn verdwenen.

Toen wilde haar vriendin van suikerziekte af. Met ons drieën hebben we de suikerziekte weggestuurd,  alleen kon ze niet laten zien dat ze genezen was. Ze voelde wel veel rust en warmte. Daarna wilde ze uit de macht van de duisternis getrokken worden en geplaatst worden in het Koninkrijk van Jezus.”

5. Genezen, door de Heilige Geest geraakt en gered
“Een vrouw die alles aandachtig bekeken had, vertelde een belemmering te hebben die haar kraakbeen deed oplossen. Ze vertelde zelf ook de zieken te genezen, omdat zij en haar partner aan een soort reiki deden.

Ze wilde graag door mij genezen worden en wilde eerst mijn handen voelen. Ik kon haar vertellen dat ik in Jezus’ Naam de zieken genees, omdat Jezus de Naam is boven alle andere namen.

Nadat ik met hen de belemmeringen mocht wegsturen – voelde ze golven van tintelingen vanuit mijn hand door haar lichaam heen. Later werden zowel zij als haar partner aangeraakt door de Heilige Geest. Ze ervoeren ze veel liefde en rust.

Hierna wilden ze beiden graag uit de macht van de duisternis getrokken worden en geplaatst worden in het Koninkrijk van Jezus. Beide zijn ze koninklijk geliefd geworden!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen