Gebedsgroep MBO Menso Alting organiseert gebedssamenkomsten op Instagram

Gebedsgroep Fireonmenso organiseert wekelijks samenkomsten op het MBO Menso Alting in Zwolle om te bidden voor de school voor mede-studenten en leraren. Door de coronamaatregelen is het niet meer mogelijk om samen met ruim vijftig man samen te komen. Maar de enthousiaste Jelmer Visscher uit Elburg kwam met een mooie oplossing. Hij besloot elk weekend een paar uur vrij te maken voor het streamen van bemoedigingen en gebed.

Doel van de gebedsgroep
“We hadden het verlangen met een aantal vrienden om een gebedsgroep te gaan starten. In het begin kwamen er tien mensen. We begonnen te bidden voor een opwekking op onze school en dat meer jongeren zouden zien dat de Here Jezus echt was. Op een doordeweekse schooldag liep ik met een vriend de bus uit richting school, en we hadden het over de gebedsgroep en dat de groep eigenlijk wel een naam zou moeten hebben. Jelmer zei vrijwel meteen Fireonmenso; gewoon vuur op Menso Alting zodat Leerlingen gaan zien dat Jezus Christus echt is en dat het allemaal geen prank is aldus Jelmer.

Hoe bereik je jongeren op een MBO school?
“Bij de eerste gebedsmiddag die we hadden gedaan, hadden we vooraf posters opgehangen door de school, en hadden we al een Instagramaccount aangemaakt. We nodigden de studenten uit met ‘iedereen is welkom’, ‘gratis koppie koffie of een koppie thee’, om zo oprecht mogelijk over te kunnen komen.”

“Met onze vriendengroep hadden we een team gebouwd, dat erg op elkaar is afgestemd, en we merken door die vriendschap ook echt Gods leiding hierin. We wilden ook echt God hierin de leiding geven, Hem de sleutels geven van het lokaal. We baden ook: ‘Heer, we willen dat u de baas bent over deze groep. We willen niet dit uit eigen kracht doen. Wij zijn maar een paar pionnen uit het koninkrijk. U plaatst ons waar wij moeten zijn.'”

“Het daadwerkelijke doel is dus jongeren te laten zien dat Jezus vandaag de dag nog leeft.”

“Het daadwerkelijke doel is dus jongeren te laten zien dat Jezus vandaag de dag nog leeft. Dat de Here Jezus ook in hun levens grote dingen wil gaan doen. Onze visie is puur dat mensen een aanraking gaan krijgen met de Here God, maar ook door die aanraking heen verder gaan groeien met de Here Jezus. En juist dat verder groeien is heel belangrijk.”

Juist op die woensdagmiddag in de pauze, is het een moment van eenheid, dat zie je ook terug in de Bijbel. Daar zie je de apostelen lekker bij elkaar komen. Zo doen wij het ook met een koekje en een kopje koffie, wat zingen, wat vertellen en dan gaan we door.”

“En wat we vooral belangrijk vinden en wat onze visie ook is als team, is dat jongeren leren bidden ook voor elkaar maar ook naar God. Want juist door gebed komt er een doorbraak in hun leven.”

De eerste keer onder de naam FIREONMENSO
“We waren bij elkaar in een piepklein lokaal en er waren in één keer een stuk of vijfendertig man, ik keek mijn ogen uit”, vertelt Jelmer Visscher. “Ik en Fimme, een mede-organisator, konden het eigenlijk niet geloven dat er zoveel mensen op af waren gekomen. We dachten: ‘Huh is dit nog een andere klas?’, maar dat was niet zo! We begonnen de middag met zingen, en we merkten direct dat de Heilige Geest het overnam. Sommige mensen moesten huilen, en mensen werden aangeraakt.”

Hoe kwamen jullie op het idee om over te gaan op Instagram?
“We merkten dat corona steeds meer in het nieuws kwam, en waarschijnlijk ook impact op ons zou gaan hebben. In één van de laatste samenkomsten had Marck een medestudent het erover dat we moeten leren genieten van de kleine dingen, want volgens Marc is je leven net een damp, het is zo voorbij, en daarom is het belangrijk om een keuze te gaan maken voor de Here Jezus. En wat heel bijzonder was, dat die bewuste dag er tegen de vijftig man studenten in dat lokaal zaten, die deze boodschap meekregen.

Toen kwam het idee om in het weekend een livestreamdienst te doen, zodat studenten hen konden blijven volgen. “Alles kan eigenlijk worden opgesloten in je leven, je kunt zelfs in de cel worden gegooid. Maar het woord van God zal nooit worden opgesloten en zal altijd moeten worden verteld. Dus zelfs crisisperiodes waardoor we in de maatschappij eigenlijk niet door kunnen gaan, waardoor we niet door kunnen gaan in de wereld, daar gaat God altijd door. Hij is een way maker en Hij wil altijd doorgaan.

Livestream
“We begonnen met de livestream, en we hadden meteen het idee dat het wel goed zat, de Here God had geregeld dat ik samen met Eliot een goede vriend van mij de livestreams verder kon doen. Eliot had een mooie piano waardoor we het stukje worship ook in de livestreams konden opnemen. Toen begon het avontuur, in het weekend zaterdag en zondag vol vuur voor de Koning.”

“Wat bijzonder om te zien was is dat God echt een God van trouw is. We zagen ook snel dat mensen geraakt werden, en we zien per week dat tegen de zestig man de livestreams terugkijken. Dus juist nu in de woestijntijd bereiken we meer mensen dan ooit tevoren, en we hopen dat dit tot een groei zal leiden als we straks terugkomen op school.”

Wat heb je zoal zien gebeuren tijdens de livestreams?
“Tot nu toe hebben we in coronatijd al achttien mensen hun levens aan Jezus zien geven, wat heel mooi is om te zien gebeuren. Dan zie je dat het niet om ons gaat, maar dat het om de Here Jezus gaat, en dat het God niet uitmaakt of je het via je een telefoon doet of in het echt. Natuurlijk is het in het echt veel mooier benadrukt Jelmer. Het is mooi om te zien hoe God harten blijft winnen en dat mensen gaan zien dat God echt is, en dat de dingen die gebeuren niet nep zijn maar dat Christus leeft.”

“We zijn toen als team terug naar God gegaan, en vroegen Vader wat wilt u? En toen kregen we al snel door dat we het gewoon terug in Gods handen neer moesten leggen.“

Jelmer sluit af met: ‘Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is’, en hij zegt dat het ook een opdracht is om dat nieuws bekend te gaan maken en mensen te gaan discipelen. En juist voor het discipelen hebben we nu ook FireZooms in het leven geroepen, in die zooms zitten mensen die net tot geloof zijn gekomen en die krijgen dan de mogelijkheid om verder getraind te gaan worden. Op dit moment nemen er acht mensen deel aan deze videoverbindingen, die opgesplitst zijn in twee groepen.

Je ziet dat deze mensen verlangend zijn naar meer van de Geest. Ze hebben de bijbel open en daardoor leren ze groeien in hun geloof, en uit te stappen in hun geloof.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen