Genezingsseminar werpt vruchten af: meer dan zeventig wonderen en 130 mensen getraind

Afgelopen weekend hield Frontrunners hun jaarlijkse Greater Faith Conference. Bij iedere conferentie doet Frontrunners ook een seminar met de titel ‘genees de zieken’, na aanleiding van de opdracht van Jezus in Mattheus 10:8 ‘Genees de zieken’ en Markus 16:17 ‘De gelovigen zullen in Mijn Naam handen op zieken leggen en zij zullen gezond worden.’ Afgelopen seminar werden er weer 130 mensen getraind en op de oefenmiddag vonden meteen meer dan 70 wonderen plaats. 

Tom de Wal legt uit waarom Frontrunners deze seminars geeft: Wonderen en tekenen horen normaal te zijn in het leven van een Christen. Jezus zegt dat wonderen en tekenen ons horen te volgen (Mark.16:17-18). Ze horen bij het verkondigen van het evangelie, dit zie je ook in het leven van Jezus en in het boek Handelingen. Bijna iedere keer als de Bijbel de opdracht geeft om het evangelie te verkondigen, wordt dat vervolgt met de opdracht om zieken te genezen en demonen uit te drijven. De apostelen kregen van Jezus de opdracht om discipelen te maken en hen alles te leren wat Jezus hen ook geleerd had (Mat.28:18-20). Daar hoort het genezen van zieken bij. Het is daarom belangrijk dat mensen praktisch getraind worden hoe ze dat moeten doen. Wij trainen mensen daarin in dit soort seminars. 

Hoe zien de seminars eruit? 

Het format van de seminars is heel eenvoudig. Eerst geven we één of twee blokken met onderwijs. Eén blok gaat over: ‘wat zegt de Bijbel over genezing?’. Het tweede blok gaat over: ‘hoe genees je zieken?’ In dit tweede blok worden allerlei praktische instructies meegeven, allemaal gebaseerd op Gods Woord en ondersteund met getuigenissen en praktijkervaring. Hierna komt de praktijk. We laten één of meerdere mensen die pijn of ziekte hebben naar voren komen en doen voor hoe je hen de handen oplegt en wat je vervolgens zegt en doet. Eigenlijk gebeurt er altijd een wonder, de hele zaal ziet dus hoe het werkt. Vervolgens laten we meer mensen met aandoeningen naar voren komen, maar nu gaan de deelnemers uit de zaal uitstappen in geloof.

Dit doen we zo een aantal rondes achter elkaar zodat iedereen de gelegenheid krijgt om uit te stappen in geloof. Ondertussen houden we bij wat er allemaal gebeurd. Afgelopen weekend genazen mensen van rugklachten, schouderklachten, ongelijke benen, armen en heupen. Iemand getuigde dat de gevolgen van haar ziekte van lyme weg waren. Meer dan 70 mensen getuigde van hun wonder én het belangrijkste: 130 mensen zijn nu getraind voor de praktijk. Tijdens de conferentie kwamen er ook mensen getuigen die al eerder deze seminar gevolgd hadden, hoe ze uitgestapt zijn naar collega’s, cliënten, kennissen, buren of familieleden en hoe die vervolgens genezen zijn en het evangelie ervaren hebben. Daar doen we het voor!

We sluiten altijd af met een blok vraag & antwoord. Tijdens dit blok mogen deelnemers al hun vragen stellen over het thema genezing. We beantwoorden hun vragen zodat deze vragen hen niet langer hinderen om uit te stappen in genezing en ze nieuwe inzichten krijgen hoe ze in genezing kunnen groeien. 

Wanneer is er weer een seminar? 

De eerst volgende seminar is op zaterdag 9 oktober van 13:00 tot 17:00 bij Frontrunners in Werkendam. Gratis registeren? Klik hier: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-genezingseminar-tom-de-wal-171765183287

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen