Gerrit uit Veenendaal legt mensen de handen op en ziet regelmatig wonderen gebeuren: “Ik wil God de ruimte geven binnen mijn bedrijf”

Gerrit van Vulpen vulde jarenlang de kerkbank in de hervormde kerk in Veenendaal zonder dat hij een relatie met God had. Totdat hij in april 2019 tot bekering kwam en zijn leven toewijdde aan God. “Ik wilde mijn hele leven aan God geven en vanaf dat moment ben ik gaan groeien. Sinds vorig jaar ontdekte ik ook de gaven van de Geest en ik vond het zo bijzonder dat God ook mij hiervoor wil gebruiken.” In dit artikel vertelt hij over de bovennatuurlijke levensstijl die hij nu heeft, nadat hij hier aanvankelijk wat huiverig voor was.

Toen hij in april 2019 tot geloof kwam wijdde Gerrit zijn leven toe aan God. “Ik ervoer de tegenwoordigheid van God. Maar ik wist ook: ‘er is meer dan ik nu heb ontvangen’. Als traditioneel christen was ik echter een beetje huiverig voor het ‘charismatische’, want je wilde niet een verkeerde geest zoeken.”

“Ik ben een aantal keer naar de Wonderlijke Zondag met Martin Koornstra geweest en dat vond ik fantastisch. Ik voelde de kracht van God. Ik moest nog wennen aan de vorm, maar ik wist dat Hij er was.” Ook ging Gerrit in november 2020 naar Brazilië, waar het evangelie gebracht werd in de sloppenwijken, aan verslaafden en zwervers. En God deed grote tekenen en wonderen.  

“Ik moest nog wennen aan de vorm, maar ik wist dat Hij er was.”

Vanaf toen kwam de kracht van God heel dichtbij, omdat hij tintelende handelen kreeg als hij voor mensen bad. “Ik werd vervuld met de Heilige Geest en ik heb kracht ontvangen, zoals in Handelingen 1:8 staat. Ik ben ook in tongentaal gaan spreken en mijn leven is echt veranderd.”

Levensstijl
Toen Gerrit terugkwam uit Brazilië, begon het een levensstijl te worden. “Als ik op mijn kantoor zat en iemand kwam binnen, gingen mijn handen ineens tintelen. Op die momenten was er steeds iemand die genezing of bevrijding nodig had. Ik besefte: als ik de kracht heb om te genezen, omdat Jezus door mij heen mensen geneest, dan moet dat een manier van leven worden. Ik zocht ook meer de plekken op waar deze levensstijl normaal was.”

De gaven van de Geest zijn voor iedereen beschikbaar. “Ik ben me gaan uitstrekken naar de negen gaven, zoals genezing, profetie, werken van wonderen, wijsheid, kennis en in dankbaarheid kan ik zeggen dat je echt kunt groeien hierin. Ik profeteer over mensen, ik zie mensen genezen en bevrijd worden, strek me ernaar uit en God geeft het.”

“Het is een voorwaarde dat je op Hem gericht bent. Ik vind het bijzonder gaaf dat God dit door ons heen wil doen.”

“Ik zie mezelf echt als een beginneling, maar ik neem dagelijks mijn kruis op en wil intiem zijn met Jezus. Vanuit daar begint het allemaal. Het is een voorwaarde dat je op Hem gericht bent. Ik vind het bijzonder gaaf dat God dit door ons heen wil doen.”

Vloeken en ziektes
Gerrit vertelt wat hij zoal meemaakt. “Laatst volgde ik onderwijs van Derek Prince over vloeken; zeven voorbeelden dat je waarschijnlijk te maken hebt met een vloek. De Heer liet me een aantal dagen later zien dat er een vloek was bij een persoon, met een chronische / erfelijke ziekte. Ik bad met mijn vrouw voor die persoon en direct was de hoofdpijn en fybromyalgie weg. Jaren en jaren was dit er geweest en direct moest de ziekte wijken.  

De week erop was een kennis op bezoek, een gelovige man, die al jarenlang depressief was. Hij gebruikte veel medicijnen. Ik kreeg de indruk dat het om een geest van depressie ging. In geloof zei ik tegen hem: ‘je kunt het nu wegsturen’. Na gebed hiervoor vulde de Heilige Geest hem en hij werd helemaal warm. Hij zei: ‘ik voel allemaal tintelingen in mijn lichaam.’ Vanaf dat moment waren er geen medicijnen meer nodig. Blijdschap en kracht vulde zijn lichaam. Hij droeg steunkousen en was incontinent. Dit alles was direct weg. Volledig genezen. Zo mooi!”

“Enige tijd geleden bad ik ook voor een jongen met darmklachten. Ik legde mijn hand op zijn buik en sprak genezing uit. Hij is toen volledig genezen!”

“Enige tijd geleden bad ik ook voor een jongen met darmklachten. Ik legde mijn hand op zijn buik en sprak genezing uit. Hij is toen volledig genezen!” Gerrit vertelt dat hij soms bidt voor iemand via de telefoon en er dan ook dan genezing is.

Laatst bij het dopen van iemand, kreeg hij het woord ‘Doodsgeest’ in zijn gedachten. Toen hij het bij de persoon checkte, bleek dat de man zichzelf twee dagen daarvoor nog compleet vergiftigd had door alcohol.

Evangeliseren en mensen discipelen
Hij besluit: “Genezen en bevrijden is geweldig, want mensen zitten gevangen, maar wat belangrijker is, is dat mensen Jezus toelaten in hun leven. Daarom vertel ik mensen op straat en op kantoor over Jezus.”

Wekelijks discipelt Gerrit in samenwerking met anderen een groepje mensen. Mensen leren te doen wat Jezus deed. “Dat is echt heel gaaf. Elke donderdag is God zo krachtig aanwezig. Het is genieten, de Heilige Geest is erbij!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen