God is nooit jouw probleem

Afgelopen weekend hield Frontrunners hun jaarlijkse Greater Faith Conference. Op de zondagavond hield Tom de Wal deze inspirerende preek: God is nooit jouw probleem. Veel mensen denken dat God hen ervan weerhoudt een bepaalde doorbraak of zegen te ervaren zoals genezing, voorziening, bovennatuurlijke vrede of wat dan ook. Het feit is dat God al in alles voorzien heeft toen Jezus stierf aan het kruis. Toen Jezus riep: ‘het is volbracht’ was alles volbracht. 

  • Jezus heeft al de prijs heeft betaald voor onze zonden, ongehoorzaamheid en ongerechtigheden en heeft ons vergeven, gerechtvaardigd, geheiligd en smetteloos gemaakt (2Kor.5:21, Kol.1:22, 2:13-14)
  • Jezus heeft al de vloek verbroken en heeft de zegen van Abraham bij ons heeft gebracht, waardoor we in Zijn rijkdom en voorziening mogen leven (Gal.3:13-14, Fil.4:19, 2Kor.8:9).
  • Jezus heeft al onze ziekten gedragen aan het kruis en door Zijn striemen de is de prijs al betaald voor onze genezing (Jes.53:3-5, Mat.8:16-17, 1Petr.2:24). 
  • Jezus heeft de duivel en alle demonische machten al overwonnen, ontwapend en de autoriteit aan ons heeft gegeven (Mat.28:18-19, 1Petr.3:22, Ef.2:6, Luk.10:19, 1Joh.4:4). 

Het is al gebeurd! 

Efeze 1:3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

De hele erfenis is AL GEGEVEN. God gaat dit niet doen. God heeft dit al gedaan. Als jij gelooft dat alles al volbracht is en dat er niets meer hoeft te gebeuren veranderd dat alles aan jouw beeld van God. God hoeft dus niet meer in actie te komen. Aan de hand van Mozes die moest spreken tegen de rots in plaats van slaan tegen de rots, krijg je in deze preek mee hoe jij van God kan ontvangen waar God al in voorzien heeft.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen