Herman Boon: “Iedereen die bij mij aanbelt, vertel ik over Jezus”

Volgens Herman Boon is het belangrijk dat we als christenen gaan beseffen waar het christelijke leven om draait. Dat leven gaat niet om slechts preken luisteren en weer verder gaan. “Het christelijke leven is simpelweg doen wat Jezus ons zegt om te doen”, vertelt hij.

Maar wat wil God eigenlijk van ons? Een vraag die velen zich stellen. Volgens Boon is dat heel eenvoudig te ontdekken in de Bijbel. “Dat kun je vinden in Markus 16:15 tot 18. ‘En Hij zei tegen hen: ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken; en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden; zieken zullen zij de handen opleggen en ze zullen gezond worden.’”

Deze opsomming beschrijft het leven dat Jezus zelf ook leidde. We zijn geroepen om Hem daarin na te volgen, zegt Boon. “Een christen hoort een kleine Christus te zijn. Als we dat niet doen, zijn we als voetballers van een voetbalclub die niet op het veld komen. Je hoort weleens mensen zeggen: ‘We zijn niet gewend om het Evangelie te vertellen’. Maar als je zo denkt, dan zijn we de weg kwijt. Het Evangelie moet verteld worden.”

Pakketbezorger
Boon vertelt hoe hij dat toepast in zijn eigen leven. “Iedereen die aan mijn deurbel zit, of hij nou pakketbezorger is of iemand anders, moet het horen. Je hebt een geweldige kans. Wat zal het heerlijk zijn als er mensen in de hemel komen en jij was hun middel.

Wat nodig is, is een besluit te nemen: doen wat Jezus deed. Hij strekte Zich uit naar een gebroken wereld. Er zijn nog genoeg gebroken mensen.”

Eigenlijk heb je het Woord pas goed gelezen, als je het ook gedaan hebt.”

Volgens Herman Boon is het belangrijk dat we niet alleen tot geloof komen, maar ook tot bekering, wat hij omschrijft als ‘doen wat Jezus deed.’ “We hebben niet de opdracht om kerkganger te worden, maar discipel, leerling, leergierig om zoals Jezus te worden. Eigenlijk heb je het Woord pas goed gelezen, als je het ook gedaan hebt.”

“Dat begint met een besluit. Als je nooit iets besluit, kom je nergens. In Job 22:28 staat: ‘Als je een zaak besluit, dan komt die voor je tot stand; en op je wegen zal het licht schijnen.’

Neem je geen besluit, dan komt er niets van terecht. Te veel kerkgangers gaan hun eigen gang.”

Sterven aan jezelf
“Er zijn mensen die thuis een kruis hebben hangen aan de muur. Of sommigen maken er een wandmeubel van, met een leuk plantje erop. Maar het kruis verwijst naar de dood van Jezus. Ook wij zijn geroepen om te delen in Zijn lijden en te sterven aan onszelf.”

“Het woord van God is confronterend. Jezus is dat ook. We zeggen vaak ‘amen’, totdat Hij iets vraagt wat we niet zo leuk vinden. Maar we moeten Zijn woord serieus nemen.”

“Mattheus 7:24 zegt: ‘Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; (die daarop gefundeerd is)’ Christus horen en niet doen, is dom. Dat is christen-dom!”

“Wilt u een sterk geestelijk leven? Zeg dan: ‘Uw Woord wil ik gaan doen.’ Misschien zegt u wel: ‘Daar ben ik niet zo’n type voor om te getuigen. Daar word ik zenuwachtig van. Dan krijg ik een rood hoofd.’ Vraag dan: ‘Heer, leer het me!'”

Beweging
“Zelf heb ik een besluit genomen dat ieder die aan mijn deur zit, het Evangelie zal horen. Dan moeten ze maar niet aan mijn deur zitten. Wat zou het een zegen zijn als we het Evangelie massaal gaan delen. Dat gebeurt nog veel te weinig. Christenen raken zelfs van slag. ‘De straat op? Dat kan toch niet waar zijn?’ Maar dan zijn we niet gewend het woord te horen en te doen.”

“Zelf heb ik een besluit genomen dat ieder die aan mijn deur zit, het Evangelie zal horen. Dan moeten ze maar niet aan mijn deur zitten.”

“De discipelen kregen de opdracht om het Woord te gaan verkondigen aan de gehele wereld. Daarvoor worden we vaak niet voorbereid of getraind. Het zou goed zijn als kerken dat wel doen. Je hebt als voorganger pas gepreekt als er beweging komt.”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen