Goede Vrijdag: hoe de schijnbare nederlaag van Jezus Zijn overwinning werd

In het kader van Goede Vrijdag schrijft voorganger Sebastiaan van Wessem van Celebration Church in Hilversum een indrukwekkend verhaal over de kruisiging van Jezus en het hoopvolle, overwinnende einde van dit verhaal.

Hij Schrijft: “‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matteüs 27:46 HSV) Dat zijn de laatste woorden die Jezus uitriep vlak voordat hij aan dat kruis stierf. Ze komen rechtstreeks uit Psalm 22, waarin Jezus’ kruisiging meer dan 1000 jaar voor de gebeurtenis duidelijk wordt afgeschilderd.

Kwaaddoeners
Heb je die Psalm ooit goed bekeken? De verzen 13-19 luiden als volgt: ‘Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld. Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw.

Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood.

Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.’ (Psalm 22:13-19 HSV)

Basan
Naast een zeer grafische weergave van wat de dood door kruisiging met iemand doet, is het opvallend hoe Jezus werd omringd door “stieren van Basan”. Waren dit echte stieren? Wanneer je het Oude Testament bestudeert, weet je dat Basan het sinistere noordelijke gebied van Israël is waar veel afgoderij plaatsvond en waar goden zoals Baäl werden aanbeden. Mount Hermon bevindt zich ook in diezelfde regio, “ground zero” van geestelijke oorlogsvoering.

De ‘stieren van Basan’ waren boze geestelijke krachten die Jezus had uitgelokt toen hij door het noorden van Israël reisde. Dit wordt beschreven in Matteüs 16-18, voordat hij terugkeerde naar Jeruzalem om gekruisigd te worden. Ze wilden hem dood, niet beseffend dat de dood van Jezus tot zijn overwinning zou leiden.

Alle stukjes van de puzzel van hoe de Messias moest lijden en sterven waren te vinden in het Oude Testament, maar Jezus heeft ze met opzet niet aan elkaar gelegd om ervoor te zorgen dat de boze machten het plan niet zouden doorzien en hun eigen doodsvonnis zouden ondertekenen door hem aan het kruis te nagelen. De schijnbare nederlaag van Jezus zou zijn overwinning worden.

“De schijnbare nederlaag van Jezus zou zijn overwinning worden.”

Tegen het einde profeteert Psalm 22 hoe Jezus Koning zou worden, niet alleen over Israël, maar over alle volkeren die eerder door de Heer onterfd waren: Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de HEERE bekeren: alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor Uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de HEERE, Hij heerst over de heidenvolken. (Psalm 22:28-29 HSV)

“Heb jij hem gekroond tot de Koning van jouw leven en jouw huis?”

Celebration Church is ook te vinden via Facebook en Instagram.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen