Hoe kan ik in de geest zien?

Door: Jerame Nelson

Wist je dat je ogen in de geest hebt? God wil de ogen van je geest openen om te zien wat er in het bovennatuurlijke gebeurt. Wat is zien in de geest? Hoe begin ik de hemel te zien? Hoe zie ik de engelen? Hoe ervaar ik kan ik ontmoetingen in de troonzaal ervaren? Dit zijn een aantal van de meest voorkomende vragen die Miranda en mij worden gesteld tijdens onze reizen naar meer dan 60 landen over de hele wereld. Hier is mijn antwoord, opgedeeld in 4 belangrijke sleutels:

Sleutel #1: Wees je ervan bewust dat je ogen hebt in de geestelijke wereld.

Eerst het belangrijkste. Ben je je ervan bewust dat je ogen in de geest hebt? Paulus bad dat de Geest van wijsheid en openbaring de ogen van je hart zou openen:

‘Ik blijf vragen dat de God van onze Heer Jezus Christus, de glorieuze Vader, u de Geest van wijsheid en openbaring mag geven, zodat u hem beter leert kennen. Ik bid dat de ogen van je hart verlicht mogen worden, zodat je de hoop mag kennen waartoe hij je heeft geroepen, de rijkdom van zijn glorieuze erfenis in zijn heilig volk.’ (Efeziërs 1:17-19 NBV)

Dit zijn de geestelijke ogen die God wil openen, zodat je begint te zien wat er in het bovennatuurlijke gebeurt.

Sleutel #2: Vraag God om in de geest te zien.

“…Je hebt het niet omdat je het God niet vraagt.” Jakobus 4:2 NBV

Als je eenmaal weet dat je geestelijke ogen hebt, moet je leren om tot de Vader te komen en Hem bewust te vragen om te zien. Ik doe dit bijna elke keer als ik op het punt sta te dienen of wanneer ik voor mensen bid.

Zoals Habakuk de profeet schrijft: “… Ik zal kijken om te zien wat Hij tegen mij zal zeggen.” (Habakuk 2:1 NBV)

Ik stop, sluit mijn ogen en vraag: “Heer, is er iets dat U me wilt laten zien als ik deze persoon dien? Is er iets dat je me wilt laten zien voor de Fire and Glory Ouptouring vanavond?” Terwijl ik luister, raakt Hij vaak de ogen van mijn verbeelding aan als Hij me dingen begint te laten zien, me een Bijbelgedeelte geeft of als Hij tot me begint te spreken.

Ik realiseer me dat hoe meer ik vraag wat er op Zijn hart is, hoe meer het mijn geest vernieuwt om daadwerkelijk openbaring van God te ontvangen. Het komt vanuit een plaats van intimiteit dat ik consequent begin te zien. Wanneer Gods aanwezigheid verschijnt, begint Hij je zintuigen te verscherpen en je zintuigen beginnen Jezus aan je te openbaren.

Sleutel #3: Als je wilt zien, zet je ogen dan apart voor God

De duivel draait overuren om afbeeldingen, beelden en geluiden in onze geest te krijgen die er niet zouden moeten zijn. We worden langzaam ongevoelig voor het kwaad in films, billboards, tijdschriften en tv-programma’s. Miranda en ik zijn vaak bij films weggelopen om onze ogen te beschermen. Als je wilt zien, moet je je ogen, je oren en je hart heiligen.

Heb geen tolerantie voor iets wat je blik van Jezus zal weg zal stelen.

De vijand weet dat je gelijk wordt aan waar je je op richt. Zijn grootste angst is dat je God zult zien zoals Hij is en weet wie je bent. Ik wil een generatie in een grotere dimensie van het bovennatuurlijke zien stappen. Er zullen mensen met brandende harten voor nodig zijn. Mensen die bereid zijn hun ogen en oren te beschermen, zodat ze voor de Heer apart gezet kunnen worden.

Sleutel #4: God wil je ogen openen om Hem te zien.

“In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer, hoog en verheven, gezeten op een troon; en de sleep van zijn mantel vulde de tempel.” Jesaja 6:1 NBV

Het eerste wat de profeet Jesaja zag, was de Heer. Ik ben ervan overtuigd dat als het doel van ons hart is om onze ogen te richten op Degene Die op de troon zit, we meer van de hemel de aarde zouden zien binnenkomen. We zouden meer tekenen en wonderen zien die ons op de Vader wijzen om onze ogen opnieuw op Hem te richten.

“Eén ding vraag ik van de Heer, dit alleen zoek ik: dat ik al de dagen van mijn leven in het huis van de Heer mag wonen, om de schoonheid van de Heer te aanschouwen en hem te zoeken in zijn tempel.” Psalm 27:4 NBV

Houd het simpel…

Vraag God om in de geest te zien, bescherm je ogen tegen het kwaad en richt je ogen op het Lam op de troon. Ik hoop dat dit artikel je tot zegen is en je bemoedigt; de ogen van je hart zijn gemaakt om het bovennatuurlijke te zien.

Lees hier het originele artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen