Hoe kun je je atmosfeer reinigen?

“Demonen zijn indringers. Ze dringen je huis binnen, ze dringen je geest binnen als je ze toelaat, ze willen je lichaam binnendringen en de atmosfeer besmetten en vervuilen. Toen de apostel Paulus optrok in zijn bediening, had hij een confrontatie met de geest van python door een bezeten meisje en moest hij de atmosfeer reinigen. Ik geloof dat God je in deze korte les strategische informatie wil geven om de atmosfeer van je huis te reinigen.” Dat zegt de Amerikaanse apostel Ryan LeStrange in zijn nieuwste wekelijkse onderwijsvideo.

“Wist je dat je de duivel uit je huis kunt schoppen en ook uit je gedachten en uit je lichaam?  Vandaag geven we je een belangrijke sleutel hiervoor. Jonathan McGee vertelt daar meer over.”

Geestelijke strijd winnen
Jonathan: “Ik denk dat het in deze tijd erg belangrijk is dat we wijsheid hebben voor hoe we te midden van een geestelijke strijd kunnen winnen. Een van de dingen die we moeten begrijpen m.b.t. de duivel, is dat hij niet zal vertrekken tenzij hij eruit wordt geschopt.

De Bijbel zegt dat er een oorlog in de hemel was en Michaëls engelen oorlog voerden tegen de draak en zijn engelen. Toen wierp hij de duivel uit. Ik geloof dat het tijd is dat we dat gewoon moeten doen; de duivel uitwerpen.

Ik heb geleerd dat een van de manieren om dat te doen, is om autoriteit te nemen over onze atmosfeer. De Bijbel zegt dat satan de prins is van de macht van de lucht. Dat betekent dat hij ons op atmosferisch niveau beïnvloedt om ons op mentaal niveau dwars te zitten.

Een van de manieren waarop we onze atmosfeer reinigen, is door God te prijzen. Gods lofzangen in de atmosfeer vrijzetten, herinnert onze atmosfeer eraan dat die plek Jezus Christus toebehoort. Wanneer we beginnen te aanbidden en te lofprijzen, zetten we het domein van Christus vrij te midden van onze atmosfeer.”

Lofzangen
“De Bijbel zegt: ‘Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand… om hun koningen te binden met ketenen…’ (Psalm 149:6-8). We moeten dus weten dat als we God prijzen en aanbidding vrijzetten, we het oordeel uitvoeren over het wapen van de vijand.

In de Bijbel staat dat geen wapen dat tegen ons gesmeed wordt, iets zal kunnen uitrichten en dat God elke tong die ons veroordeelt, in het ongelijk zal stellen. Wanneer we leren God te prijzen, gebeurt er zoals het in Gods Woord staat: ‘Laat God opstaan en Zijn vijanden verstrooid worden’.

Lofprijs is dus een sleutel tot het reinigen van de atmosfeer. Lofprijs stemt niet alleen overeen met God, maar stemt ook overeen met Zijn kracht. De Bijbel zegt dat wanneer we Hem prijzen, we dat in geest en waarheid doen. Die lofprijs is er een aankondiging van dat ik al deel heb aan de overwinning, wat mijn atmosfeer met ook probeert op te leggen.”

Uit de mond van kinderen

Ryan vervolgt: “In Psalm 8:3 staat: ‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden’. Dus lofprijs is het vermogen om de naam van Jezus te verhogen, te kracht van God te verhogen en  je dankbaarheid te uiten. Het reinigt letterlijk de atmosfeer.

Dus als je bijvoorbeeld je huis binnenloopt en je voelt een demonische atmosfeer hangen, dan is handvat nummer één: lofprijs. Begin God te prijzen, begin de Naam van Jezus te verhogen. Proclameer het bloed van Jezus. Begin het Woord van God uit te spreken. Wanneer je dat doet, stopt dat de invloed van de vijand.

Ik denk dat wat er nog te vaak gebeurt, is dat de atmosfeer vervuild raakt en we ervoor buigen. Ik herinner me dat toen dr. Norvel Hayes me onderwees over bevrijding, hij het vaak had over aanbidding en lofprijs. Hij zei: ‘Je kunt niet God aanbidden en de aanwezigheid van God op een plek brengen zonder de aanwezigheid van de vijand te beïnvloeden.’

Met andere woorden, als er demonen verborgen zijn, zullen ze zich beginnen te manifesteren. Als de atmosfeer niet zuiver is, zal die zuiver worden. Dus ik denk dat we te vaak over het hoofd zien dat een handvat om de atmosfeer van onze gedachten, ons leven, ons huis en onze kerken te reinigen, lofprijs is. Er zijn andere handvatten, maar dit is een cruciaal handvat dat we echt moeten gebruiken.”

Bekijk hier de onderwijsvideo van Ryan LeStrange:

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen