Hoe overwin je een kritische geest?

Oordeel jij over anderen? Vind je het gemakkelijk om fouten te vinden bij de mensen om je heen? Pas dan op: je geestelijk leven is in gevaar. Een kritische houding kan je wandel met God belemmeren en je afleiden van Gods bedoelingen met je leven.

Waarom we oordelen
We oordelen vaak vanwege onze eigen egoïstische belangen. Dan worden we bijvoorbeeld kritisch als we onszelf vergelijken met de mensen om ons heen. We proberen fouten in anderen te vinden om te bewijzen dat we slimmer, knapper, gelukkiger of rijker zijn. Maar dit zijn egoïstische redenen.

We willen ons gewoon beter voelen over onszelf. We worden ook kritisch als anderen niet doen wat we vragen, of niet doen wat we denken dat goed is. Vaak is het een familielid, vriend of collega die niet aan onze verwachtingen voldoet. Onze verwachtingen leiden tot een veroordelende houding.

Zelfs onze eigen frustraties kunnen leiden tot een kritische houding. Als het leven niet loopt zoals we willen, verbergen we onze eigen frustraties door fouten bij anderen te zoeken.

Oordeel niet…
Fouten zoeken en kritisch zijn, zijn makkelijke dingen om te doen. Ze lijken voor ons vanzelfsprekend. Maar Jezus zei ons niet te oordelen “opdat u niet geoordeeld wordt” (Matt. 7:1). We zouden Zijn opdracht moeten gehoorzamen.

Jezus legde vervolgens uit waarom een ​​veroordelende houding zo gevaarlijk is: “God zal net zo hard voor u zijn als u voor anderen! Hij zal u precies behandelen zoals u hen behandelt” (v.2). Als we oordelen, leidt dat ertoe dat we zelf geoordeeld worden. De Bijbel zegt dat “het oordeel genadeloos zal zijn voor iemand die geen genade heeft getoond” (Jakobus 2:13).

Door anderen te veroordelen, verbergen we onze eigen hypocrisie. Toen de religieuze leiders bijvoorbeeld een vrouw naar Jezus brachten die betrapt was op seksuele zonde, wilden ze haar doden. Maar Jezus antwoordde: “Als iemand van jullie nog nooit gezondigd heeft, ga je gang en gooi de eerste steen naar haar” (Johannes 8:7). Niemand gooide er een.

Alleen God behoudt Zich het recht voor om elke persoon te oordelen (Romeinen 14:4). Zoals de apostel Paulus zei: “Beste vrienden, probeer geen wraak te nemen. Laat God wraak nemen. In de Schrift zegt de Heer: ‘Ik ben Degene Die wraak neemt en hen terugbetaalt'” (Romeinen 12:19) .

De remedie voor kritiek
Oordeel is erg belangrijk. De Bijbel zegt dat “God een rechtvaardige Rechter is” (Psalm 7:11). De remedie voor kritiek wordt gevonden in het begrijpen van de aard van Gods oordeel. De Bijbel zegt dat ieder mens een zondaar is. Deze zonde drijft een wig tussen God en de mens en verdient het oordeel (Romeinen 3:23; 6:23).

Ongeacht hoe “goed” we denken dat we zijn, “al onze rechtvaardige daden zijn als een vuil kleed” (Jesaja 64:6). We kunnen alle slechte dingen die we hebben gedaan niet goedmaken. Uit onszelf verdienen we nog steeds Gods oordeel: dood en eeuwige pijniging op een plaats die de Bijbel beschrijft als een “poel van brandende zwavel” (Openb. 19:20).

Alleen God kon de prijs betalen voor onze zonden. Dus stuurde Hij Zijn Zoon de wereld in om dat te doen. Jezus Christus nam ons oordeel op Zich en stierf in onze plaats. In ruil daarvoor biedt God aan elke persoon al Zijn zegeningen – inclusief eeuwig leven, vergeving, vrede, vreugde en hoop – op voorwaarde dat we Jezus erkennen als onze Heer en Verlosser.

 Als we echt zouden begrijpen wat voor oordeel van God we allemaal verdienen, zouden we minder geneigd zijn om anderen te veroordelen.

Genade geven
Heb je geleerd om Gods genade en barmhartigheid te ontvangen? Dit is de eerste stap om een ​​kritische geest te overwinnen. Als je Jezus nog nooit hebt bedankt voor het betalen van de straf die je verdient, doe dat dan nu. Bekeer je eenvoudig van uw zonden en geef je leven aan Hem (Handelingen 3:19; Romeinen 10:9,10).

Als je Jezus kent als je Verlosser, dank Hem dan voor Zijn genade en barmhartigheid. Dank Hem dat Hij jouw zonden heeft vergeven. Dank Hem dat Hij je een tweede kans in het leven heeft gegeven.

Bied nu genade en barmhartigheid aan anderen, Jezus zei: “Gij hebt om niet ontvangen, geef om niet” (Matt. 10:8).

Verspreid Gods liefde naar de mensen om je heen in plaats van de oordelen. Begin met je familie, je vrienden en je collega’s. Vaak voelen degenen die het dichtst bij ons staan ​​de zwaarste effecten van onze veroordelende houding.

Als je vanaf nu de verleiding voelt om kritisch te worden, volg dan de duidelijke instructie van Jezus op om eerst je eigen leven onder de loep te nemen (Matt. 7). Vraag God om je te vergeven voor je zonden. Misschien ontdek je zelfs waarom je zo kritisch bent op anderen.

Onthoud dat het gemakkelijk is om kritisch te zijn. De fouten van anderen zijn voor ons vaak heel duidelijk. In die situaties moeten we ervoor zorgen dat we in plaats daarvan genade geven. Dank God voor die mensen en vraag de Heer om hen te zegenen en Zijn wil aan hen te openbaren.

Het is eigenlijk heel simpel: God heeft je barmhartigheid geschonken. Hij heeft de schuld voor jouw zonden betaald. Nu, de enige schuld die jij verschuldigd bent, is om Zijn liefde en barmhartigheid aan anderen aan te bieden, want “barmhartigheid triomfeert over oordeel” (Jakobus 2:13).

Zorg er tenslotte voor dat je tijd met God doorbrengt in gebed en de Bijbel bestudeert. Vraag God bij het lezen van de Bijbel om je te helpen geduldig te zijn met de mensen om je heen. Na verloop van tijd zul je veranderen van een foutzoeker in een genadegever als je leert te leven zoals Jezus leefde.

Wanneer je bidt
Als je een foutzoeker bent, wend je dan nu tot de Heer en vraag Hem om je vrij te maken. “Lieve Heer Jezus, het spijt me zo voor de keren dat ik me door een veroordelende houding heb laten leiden. Vergeef me alstublieft. Help me om Uw barmhartigheid voor mij te herinneren, zodat ik Uw barmhartigheid met anderen kan delen. Dank U wel dat U van mij houdt. Amen.”

Lees hier het Engelse artikel.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen