Jeroen Dorstijn: “Je leert je roeping pas kennen als je bereid bent om door stormen te gaan”

Het Koninkrijk van God en de kerk zijn twee zaken die sterk met elkaar verbonden zijn. Als alle aandacht uitgaat naar het bouwen van de kerk, zonder bezig te zijn met het Koninkrijk, dan raak je naar binnen gericht. Dat is de boodschap van Jeroen Dorstijn, voorganger van GODcentre in Gouda. Hij vertelt waarom we het Koninkrijk van God moeten prediken en hoe je uitvindt welke plek God je geeft binnen dit Koninkrijk.

Volgens Jeroen had Jezus het veel vaker over het Koninkrijk van God, dan over de kerk. “God gaf de kerk als middel om het Koninkrijk van God te bouwen, niet als een doel op zich. Als dat besef bij ons groeit, worden we als kerk sterker naar buiten gericht.”

“Natuurlijk moet de kerk een veilige plek zijn waar je zorg en herstel kunt krijgen, maar ook de plek waar je getraind en opgebouwd wordt om naar buiten te gaan. Daar ligt het zendingsveld van de meeste mensen. Ongeveer 97 procent van de kerkgangers is vooral geroepen voor buiten de kerk. Bijvoorbeeld op hun school, werk of op de sportvereniging. Het is belangrijk dat we op die plekken van invloed zijn. Daarom moeten we als kerk de gaven en talenten van mensen herkennen en hen helpen deze in te zetten op de plekken waar ze geroepen zijn.”

“Ongeveer 97 procent van de kerkgangers is vooral geroepen voor buiten de kerk. Bijvoorbeeld op hun school, werk of op de sportvereniging.”

Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament legde Jezus enorm veel nadruk op het Koninkrijk van God, dat samengaat met de kerk, zegt Jeroen. “Overal zie je dat ze hand in hand gaan. Als je Handelingen 1 leest, dan zie je de laatste dagen beschreven van Jezus’ leven. Dit waren die laatste dagen die Hij nog op aarde had, dus alles wat Hij zei was súper belangrijk. In deze tijd stoomde Hij zijn discipelen klaar voor het grote werk. Weet je waar Hij het steeds over had? Over het Koninkrijk van God! Hij begint met deze boodschap in Mattheüs 4 vanaf vers 17 – de boodschap om tot inkeer te komen, want het Koninkrijk is nabij – en Hij eindigt er hier in Handelingen 1 ook mee.” 

“Tussendoor heeft Hij het ook over de kerk, waarbij hij zegt dat Petrus de rots is op wie Hij zijn kerk zou beginnen. Zijn kerk begon ook in de tijd van Handelingen 2.”

“Je kunt het koninkrijk van God en de kerk nooit van elkaar scheiden.”

“Je kunt het Koninkrijk van God en de kerk nooit van elkaar scheiden. Als mensen de kerk te weinig eer geven – en zich losmaken van elk gezag – dan is het uit balans, maar als mensen het Koninkrijk te weinig eer geven – en zich opsluiten in de kerk – dan is het ook eenzijdig. Haal het nooit uit elkaar!”

Hersteld Koninkrijk
Wat kun je als individuele christen precies met deze boodschap doen? Dorstijn legt uit. “Als ik iets predik waar mensen op maandag niets mee kunnen, dan is mijn preek mislukt. Dus ik geloof dat het belangrijk is dat we ook hier iets mee kunnen.”

Hij vervolgt. “Jezus zei dat Hem is gegeven alle macht, in hemel en op aarde. Dat is hersteld met de komst van het Koninkrijk. Niet in de volheid, want we leven nog in een gebroken wereld. Maar bij mensenlevens die van de duisternis naar het licht zijn gegaan, heeft dit herstel al plaatsgevonden.”

Drie pijlers
Er zijn volgens Jeroen Dorstijn drie manieren waarop wij praktisch kunnen wandelen in het Koninkrijk van God.

  1. Door Gods Woord te spreken
  2. Door liefde te betonen in mijn werken
  3. Door de kracht van wonderen

Hij legt het uit. “De heerschappij van God begint door Zijn woord. Door het spreken van zijn Woord, ontstaan leven en rechtvaardigheid.”

“Liefde is pas liefde, als er ook daden aan verbonden zijn.”

“Daarna volgen de werken van liefde, want het koninkrijk van God bestaat uit liefde. In Kolossenzen 1 vers 13 staat ‘Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon.’ Dus niet overgebracht van duisternis naar licht, maar van duisternis naar liefde. Liefde is pas liefde, als er ook daden aan verbonden zijn.”

“Waar het Woord en de liefde samenkomen, daar zie je ook wonderen gebeuren. Dat zie je bij Jezus ook. Hij trok rond, verkondigde het koninkrijk, had de mensen lief en had medelijden met hen, en Hij genas elke kwaal.”

Cola en mentos
Hij trekt een vergelijking met cola en mentos. “In cola zit de potentie om flink te bruisen, maar zonder de mentos gebeurt dat niet. Dat is ook het geval met het Woord van God. Dat bruist niet zonder de liefde. Ze hebben elkaar nodig. Als het bruist, komen de wonderen en tekenen.”

“De wonderen en tekenen zijn er vervolgens ook weer om het koninkrijk van God op te bouwen, niet alleen om van te consumeren en te profiteren. Ze zijn er om de verkondiging van het koninkrijk kracht bij te zetten.”

Onze roeping
Jeroen vertelt hoe je als gelovige praktisch in dit koninkrijk kunt leven. “Vaak zijn we bezig met de vraag: wat is onze roeping? Ook in jeugddiensten zeggen jongeren vaak: ik moet mijn roeping vinden. Maar het begint met een belangrijk principe: ‘Je moet bereid zijn om als een gezondene te leven’. Dat betekent dat je bereid bent om te gaan naar waar Hij je wil zenden. Ook als dat een plek is die een beetje eng of spannend is.”

“Pas als je daar ‘ja’ op durft te zetten, ben je in staat om in je roeping te leven.”

“Pas als je daar ‘ja’ op durft te zetten, ben je in staat om in je roeping te leven. De discipelen hadden die bereidheid. Ook toen het stormde en spannend was en de veiligheid er niet was. Ik geloof dat we dat weer moeten leren!”

“Veel mensen voelen zich niet bekwaam om dit te doen. Dat houdt hen tegen om actief te zijn in het Koninkrijk van God. Maar onthoud dit: het gaat niet om je bekwaamheid, maar om je bereidheid. David was nog niet in staat om koning te zijn, toen hij gezalfd werd. Maar God zag zijn hart en zijn bereidheid. De bekwaamheid kwam toen vanzelf. Ben je klaar om een instrument te zijn?”

“De enige stap om als gezondene van Hem te kunnen leven, is niet een stap voorwaarts of opwaarts, maar de stap van je voeten naar je knieën en je leven neerleggen voor Hem.”

“De enige stap om als gezondene van Hem te kunnen leven, is niet een stap voorwaarts of opwaarts, maar de stap van je voeten naar je knieën en je leven neerleggen voor Hem. ‘Waar U mij ook heenzendt, ik ben bereid om de storm in te gaan.’ Dan komt de bekwaamheid vanzelf.” 

“Mozes en Petrus waren zeer onbekwaam, maar ze waren bereid. Toen maakte God hen bekwaam.” 

Check deze serie predikingen nu:


Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen