Jezus, het perfecte Lam van God

[1 Petrus 1:19] Maar met het kostbaar bloed van Jezus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.

In Exodus 12:1-12 lezen we over hoe het Joodse volk in Egypte verbleef en hoe God de opdracht geeft voor de grote uittocht. Iedere vader moest in zijn huishouden een lam nemen dat zonder enig gebrek en vlekkeloos was. Het lam zou dan voor vier dagen in het huis verblijven. Zo kon het gezin goed onderzoeken of het lam zonder enig gebrek was.

Geliefd
Je kunt je voorstellen dat zo’n klein en schattig lammetje geliefd werd bij de kinderen en het gehele gezin. Maar na de vier dagen zou het lam worden geslacht en werd het bloed van het lam op de deurposten gesmeerd. Hierdoor werden de Joden gered van het oordeel dat God over de Egyptenaren stuurde, na de Egyptenaren vele malen gewaarschuwd te hebben. 

Ook in Leviticus 4:32-35 lezen we hoe een lam bij een priester werd gebracht voor een zondoffer. De priester onderzocht dan of dit lam ook zonder enig gebrek en vlekkeloos was, alleen dan was het geschikt voor een zondoffer. 

Smetteloos en onbevlekt
Jezus wordt in 1 Petrus 1:19 vergeleken met een smetteloos en onbevlekt Lam. Jezus werd gestuurd door Zijn Vader naar Zijn volk. Hij werd vlees en was geheel zonder zonde. Jezus kwam in het huis van Israël, net zoals het lam in Exodus, waar de mensen zijn leven konden zien en onderzoeken. Hij is gestuurd om ons te redden van zonden, zie Mattheus 1:21.

Voordat Jezus voor onze zonden stierf aan het kruis, werd hij ook onderzocht door Pilatus en Herodes. Ook werd hij onderzocht door de hogepriester Kajafas en de Sanhedrin (Joodse gerechtshof), maar ze konden geen schuld en geen gebrek bij Hem ontdekken. Dit lees je in Lukas 23:4,14-15 en Markus 14:55. Net zoals de priester in Leviticus het lam onderzocht voor een zondoffer, werd Jezus uitgebreid onderzocht. Hij was vlekkeloos en geheel onschuldig. Zo was Hij klaar voor de slachtbank, klaar om de zonde van een ieder op Zich te nemen, zodat Zijn bloed ons kan vergeven. 

We lezen hier Gods plan om te voorzien van een perfect offer. Jezus nam onze plaats in. Jezus, het Lam van God was vlekkeloos, zodat wij ook vlekkeloos voor God kunnen komen. Hij is ons Lam en daardoor kan niets, maar dan ook niets, ons scheiden van onze Vader!

Dit artikel is geschreven door pastor Robert van Loenen, van The Journey Utrecht.

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen