Kun je als christen beïnvloed worden door demonische machten?

Kun je als christen beïnvloed en onderdrukt worden door demonische machten? Voorganger Shamil Gesser is in de afgelopen jaren veel bezig geweest met deze vraag en hij gelooft dat het antwoord ‘ja’ is. “Je kunt als christen niet bezeten zijn, maar wel onderdrukt en beïnvloed worden door demonische machten.” Hij legt uit hoe je deze invloeden als christen de baas kunt zijn.

Shamil vertelt. “Ik heb heel veel bevrijding gezien in mijn leven onder christenen – mensen die gebonden waren door boze machten. In de Bijbel zag je ook dat het voorkwam onder ‘gelovigen’. Petrus werd streng aangesproken door Jezus, toen hij zei dat hij niet wilde dat Jezus aan het kruis ging. ‘Satan, ga weg achter Mij.’ Diezelfde Petrus was een belangrijke, gezalfde discipel van Jezus. Oftewel, hij volgde Jezus maar hij werd wel beïnvloed door de duivel.”

“hij volgde Jezus maar hij werd wel beïnvloed door de duivel.”

“Dat is precies wat demonen doen: ze beïnvloeden de emoties, het gedrag en de acties van mensen, om te doen wat niet juist is. Het is heel belangrijk om achter de schermen te kijken en te checken wat er geestelijk gebeurt.”

Politiek
“Hetzelfde geldt ten aanzien van de overheid. Je kunt verontwaardigd raken door bepaalde acties van politici, maar wat zit erachter? Veel beslissingen van de overheid worden sterk beïnvloed door kwade machten, vooral als de kerk niet gaat bidden.”

“Demonen beïnvloeden gedrag en emoties. Ze zijn altijd op zoek naar een lichaam. Als ze niet in een lichaam zitten, zijn ze illegaal. Ze hebben een lichaam nodig om hun werk te kunnen doen. Daarom smeekten demonen in Lukas 8:26-39 of Jezus hen vanuit een bezeten man wilde doorsturen naar de varkens.”

“Ze zijn altijd op zoek naar een lichaam. Als ze niet in een lichaam zitten, zijn ze illegaal.”

Openen
Shamil benadrukt dat je alleen demonisch bezet kunt worden, als je je lichaam opent voor demonen. “Je opent je lichaam voor demonen door in zonde te leven. De meest effectieve tactiek van de satan is seksuele zonde. Dat is de voornaamste zonde waarmee hij je lichaam gebruikt.”

“Als je bezeten bent door een demon, word je steeds gedwongen om dingen te doen die je eigenlijk niet wilt doen. Demonen dwingen mensen ertoe om ontuchtig en overspelig te zijn, of ze zorgen ervoor dat je geen ‘nee’ kunt zeggen tegen porno en masturbatie. Ze nemen controle over je hele lichaam. Steeds komt dat stemmetje: ‘Doe het nog een keer, en dan niet meer’, dat je probeert te misleiden.”

“Wanneer er een inbreker komt, mag je die het huis uitsturen. Maar wanneer je iemand een legaal contract hebt laten tekenen, mag je die persoon er niet uitsturen.”

Shamil geeft aan dat je met een zondige levensstijl de duivel toestemming geeft om binnen te komen. Hij legt dat uit. “Wanneer er een inbreker komt, mag je die het huis uitsturen. Maar wanneer je iemand een legaal contract hebt laten tekenen, mag je die persoon er niet uitsturen. De duivel wil ons met zijn illegale acties laten zondigen, zodat we hem legaal binnenlaten.”

Overheid
Bezetenheid en gebondenheid zijn ook sterk in de politiek aanwezig, benadrukt Shamil nogmaals. “In Efeze 6 vers 12 staat dat we niet worstelen tegen vlees en bloed, maar tegen de machten en overheden in de geestelijke wereld. Ditzelfde zag je in het Oude Testament, waar Izebel invloed uitoefende op Achab. Ze wist ook: ‘Als je de koning kunt besturen, bestuur je het land.’”

“Izebel en haar machten willen ook Rutte en de andere politieke leiders beïnvloeden.”

“Izebel en haar machten willen ook Rutte en de andere politieke leiders beïnvloeden. Deze machten willen de wereld verontreinigen en in hun macht brengen. Dat zie je bij het homohuwelijk, de gay parade, abortus. Die komen voort uit de controle van boze machten.”

Oorzaak
Volgens Shamil is het belangrijk om ook hier de oorzaak in eerste instantie te zoeken bij onszelf. “Het probleem is dat we de boodschap van het Koninkrijk van God vaak niet prediken. We kunnen heel succesvol zijn in de kerk, maar ondertussen toestaan dat de overheid LHBT-propaganda uitvoert. Als je denkt vanuit het perspectief van het Koninkrijk van God, zie je het zo: wie de overheid bezit, die bezit de natie. We moeten bij alle maatschappelijke invloedsferen betrokken zijn.”

“Nu in de corona-crisis zie je dat de overheid vertelt wat de kerk moet doen. Waarom? Omdat christenen niet in de politiek zitten.”

Drie levels van gebondenheid
Shamil vertelt dat er drie niveaus zijn van gebondenheid:

  1. Demonische beïnvloeding
  2. Demonische onderdrukking
  3. Demonische bezetenheid

“Als je de Heilige Geest hebt, kun je nooit demonisch bezeten zijn. Maar de eerste twee niveaus kunnen wel aanwezig zijn. Ook Paulus had daar last van, hij zei dat hij de dingen doet die hij niet wil. ‘Wie gaat mij verlossen?’, vroeg hij.”

“Daarom is het van cruciaal belang om voor de leiders van het land te bidden. Dat zegt de Bijbel ook. Als je dat niet doet, komen er vanzelf wetten waarin staat dat je niet meer mag prediken dat homoseksualiteit een zonde is. We moeten bidden.”

“Je doet wat je eigenlijk niet wilt en ‘nee’ zeggen is moeilijk.”

“Het verschil tussen het eerste en het tweede niveau, is dat je bij niveau één demonisch beïnvloed kunt zijn. Je laat iets toe en het heeft invloed op je gedachten en emoties. Categorie twee is een ander verhaal; daar word je onderdrukt en heb je moeite om nog het juiste te doen. Je doet wat je eigenlijk niet wilt en ‘nee’ zeggen is moeilijk. In dit geval nemen je hormonen je over, bijvoorbeeld.”

Blijf in Christus
Shamil vertelt dat het voor een christen het allerbelangrijkste is om in Christus te blijven en geen deuren open te zetten. Als je bevrijd bent, laat de Heilige Geest je leven besturen en vul je gedachten met het Woord van God, zegt hij. “Je hoeft je dan echt geen zorgen te maken over demonen. Blijf je in Christus verschuilen, geen wapen zal dan tegen ons standhouden. Je mag staan op het volbrachte werk aan het kruis. Alleen wanneer je er actief voor kiest om deuren van zonde te openen, kun je machten van het rijk van de duisternis binnenlaten”, zegt Shamil.

“Je hoeft je dan echt geen zorgen te maken over demonen.”

Verder geeft hij nog een laatste tip. “Als je in een kerk zit waar ze niet geloven dat je gebonden kunt zijn – en waar Gods kracht niet aanwezig is om daartegen te vechten – bezoek dan ook gelegenheden waar Gods kracht wél is. Je moet naar plekken waar ze weten hoe je met deze gebondenheid afrekent. Zo zorg je dat gebondenheid niet via jou doorgaat naar volgende generaties.”

Steun de missie van Revive!
Help onze impact te vergroten!

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen