Leander Janse wilde God behagen met een net christelijk leven: “Ik was een vrome goddeloze”

Leander Janse groeide op in een reformatorisch christelijk gezin. Nadat hij in zijn jeugdjaren in de greep van de wereld leefde, probeerde hij een net christelijk leven op te bouwen. “Maar ik had in die tijd geen idee wie de Heere Jezus voor mij was, ik probeerde door mijn goede boeken en kerkgang God te behagen.” In dit verhaal vertelt Leander hoe God zijn leven veranderde.

Leander vertelt hoe hij opgroeide in een reformatorische familie. “Ik ben grootgebracht met de gedachte dat het noodzakelijk is om God te leren kennen en vergeving van zonden te ontvangen. Alles draait erom dat je een nieuw hart hebt.”

“Op mijn slaapkamer bad ik of God me het nieuwe hart wilde geven, maar er gebeurde niets.”

“Ik kan me herinneren dat het me als kind al bezighield. Toen ik zeven jaar was, regende het buiten hard en de plassen stonden in de achtertuin. Toen vroeg ik aan mijn moeder: ‘Zou dit een oordeel zijn van God, zoals het bij Noach gebeurde?’ Ik was voor dat idee wel bang, omdat ik dan vreesde dat ik niet naar de hemel ging, omdat ik geen nieuw hart had. Op mijn slaapkamer bad ik of God me het nieuwe hart wilde geven, maar er gebeurde niets.”

In zijn tienertijd veranderde er veel in het leven van Leander, vertelt hij. “Ik ging veel met vrienden om die vooral interesse hadden in dingen buiten het koninkrijk van God. Ik trok naar hen toe en ging me ook stoer gedragen. In mijn tienerjaren kwam ik daardoor in de greep van de wereld terecht. In mijn Bijbel las ik nauwelijks nog.”

Lerarenopleiding
“Totdat ik op mijn zeventiende besloot om de lerarenopleiding te doen en stagiair werd op een reformatorische school. Daar moest ik ook dagopeningen houden. Ik vond dat best wel ongewoon, al helemaal als leerlingen mij ook vragen stelden. Ik voelde me een huichelaar.”

“Kort daarna kreeg ik wat gezondheidsproblemen en kwam ik in een crisis terecht.  In die weken heeft God mijn ogen geopend voor het doel van het leven. Ik begon mijn Bijbel te lezen en God te zoeken. Ik hield me bezig met eeuwige dingen.”

“Mensen zeiden: ‘Leander is erg veranderd, hij is een ernstige jongen geworden.’”

“Ik ging weer twee keer per zondag naar de kerk en las de Bijbel intensief. Ook las ik christelijke boeken, zoals ‘Het ABC van het geloof’, van Alexander Comrie. Mensen zeiden: ‘Leander is erg veranderd, hij is een ernstige jongen geworden.’ Mensen zeiden dat ik bekeerd was.”

Buitenkant
Volgens Leander was dat meer een zaak van de buitenkant. “Uiterlijk veranderde ik wel, maar als je aan mij vroeg wie de Heere Jezus voor mij was, dan kon ik geen antwoord geven. Ik dacht dat ik God met een net christelijk leven meer behaagde dan toen ik in de wereld leefde. Maar van binnen had ik nog steeds geen vrede en ook geen geloofszekerheid.”

“Totdat ik een preek van dominee Simons hoorde over de rechtvaardiging van de goddelozen. In deze preek had hij het over mensen die denken met goede boeken en een nette kerkgang God te behagen. Ik voelde me aangesproken en werd zo boos van binnen. Ik dacht: ‘Hij moest eens weten wat ik allemaal heb opgegeven, ik heb zelfs mijn sport opgegeven voor God.’”

“Maar opeens werd het mij helder dat ik nog steeds in het vlees leefde. Ik was van een wereldse goddeloze een kerkelijke goddeloze geworden.”

“Maar opeens werd het mij helder dat ik nog steeds in het vlees leefde. Ik was van een wereldse goddeloze een kerkelijke goddeloze geworden. Je kunt niet naar de hemel opklimmen door God te behagen.”

Volbrachte werk
“Op hetzelfde moment zat ik nog in de auto, in mijn Fort Fiësta, ik stond voor het huis van mijn ouders en ik zag de bevrijding van het volbrachte werk van Christus. Ik kreeg toen een vrede in mijn hart die nooit meer is weggegaan. Ik besefte hoe God mij had vrijgesproken. Hij rechtvaardigde mij om niet, wat een wonder! Toen begon mijn echte leven, ik werd opnieuw geboren en ontving de Heilige Geest. Zo is mijn wandel met de Heere begonnen. Het begon bij het erkennen van mijn goddeloosheid. Ik was zo ontzettend blij!”

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen