Neemt de heerschappij van Jezus over uw leven dagelijks toe?

Wanneer Christus als de hoogste autoriteit over Zijn Koninkrijk regeert en wij Zijn onderdanen zijn, dan moet ons leven geregeerd worden door Hem. Maar wat betekent dat nou precies? Geregeerd worden door Jezus? Volgens het woordenboek betekent regeren “leiden, sturen, controle over alle acties en gedragingen van degene die onder gezag staan”.

Tekst: David Wilkerson

Jezus moet toestemming krijgen om controle te hebben over al onze acties en gedragingen, daaronder vallen ook onze gedachten, woorden en daden. De Bijbel zegt “Machtig heerst hij voor eeuwig, zijn ogen waken over de volken. Laat niemand zich tegen hem verzetten” (Psalm 66:7) en “De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles” (Psalm 103:19).

Geliefden, onze God maakt zich geen moment druk om de duivel. Met slechts één woord zal de duivel voor eeuwig verdwenen zijn. Om die reden hoeven we geen kwaad te vrezen. God regeert krachtig in Zijn eigen koninkrijk, het Koninkrijk die Hij gevestigd heeft in de harten van Zijn volk. Jezus zei “Het Koninkrijk van God is in u” (Lucas 17:21). En het is binnen Zijn koninkrijk – het rijk van ons hart – dat Christus regeert over Zijn volk. Hij leidt ons, geneest ons en regeert over onze acties en gedragingen. De profeten spraken al eeuwenlang over Jezus’ heerschappij.

“Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen eind komen” (Jesaja 9:6). Maar dit vers heeft ook een andere belangrijke betekenis: We moeten ons steeds meer en meer onderwerpen aan de heerschapij van onze Koning.

Kunt u eerlijk zeggen dat de heerschapij van Jezus over uw leven iedere dag toeneemt? Brengt u uw gedragingen iedere dag steeds meer en meer onder Zijn autoriteit?

Oude Testament
De schrijver vertelt ons in het Oude Testament dat God tot Zijn volk sprak door de profeten heen, maar vandaag heeft Hij ervoor gekozen om door Zijn zoon te spreken (zie Hebreeën 1:1-2). Jezus is Gods duidelijk boodschap aan ons, het goddelijke vleesgeworden Woord. En op Zijn beurt heeft de Vader ons de Heilige Geest gestuurd om ons te herinneren aan de woorden van Jezus. En zo regeert Jezus over ons door het geopenbaarde woord van God. De Bijbel is de scepter van onze Koning waarlang Hij Zijn Woord aan ons bekend maakt.

Als u het getuigenis wilt horen van een mens die geregeerd werd door het woord van God dan kunt u die vinden in Psalm 119:11 “Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen, zo zal ik niet tegen u zondigen”.

Dit artikel verscheen eerder op http://davidwilkerson.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen