Ondernemen op Gods navigatie (2) – Je geestelijke antenne ontwikkelen

Dit is het tweede artikel in een reeks van 5 waarin we ondernemers, CEO’s en DGA’s willen inspireren om in het bouwen van een succesvol bedrijf en zich daarin volledig willen laten leiden door God.

Hierin delen we inzichten, ervaringen en de visie van Jaap Boersema, die vanaf de zomer regelmatig een artikel schrijft voor Revive.nl over dit onderwerp. Jaap ziet als Kingdom Bussinescoach ongekende mogelijkheden wanneer juist deze groep écht met God gaat ondernemen. De combinatie van een vrije en onafhankelijke pioniersgeest, een eigen bedrijf als onafhankelijk platform aangevuld met een houding van volledige afhankelijkheid van God, is voor hem een geweldige mix aan ingrediënten om ‘buiten de lijntjes van het systeem te gaan kleuren’. Niet alleen om er zelf een succesvol bedrijf mee op te bouwen, maar vooral om daarmee bij te dragen aan iets nieuws waardoor Gods Koninkrijrijk door kan breken!

Voor ons reden genoeg om hierover eens uitgebreid in gesprek te gaan met Jaap en er een serie van 5 artikelen over te schrijven die in de komende weken geplaatst zullen worden.

Stap voor stap leren navigeren
YouRoute staat vanaf het begin voor het volgen van je eigen route in de breedste zin van het woord en daarbij probeert Jaap dit vorm te geven vanuit zijn christelijke identiteit. Waar hij in de afgelopen jaren vooral gericht was op een brede doelgroep, richt hij zich nu meer op ondernemers, CEO’s en leiders die God bij alles in hun bedrijf willen betrekken. Zijn leidraad is Psalm 119, vers 105: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ en hij vertaalt dat naar ‘Ondernemen op Gods navigatie’.  Dit vers in de loop van de jaren steeds meer voor hem gaan betekenen en tot leven gekomen, waardoor het zoveel meer is dan een theoretisch concept, een dogma, een droog boek of een dode theologie. Voor hem gaat dit veel meer over een levenskunst, waarbij volledig leren vertrouwen op Gods leiding betekent dat je vaak niet veel verder kunt kijken dan die ene stap vooruit of de afslag die je hebt te nemen.

En tegelijkertijd ervaart Jaap hoe ingewikkeld het voor veel christenen is geworden om deze manier van leven werkelijk toe te passen. ‘Zeker in de tijd waarin we nu leven en waar we nog voorstaan. Om in plaats van geleid te worden door onze omstandigheden, of te navigeren op Corona, de maatregelen, controle, theorieën of angst, meer dan ooit optimaal te koersen op Gods navigatie”.

Volgens Jaap zijn veel christenen in religieuze systemen en structuren verstrikt geraakt, waardoor het geestelijk onderscheidend vermogen en daarbij je persoonlijke afstemming op God veel moeilijker is geworden. Juist in deze tijd van chaos en verwarring ziet hij hoe we meer dan ooit worden teruggeworpen op ons zelf en hoe het aankomt op onze eigen relatie met God. Hij ziet dit als een uitdaging om ons te richten op de ontwikkeling van onze menselijke geest waarmee we kunnen connecten met de Heilige Geest. Jaap is ervan overtuigd dat we hierdoor vanuit een heel ander perspectief kunnen kijken naar het leven in het algemeen, hoe we ons hebben te verhouden tot de situatie waarin we op dit moment leven.

Een hemel vol mogelijkheden

Hij ziet daarbij in het bijzonder kansen voor ondernemers, leidinggevenden en creatieve vernieuwers die de uitdaging willen aangaan om hierin te zoeken naar andere wegen door te denken vanuit mogelijkheden wanneer je samen met God gaat ondernemen.  “Als er Iemand volop vernieuwende en creatieve ideeën heeft qua input voor business dan is het God wel. En houd er dan ook gerust rekening mee dat wat je gaat ontvangen boven al je verwachtingen uitstijgt. De hemel zit vol met moois. En dat is echt niet alleen maar iets ‘geestelijks’. Zodra je gaat ontdekken wat dat hele unieke is wat God jou al vanaf je geboorte in jouw design heeft meegegeven, en dat op Hem afstemt, dan kun je als het ware de resources downloaden vanuit de hemel en gaan toepassen in je bedrijf. Dat is een avontuur, omdat je een groot deel van de sturing uit handen geeft zonder te denken ‘Het komt wel’, omdat het juist heel veel afstemming en samenwerking met God vereist door je strategiesessies ook met Hem te doen in plaats van alleen maar horizontaal met compagnons of met anderen. En tegelijk is mijn ervaring ook dat die tekst: ‘Gods woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad’ in de praktijk ook echt zo werkt. Je kunt niet anders dan los te laten dat je de hele weg richt het doel moet kunnen overzien. Loslaten, geduld en vertrouwen, zijn absolute sleutelwoorden”

Driedimensionaal ondernemen

Al eerder schreef Jaap in één van de op Revive.nl geplaatste artikelen over dat er in onze samenleving en ook onder christen veel aandacht is ontstaan voor de ontwikkeling van het IQ (cognitieve intelligentie) en de laatste jaren ook voor het EQ (emotionele intelligentie) en het FQ (fysieke intelligentie) maar veel minder voor het SQ (spirituele intelligentie), terwijl nou juist die spirit hét ‘instrument’ bij uitstek is om te leren af te stemmen op Gods navigatie.

Naast dat we een ziel en een lichaam hebben gekregen zijn we niet voor niets geschapen met een menselijke geest. Sterker nog, Paulus noemt de menselijke geest zelfs als eerste van het rijtje in zijn eerste brief aan Thessalonicenzen wanneer hij schrijft in hoofdstuk 5:23 ‘En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.’

De situatie waarin we ons wereldwijd bevinden en waarbij we ervaren hoe de druk daarvan ook in ons eigen land toeneemt, vraagt om oplossingen die groter te zijn dan wij volgens Jaap. We zijn gewend om zaken met ons IQ op te lossen of onder controle te krijgen, maar hij gelooft dat we nu op een punt zijn aangekomen dat die oplossing te vinden is wanneer we ons SQ ontwikkelen zodat het leven en ondernemen vanuit onze Geest leidend wordt. Daarbij noemt hij de term driedimensionaal ondernemen waarbij je onderneemt vanuit de samenhang tussen geest, ziel en lichaam. “Hoe beter we ons zelf op al die gebieden leren kennen, hoe meer er een samenhang kan ontstaan zoals in een orkest waar het repertoire steeds hemelser klinkt”.

100-voudig over de kop

Jaap heeft daarvoor een High-End Jaartraject ontwikkeld, omdat hij ervan overtuigt is dat God High End is en dat juist ondernemers, die samen met God hun aan hun bedrijf willen bouwen, mogen streven naar hoogwaardige kwaliteit en excellentie.

Het doel van dit traject is om ondernemers in hun aanpak en resultaat honderdvoudig over de kop te laten gaan door optimaal te koersen op Gods navigatie. In dat programma leer je hoe je met God als CEO hemelse creativiteit en vernieuwing in je bedrijf brengt, hoe je succesvol kunt ondernemen door vanuit een scherpe focus je volledig potentieel te benutten en je leert vernieuwende waarde te creëren en daarmee je impact te vergroten. Thema’s die daarin behandeld worden, zijn karakter, patronen, manier van ondernemen, mindset op geld, succes, et cetera. Regelmatig krijgt hij wel wat kritiek op de prikkelende titel ‘100-voudig over de kop gaan als ondernemer in aanpak en resultaat’, omdat dit pretendeert dat je je omzet zou kunnen verdubbelen met dit programma. “Ik heb die ‘100-voudig’ niet zelf bedacht hoor, maar gewoon uit de Bijbel gehaald. Maar zodra het over geld gaat, lijkt er vaak een vreemde kramp te ontstaan.” aldus Jaap. “Veel christenen lijken te denken dat God niet van geld houdt. Dat we erbij vandaan moeten blijven. En ja, wanneer geld jou in je greep heeft zit daar wat in natuurlijk. Maar met die ‘economie van tekort’ doen we niet alleen onszelf tekort, maar God ook! Het zegt veel meer over ons dan over Hem. Overigens gaat die ‘100-voudig’ niet alleen over geld, maar het is er zeker wel een onderdeel van.” 

Je geestelijke antenne ontwikkelen

Het gaat er vooral om dat je in je manier van ondernemen met God heel anders te werk gaat dan hoe je het gewend was op eigen kracht. Het gaat er daarbij om dat je bereid bent om in een puurdere versie van jezelf in afhankelijkheid van God te gaan ondernemen. Jaap gelooft stellig dat, wanneer meer ondernemers daartoe bereid zijn, er een nieuwe werkelijkheid van Gods Nieuwe Wereld zichtbaar wordt in de economie en dat daardoor zelfs de samenleving in zijn geheel gezuiverd en vernieuwd kan worden.

De noodzaak om je menselijke geest te ontwikkelen zit ‘m er volgens Jaap in dat we weer leren om een geestelijke antenne te ontwikkelen voor God. Finetunen hoe Hij beweegt en hoe je daarop kan anticiperen vraagt om oefening. In deze tijd nemen Gods openbaringen toe en zouden we hier eigenlijk extra aandacht aan moeten besteden om hierin onze weg te vinden.

Jaap: “Gods werkelijkheid is veel groter dan wij kunnen bevatten en wij krijgen daar maar een heel klein gedeelte van mee, waardoor het geheel voor ons moeilijk te begrijpen is. Maar het gaat er uiteindelijk wel om dat je volledig afstemt op God, waardoor je Hem alle ruimte geeft om Zichzelf in jouw bedrijf te laten zien. En meerdere op God afgestemde ondernemers kunnen weer met elkaar een platform vormen waarin Hij Zichzelf aan de hele samenleving kan laten zien. Ik geloof dat we allemaal op onze eigen manier daarin mee mogen bewegen; sommigen met het weinige wat ze hebben en anderen met het vele wat ze hebben, om zo in samenwerking met God Zijn Koninkrijk gestalte te geven.”

Daarbij zijn een aantal Bijbelse principes heel mooi toepasbaar in het ondernemen, zoals het principe van nederigheid en weggeven. Volgens Jaap gaat het bij nederigheid ook over zaaien. Want een graankorrel moet eerst afsterven in de grond alvorens er nieuw graan uit voortkomt en als je als mens onder Gods leiding wilt leven, moet je eerst afsterven aan je eigen ego.

Jaap Boersema noemt zichzelf Kingdom Bussinesscoach en helpt ondernemers optimaal te koersen op Gods navigatie. Via 7 routepunten op de Destiny Roadmap (de door Jaap zelf ontwikkelde methode) leert hij hoe je met je unieke potentieel ondernemen met God heel praktische kunt maken en daarmee vernieuwende en succesvolle business te creëren.

www.youroute.nl

Reacties

Vergelijkbare artikelen

Nieuwsbrief

Lees dagelijks wat God doet in Nederland!

Laatste artikelen